Tesfaye vil forhindre at fremmedkrigeres børn får dansk statsborgerskab

Forslag fra regeringen strider mod Danmarks internationale forpligtelser, lyder kritikken.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye får kritik for lovudkast. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Et lovudkast fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) møder hård kritik fra en række høringsparter.

Det skriver Information.

Skarpest er Institut for Menneskerettigheder, der mener, at lovudkastet vil indføre en ordning, der "vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser".

Ifølge lovudkastet skal børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk blive danske statsborgere.

Begrundelsen er, at børnene ikke vokser op under forhold, hvor der "bliver skabt en samhørighed med Danmark og de danske værdier."

- Det er efter vores opfattelse i strid med en langvarig politisk og juridisk tradition og forpligtelse for, at man lader barnets statsborgerskab følge forældrenes, siger Jonas Christoffersen til Ritzau.

Han mener, at det vil være en krænkelse af barnets menneskerettigheder, hvis ordningen bliver indført. Derfor anbefaler han, at regeringen ikke fremsætter lovforslaget i Folketinget.

Kritik fra flere steder

Ordningen vil ifølge Jonas Christoffersen stride mod princippet om familiens statsborgerretlige enhed. Samtidig vil det være i strid med princippet om, at et barn ikke bør miste sit statsborgerskab på grund af forældrenes handlinger.

Også Retspolitisk Forening, Røde Kors, Amnesty International, Red Barnet og Børnerådet kritiserer lovudkastet.

Ifølge Retspolitisk Forening er det udtryk for "en kynisk og stærk betænkelig indskrænkende forståelse af Danmarks internationale forpligtelser i blandt andet statsløsekonventionen og børnekonventionen".

Ifølge Red Barnet vil lovudkastet medføre "forskelsbehandling" mellem børn, der fødes uden for dansk territorium, og børn, som fødes i de forbudte områder.

Dermed tilsidesætter lovudkastet ifølge Red Barnet Børnekonventionen. Ifølge konventionen skal børn beskyttes mod "alle former for forskelsbehandling eller straf" på grund af barnets forældres stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller tro.

/ritzau/