Thulesen Dahl efter Thornings milliardudspil: I bund og grund er vi enige

Men Dansk Folkepartis formand er overbevist om, at han nok skal blive enig med Venstre om at forbedre sundheds- og ældreområdet.

- Vi vil hellere sige til danskerne, at hvis vi bliver styrket og får en stor repræsentation i Folketinget efter valget, så kan vi gennemføre flere af de ting, vi står for, siger Kristian Thulesen Dahl. (Foto: © Bo Amstrup, Scanpix)

Dansk Folkeparti er i bund og grund enige med regeringen, der i dag fremlagde et udspil, hvor der er udpeget en række områder i det offentlige, som frem mod 2020 skal tilføres i alt 39 milliarder kroner.

Pengene skal blandt andet bruges på bedre sundhed og ældreplejen.

Og det kan selv Venstre, der går ind for nulvækst i det offentlige, ikke være uenige i, mener DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Men jeg tror også, at det er nødvendigt med større fokus på, hvad pengene rent faktisk bliver brugt til, og der har Helle Thorning-Schmidt ført en politik, der har fået udgifterne til asyl og familiesammenføringer til at eksplodere. Og der vil vi hellere bruge pengene på danskerne, siger Kristian Thulesen Dahl.

DF: De gør som i 2011

Men i forhold til de her 39 milliarder kroner, regeringen vil bruge frem mod 2020, hvor er det så I vil bruge de penge?

- Jeg tror ikke, der er så stor forskel på de ting, de og vi foreslår. Selvfølgelig er der nogle ting omkring grøn omstilling, hvor vi har et andet syn på det, men når det handler om eksempelvis sygehuse og ældre er vi enige om at der skal bruges flere penge.

- Det, som er problemet med regeringen, er, at når man ser på, hvad den rent faktisk har gjort de sidste tre år, så får man indtryk af, at den bruger meget krudt på at fortælle nogle gode historier op til et valg, og efter et valg gør den noget helt andet. Så på den måde er det, vi ser i dag, det samme vi så i 2011, siger Kristian Thulesen Dahl.

Stor uenighed mellem V og DF

Det er velkendt, at der er stor uenighed mellem Dansk Folkeparti og Venstre om væksten i den offentlige sektor, selvom de to partier muligvis skal finde fælles fodslag efter valget.

DF ønsker en realvækst på 0,8 procent i det offentlige forbrug frem til 2020 - Venstre vil indføre nulvækst.

Og vi kommer det ikke meget nærmere, lyder det fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Vi ønsker ikke inden et valg at give køb på vores politik. Vi vil hellere sige til danskerne, at hvis vi bliver styrket og får en stor repræsentation i Folketinget efter valget, så kan vi gennemføre flere af de ting, vi står for, siger Kristian Thulesen Dahl.

Thulesen: V vil være der

Han er dog særdeles fortrøstningsfuld i forhold til, at Venstre også vil være med til at forbedre blandt andet sundheds- og ældreområdet.

- Vi er til fulde overbevist om, at når vi kommer til at diskutere de enkelte områder - sundhedspolitik og ældrepolitik - så vil Venstre også kunne se, at der er behov for, at man tilfører flere penge, hvis vi skal kunne de ting, vi gerne vil kunne, siger DF-formanden.

Overordnet vil regeringen bruge de i alt 39 milliarder kroner på følgende områder:

  • 15 mia. kr. til bedre sundhed for kræftpatienter, ældre, kronikere mv.

  • 15 mia. til øget tryghed, socialt udsatte og uforudsete udgifter.

  • 5 mia. kr. til børn, uddannelse og social mobilitet.

  • 4 mia. kr. til forskning, grøn omstilling og vækst.