Tesfaye har tre fremmedkrigeres sager liggende på skrivebordet

Udlændingeministeren kigger lige nu på tre sager, hvor fremmedkrigere risikerer at miste det danske statsborgerskab.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye skal tage stilling til tre sager om administrativ inddragelse af passet fra tre fremmedkrigere. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

På udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) skrivebord ligger der lige nu tre sager med fremmedkrigere, der kan føre til, at de mister deres danske statsborgerskab. En beslutning, ministeren i sidste ende selv skal tage stilling til.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser tallet i et skriftligt svar til DR Nyheder, hvoraf det fremgår, at "der verserer tre sager om administrativ fratagelse af statsborgerskab".

Der er endnu ikke nogen sager om administrativ fratagelse, der er blevet færdigbehandlet.

"Reglerne blev vedtaget og trådte i kraft for nyligt, og det er klart, at denne type sager kræver en grundig behandling, ligesom processen med partshøring naturligvis også tager noget tid," lyder det i det skriftlige svar fra ministeriet.

Fremmedkrigerne har nemlig krav på muligheden for at give et svar på ministeriets sager, inden der træffes en afgørelse.

Nu skal fremmedkrigerne partshøres

De tre sager er med andre ord stadig i den indledende proces, og der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt sagerne skal ende med, at det danske pas inddrages for de pågældende, der alle har dobbelt statsborgerskab. De har altså også et andet statsborgerskab end dansk.

De tre sager er de første, efter et flertal i Folketinget for tre uger siden hastebehandlede og vedtog en ny lovgivning, der giver Udlændinge- og Integrationsministeriet mulighed for at fratage fremmedkrigerne statsborgerskabet. Det kan ske i tilfælde, hvor de også har et andet statsborgerskab.

- Reglerne blev lavet for at blive brugt. Det er ikke for sjov, vi hastebehandlede forslaget i Folketinget. Regeringen vil gå langt for at undgå, at fremmedkrigere, der har vendt Danmark ryggen, vender tilbage til Danmark. Derfor er jeg tilfreds med, at reglerne nu bliver taget i brug, siger Mattias Tesfaye i et skriftligt citat til DR Nyheder.

Fremmedkrigerne er på vej mod Danmark. Her ses Ahmad el-Haj - nummer to fra venstre - der i mandags blev sendt fra Tyrkiet til Danmark. Han har dog kun dansk statsborgerskab, hvorfor den nye lov ikke kan bruges til at fratage ham statsborgerskabet.

Ender en eller flere af fremmedkrigerne med at miste passet administrativt, har de mulighed for at indbringe sagen for domstolene. Det skal som udgangspunkt ske inden for fire uger, men loven blev i sidste ende skruet sådan sammen, at der kan ansøges om en dispensation til at klage endnu senere.

Omstridt lov

Vedtagelsen i Folketinget skete under stor diskussion. Regeringens to støttepartier De Radikale og Enhedslisten stemte imod, mens SF undlod at stemme. Regeringen sikrede i stedet et flertal med partierne fra blå blok.

Loven er primært lavet for at ramme danske fremmedkrigere, som kæmper for den militante bevægelse Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Under gårsdagens spørgetime i folketingssalen fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at hasteloven allerede er taget i brug (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Som loven først blev foreslået af S-regeringen, ville en fremmedkriger have fire uger til at klage over frakendelsen af sit danske pas.

Det er fra flere sider blandt andet blevet kritiseret, at fremmedkrigerne vil få besked via e-boks om fratagelsen af statsborgerskabet. Altså måske mens de befinder sig i en konfliktzone i Mellemøsten.