Thorning og Søvndal: Vi er tilfredse med sejren

Thorning og Søvndal forventede, at Højesteret ville fastslå, at Danmark ikke afgav suverænitet.

Arkivbillede. (Foto: Keld Navntoft)

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF) er tilfredse med Højesterets dom i sagen om Lissabon- traktaten.

Dommen fastslår enstemmigt, at regeringen ikke brød grundloven, da Folketinget godkendte Lissabon-traktaten uden at sende den til folkeafstemning. Ifølge både landsretten og nu Højesteret var der nemlig ikke tale om suverænitetsafgivelse.

Efter dommen udtaler Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal i en fælles pressemeddelelse:

- Højesterets dom slår fast, at Danmark har tiltrådt Lissabon-traktaten i overensstemmelse med grundloven.

- Det har hele tiden været regeringens opfattelse, at Danmark ikke afgav ny suverænitet i forbindelse med tiltrædelsen af Lissabon-traktaten, og vi har nu Højesterets ord for det, lyder det i pressemeddelelsen.

Borgerne tabte

34 danskere havde indstævnet statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF) for at bryde grundlovens paragraf 20.

Men de tabte, og Højesteret stadfæster dermed Østre Landsrets enstemmige dom.

Højesteret finder ikke, at Danmark med Lissabon-traktaten overlader yderligere suverænitet til EU, som kan udstede retsakter med direkte virkning for danske borgere.

Folketinget vedtog Lissabon-traktaten ved almindeligt flertal. Højesteret finder det ikke nødvendigt at anvende grundlovens paragraf 20, så Lissabon-traktaten skulle være vedtaget med fem sjettedeles flertal eller ved en folkeafstemning.

Ikke en grundlæggende ændring

Paragraf 20 skal ifølge Højesteret kun anvendes, når EU's organisation grundlæggende ændres.

Det gælder ikke, som sagsøgerne mente, når EU med Lissabon-traktaten vedtager flere afgørelser med enstemmighed, siger Højesteret.

EU er fortsat en organisation bestående af selvstændige, gensidigt forpligtende stater, der fungerer på basis af overladte beføjelser fra de enkelte medlemslande, konkluderer højesteretsdommen.

/ritzau/

FacebookTwitter