Thulesen om hjemsendelser til Raqqa: ’Jeg erkender blankt, at et bjerg skal bestiges’

INTERVIEW: DF-formanden undrer sig over, at vi ikke hjælper herboende syrere tilbage til krigshærgede Raqqa.

Ifølge DF-formand Kristian Thulesen Dahl er der behov for et grundlæggende opgør med måden, hvorpå flygtninge håndteres herhjemme. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Dronevideoer fra det IS-befriede Raqqa i Syrien har de seneste uger fyldt meget på sociale medier og i reportager fra udenlandske medier.

Billeder af en sønderbombet by med enorme ødelæggelser er ledsaget af rapporter om massive problemer med miner og mangel på basale fornødenheder.

Men nogle af de syrere, der nåede at flygte ud af Raqqa til flygtningelejre i nærområdet, er nu på vej hjem mod de smadrede huse.

Og står det til Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, skal herboende syrere med midlertidigt ophold også begynde at vende hjem til Raqqa.

Det sagde han under spørgetimen med statsministeren i tirsdags.

- Hvorfor skal den syrer, der er kommet til Danmark, ikke også stå foran sin dør og med hjælp fra Danmark være med til genopbygningen?, spurgte Kristian Thulesen Dahl.

I et interview med DR Nyheder uddyber DF-formanden, at han mener, at det er helt afgørende, at de folk, der er flygtet fra deres fædreland, skal tilbage og hjælpe med genopbygningen.

- Jeg peger på diskussionen i forhold til Syrien og områder i landet, hvor der sker befrielser, og hvor der er folk, der begynder at vende tilbage. Her er det nødvendigt, at vi sætter fokus på, at de syrere, der er kommet til Danmark, også vender tilbage til de pågældende områder, siger Kristian Thulesen Dahl.

Så du mener godt, at syrere her i landet kan tage tilbage til Raqqa nu?

- Det er ikke sådan, at jeg underkender, at der i Syrien er udfordringer, og en by som Raqqa er selvfølgelig en by, hvor der er en masse at gøre i forhold til at skabe tryghed og sikkerhed og fjerne miner og den slags. Men vi kan se, at i de her måneder vender en hel del, faktisk i hundredtusinder af syrere, tilbage til deres hjemstavn forskellige steder i Syrien.

- Og det, der er pointen i det, Dansk Folkeparti foreslår, er, at fordi man ikke er flygtet til en flygtningelejr i Libanon eller et andet sted, men er kommet helt til Danmark, så er der ingen grund til, at man ikke også lige så vel som en syrer i en flygtningelejr i Libanon, skal vende tilbage til sin hjemstavn. Selvfølgelig skal man det, siger DF-formanden.

Går imod regeringens politik

Hvordan forestiller du dig helt konkret, at de syrere skulle komme hjem?

- Jeg forestiller mig, at når man ser områder af Syrien, der er blevet befriet, og hvor man rent praktisk kan se, at der vender mange syrere tilbage, det kan også være Aleppo, så skal man i Danmark finde ud af, hvem af de syrere, der er kommet til Danmark, kommer fra de samme områder, hvor man nu kan se folk vender tilbage, siger Kristian Thulesen Dahl.

Rapporter melder om mangel på helt basale fornødenheder, der er miner mange steder, også inde i husene, og så vurderes der også stadig at være stor risiko for terror fra IS-celler tæt på byen. Men i dine øjne kan vi godt sende folk af sted nu?

- Nu er Raqqa selvfølgelig en by, der har været hårdt ramt af krigen, og den er sønderbombet, og der er lagt miner, og der er selvfølgelig farer. Det er klart, at en tilbagevenden til Raqqa, som nogle syrere så forbereder, selvom det er en udfordrende ting, betinger jo også, at vi er indstillede på som land at være med til at understøtte den tilbagevenden.

- Det kan blandt andet også bestå i, at Danmark sammen med andre lande målrettet går ind og for eksempel rydder for miner. Pointen er, at vi kan se, at syrere vender frivilligt tilbage til deres hjemområde. Så må vi bare slå fast, at så skal det også være muligt for syrere, der er nået hele vejen til Danmark og har fået beskyttelse her, at vende tilbage til samme områder, siger han.

Op mod 80 procent af Raqqa er efter sigende ødelagt. (Foto: © Erik De Castro, Scanpix)

Det er stik imod regeringens politik at bidrage til genopbygningen af Syrien, når præsidenten i landet stadig hedder Bashar al-Assad. FN og en lang række andre vestlige lande har også flere gange sagt, at så længe der er sanktioner mod Syrien, og en proces mod demokrati ikke er sat i gang, bliver der ikke givet penge til genopbyggelse.

Men ifølge Kristian Thulesen Dahl kan vi ikke vente på, at der er en diskussion blandt de store lande i verden.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe syrerne med at vende tilbage til Syrien. Hvor der er miner, eller husene er sønderbombet, giver det rigtig god mening, at Danmark gør klar til at hjælpe med at genopbygge de områder.

- Min pointe er bare, at hvorfor skal de ressourcesvage, der har siddet i flygtningelejre, helt naturligt vende tilbage, mens de syrere, der er kommet helt til Danmark, skal blive i Danmark. Det giver ingen mening, og derfor skal de syrere, der er kommet til Danmark, selvfølgelig også vende tilbage til deres hjemland og være med til at genopbygge det.

Et bjerg at bestige

Dermed risikerer du vel at gå ind og støtte præsident Assad, der er anklaget for krigsforbrydelser?

- Der er selvfølgelig en diskussion på et højere plan end det, vi måske kan bevæge os på her i Danmark. Der er en diskussion blandt de store i verden, hvad fremtiden for Syrien skal være, og hvad er Assads fremtid. Men uanset at den diskussion pågår, så er det utrolig glædeligt, at det er blevet sådan, at hundredetusindvis af syrere nu kan begynde at vende tilbage til deres hjemområder.

- Mange i flygtningelejrene vil bare gerne hjem og se, om deres hus stadig er der, og så begynde at bygge tingene op igen. Og dem skal vi støtte med hjælp fra Danmark og andre lande. Og det skal vi gøre uagtet, om Assad er leder af Syrien eller ej.

Danmark har hjemsendelsesaftaler med for eksempel Nigeria og Somalia. Du kan sagtens se det samme for dig med Syrien og Assad?

- Jeg synes ikke, at vi har noget alternativ, andet end at vi må planlægge syreres tilbagevenden til Syrien uafhængigt af, hvad det er for et regime, der ellers sidder i Syrien. Vi skal glæde os over, at der er mange af de her fordrevne syrere, der selv mener, at det er muligt at vende tilbage til deres hjemområder. Og så gælder det selvfølgelig også de syrere, der er kommet til Danmark. Det er en svær opgave. Det anerkender jeg blankt.

- Det er et bjerg, vi har sat os for at prøve at bestige, men det bør ikke være sådan, at fordi man flygter hele vejen til Danmark, at så er der ikke tale om, at man vender tilbage til sit hjemland, men er man flygtning under kummerlige forhold i en flygtningelejr, så er det mest naturlige i verden, at man selvfølgelig vender tilbage.

Men hvordan vil du gøre det sådan helt konkret og fysisk? Føre syrerne i Danmark til Raqqa?

- Jeg mener, at det vigtigste er, at når en syrer kommer til myndighederne i Danmark og beder om at få forlænget sin opholdstilladelse, så bliver man mødt af det budskab, at det vi nu begynder at lave er en hjemsendelsesstrategi. Det betyder, at vi begynder at finde ud, hvor præcist er vedkommende fra i Syrien. Kan det lade sig gøre for dig at vende tilbage? Er der andre flygtninge, der vender tilbage til det område, så taler det for, at man også som syrer i Danmark kan vende tilbage.

Styrker fra den Frie Syriske Hær ruller ind i Raqqa i en kampvogn. (Foto: © Erik De Castro, Scanpix)

- Så bliver der lagt en individuel plan for det. Det kan også være en plan, der indeholder, at man hjælper med nogle kompetencer, der gør det muligt, når man kommer hjem, at hjælpe med at bygge sit eget område op igen. Man kan få nogle ressourcer med. Det vil også betyde, at for den syrer, der er i Danmark, der begynder man at tænke anderledes. Fordi i dag siger vi til syrerne, at det eneste, det handler om, er integration i det danske samfund.

Et egentligt opgør

Hvis man er syrisk statsborger og søger om asyl i Danmark i dag, vil man fortsat få midlertidig beskyttelse på grund af de generelle forhold i landet. Så det er vurderingen af forholdene i Syrien, vi skal ændre, eller hvordan?

- Jeg mener, at vi har behov for en helt grundlæggende ændring i den måde, vi tackler det her på fra dansk side. Der ligger en stor automatik i, at man ofte forlænger en midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Der er selvfølgelig tale om, at forholdene i Syrien stadig i mange områder er kritisk, og hvor man vurderer, at der kan være problemer ved at vende tilbage.

- Men det betyder også, at langt de fleste af dem, som så kommer til Danmark og får asyl i Danmark, ender med at være her til evig tid. Og det går ikke længere. Derfor skal vi have lagt en ny linje, hvor det man møder på asylkontoret, når man spørger, om man kan få forlænget sin midlertidige opholdstilladelse, er en vurdering af, at der skal lægges en plan for ens tilbagevenden til de områder, hvor andre flygtninge også vender tilbage.

Det er vel de facto en tilsidesættelse af konventionerne og tanken om at beskytte individet fra et krigsområde. Det vurderes jo nu af myndighederne, at det ikke er sikkert at vende tilbage til landet, selvom nogle syrere fra flygtningelejre omkring Syrien vender tilbage?

- Jeg er ikke sikker på, at det lige præcis her behøver at være et opgør med flygtningekonventionen. Det kan være en ny fortolkning, vi lægger ind i forhold til, hvordan vi administrerer efter konventionen. Vi må i langt højere grad end i dag tage udgangspunkt i, at hvis syrere kan vende tilbage til en by i Syrien og begynde genopbygningen, så må vi stille os spørgsmålet, hvad der er årsagen til, at man som syrer har haft råd til at betale menneskesmuglere for at komme hele vejen til Danmark, men så kan man lige præcis ikke komme tilbage.

Men igen, myndighederne vurderer i dag, at man skal have beskyttelse og midlertidig asyl, hvis man er fra Syrien. Så det er en løsere vurdering af tilstanden i eksempelvis Syrien, du efterlyser?

- Jeg efterlyser et egentligt opgør med den tænkning, vi har i dag, hvor alt tilrettelægges efter, at man skal integrere de mennesker, der flygter til Danmark, fra dag ét, og hvor der slet ikke er fokus på deres tilbagevenden. Og hvor det her med, at man er i Danmark på et midlertidigt grundlag får karakter af at være ren formelt og ikke noget, man styrer efter i praksis. Skal vi det, så skal der laves handleplaner for folks tilbagevenden i højere grad, end der skal laves integrationsplaner for ens fremtid i Danmark, siger Kristian Thulesen Dahl.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviste Dansk Folkepartis forslag umiddelbart efter spørgetimen i Folketingssalen i tirsdags:

- Det kan ikke nytte, at man har så enøjet et syn. At man mener, det er bedst, at flygtninge ikke kommer i job, for så får de ikke lyst til at rejse hjem. De fleste ting i livet handler om at finde en balance. Det gælder også her, sagde Løkke.