Thorkild Fogde i massivt minkforsvar: 'Sådan arbejder dansk politi ikke'

Rigspolitichefen afgav i dag forklaring i Minkkommissionen.

Thorkild Fogde blev afhørt i mere end fem timer, da han skulle afgive forklaring i Minkkommissionen. (Foto: Martin Sylvest © Ritzau Scanpix)

Demonstranterne ude foran Minkkommissionen opdagede tilsyneladende ikke, da Thorkild Fogde fredag morgen gik ind i Retten på Frederiksberg.

Iklædt almindeligt tøj og uden sin vanlige politiuniform, der næsten var et fast indslag under coronakrisens mange pressemøder, strøg han gennem svingdøren.

Her skulle han afhøres om sin ageren i minksagen. Af flere årsager var Thorkild Fogdes afhøring ventet med spænding.

For hvad vidste politiets øverste embedsmand om beslutningen om at aflive alle mink?

Samtidig var han det sidste vidne, der var højt nok placeret til at kunne kaste lys over begivenhederne i toppen af embedsværket.

Der var både politi og demonstranter foran Retten på Frederiksberg, da Thorkild Fogde blev afhørt. (Foto: Martin Sylvest © Ritzau Scanpix)

Aflivningsplan var 'rettidig omhu'

Den 2. november om aftenen var Thorkild Fogde med til et møde med en række departementschefer. Her fik rigspolitichefen besked om, at der var fundet en muteret virus.

Kort derefter gik Rigspolitiet i gang med at udarbejde en plan for aflivning af alle mink i Danmark.

Hov. Stop en halv. Det var jo én dag, inden beslutningen blev truffet i regeringstoppen.

Ja, sagde Thorkild Fogde. Men det var langt fra usædvanligt, at politiet udviste rettidig omhu. I store træk nedtonede han mystikken om planen gevaldigt, som andre politividner også har gjort.

- Det er ikke objektivt korrekt, at det var politisk besluttet (på det tidspunkt red.), men man planlagde et scenarie, og derfor formulerede man sig sådan. Det var skrevet med den præmis, at den skulle sættes i værk, hvis det blev besluttet, sagde Fogde.

Han henviste samtidig til en formulering i planen, hvor det fremgik, at den kunne sættes i værk, såfremt det måtte blive besluttet at aflive alle mink.

Her stod der:

'Det betyder, at udmøntningen af denne operationsplan skal kunne iværksættes straks efter, at der er truffet politisk beslutning herom.'

Her fremgik det altså, at beslutningen endnu ikke var taget.

Vidste tidligt, at der manglede hjemmel

Planen landede som et af bilagene til regeringsmødet, hvilket kom bag på Fogde.

Da statsministeren skulle holde pressemøde dagen efter, beslutningen var truffet, var Thorkild Fogde også med.

- Min opgave var at sige, at vi nu ville gå ind og levere de kræfter, Fødevarestyrelsen havde brug for, forklarede Fogde.

Hele forløbet beskrev han som hektisk og ulig noget, han havde prøvet før.

- Jeg har håndteret mange ting i min tid i politiet som bandekrig og terror, men jeg har aldrig oplevet noget som corona. Så jeg oplevede det som en krise i krisen, sagde han.

Allerede den 5. november - dagen efter pressemødet - var Thorkild Fogde igen i centrum for begivenhederne. Han deltog nemlig i et møde med en række styrelseschefer, hvor Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Hanne Larsen fortalte, at der manglede hjemmel.

Altså der hvor dyrene var raske og lå mere end 7,8 kilometer væk fra de smittede farme.

Men allerede på det tidspunkt var Thorkild Fogde efter eget udsagn klar over, at der ikke var hjemmel.

Klokken 7.05 om morgenen, altså inden mødet, sendte Thorkild Fogde en mail til sin underordnet politidirektør Lykke Sørensen og politiinspektør Uffe Stormly.

I mailen skriver han, at han på et pressemøde senere ville komme med en "utvetydig opfordring" til minkavlere i zone 3 om at aflive.

Udspørgeren Jakob Lund Poulsen ville vide, om han allerede på det tidspunkt var klar over, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

- Det stod mig klart, at der om morgenen, at der er der ikke hjemmel til tvangsmæssig aflivning.

Hvornår var du blevet tilført den viden her klokken syv om morgenen?

- Den opfattelse var jeg ikke blevet tilført. Det følger af, at der ikke var udstedt en ny pelsdyrbekendtgørelse. Den eksisterende gjorde, at det var muligt at aflive tvangsmæssigt inden for 7,8 km. Der var ikke udstedt en ny pelsdyrbekendtgørelse, der foreskrev, hvad der var situationen uden for smittezonen.

Garderobesnak med Mogens Jensen

Mette Frederiksen kunne i løbet af den 7. november se, at der var ved at opstå massiv kritik af hele minkindsatsen. Og kort efter at hun havde haft minkavlernes formand Tage Pedersen i røret. Derfor skrev hun til sundhedsminister Magnus Heunicke og daværende fødevareminister Mogens Jensen, at der var behov for et pressebrief.

Her skulle Thorkild Fogde deltage. Det blev en begivenhed, kommissionen længe borede i.

For Fogde vidste godt på det tidspunkt, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Men han stod på et pressemøde, hvor hovedbudskabet var, at der skulle fart på aflivningerne.

Thorkild Fogde talte efter pressemødet med Mogens Jensen. Der var ifølge ham en kort udveksling ude i garderoben, hvor fødevareministeren sagde, at Rigspolitiet ikke kunne pålægge minkavlerne selv at aflive deres dyr.

- Jeg opfattede det som en bemærkning om, at vi skulle tage os myndighedsansvaret på os inden for smittezonerne. Det kunne man ikke vælte over på privatpersoner.

- I zonerne var det myndighederne, der havde ansvaret for aflivning. Jeg opfattede det som en ordveksling om zone 1 og 2.

Det har været kendetegnende for din forklaring, at NOST'en kom ind, og der skulle tempo på. Det handler om zone 1 og 2. Det nye fra regeringsbeslutningen er jo zone 3. Det er aflivning af avlsdyrene. Det undrer mig lidt, at du ikke har mere fokus på det nye?

- Det er ikke rigtigt, at det kun er zone 3, der er det nye. Der er en kraftig opjustering af tiltag i zone 1 og 2. Det er ikke bare business as usual i zone 1 og 2. Jeg opfatter, det handler om, at det i zonerne er myndighederne, der har ansvaret

Du finder ikke anledning til at sige, at vi har et generelt hjemmelsproblem i zone 3?

- Der startede ikke en juridisk diskussion op ude i garderoben, sagde Thorkild Fogde.

Thorkild Fogde havde ikke mange kommentarer efter sin afhøring.

'Sådan arbejder dansk politi ikke'

Under en af de sekvenser, hvor Thorkild Fogde kom under pres fra udspørgeren, blev tonen skarp.

Thorkild Fogde konkluderede, at han kunne se på indsatsen, at der ikke blev lavet såkaldte 'tvangsmæssige indgreb' over for de raske farme uden for smittezoerne.

Til det sagde udspørgeren lakonisk.

- Det kan jo bare være guds held.

Sådan så rigspolitichefen ikke på det.

- Jeg blev lidt rystet over, at der i den offentlig debat tegnede sig et billede af, at politiet bare væltede ind og aflivede dyr uden lovmæssigt grundlag. Sådan arbejder dansk politi ikke, slår han fast.

Minkkommissionen ventes at komme med sin beretning til juni. Der kan komme genafhøringer i april, hvis der er spørgsmål, som kommissionen mangler svar på.