Tibetkommissionen: Kina har været på officielt besøg mindst 199 gange

Der skal findes, afleveres og gennemgås enorme mængder data, skriver kommissionen i en orientering.

Sidste år slog Tibetkommissionen fast, at politiet krænkede demonstranters ytringsfrihed i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i København i 2012. Ansvaret blev udelukkende placeret hos ledende politifolk. (Foto: © Dennis Lehmann, © Scanpix))

Tibetkommissionen står over for et kolossalt arbejde i deres afdækning af, hvordan politiet og andre statslige myndigheder har håndteret demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995.

I en orientering på kommissionens hjemmeside fremgår det nemlig, at myndighederne indtil videre har oplyst, at Kina har været på besøg i Danmark 199 gange de seneste 23 år.

Det tal er dog kun foreløbigt, og Tibetkommissionen har anmodet de enkelte myndigheder om at oplyse en forventet dato for endelig aflevering af alle relevante data, som kommissionen skal bruge i sit arbejde.

- De oplysninger, der er kommet frem på møderne med myndighederne, og opfølgningen på møderne har vist, at der er tale om enorme mængder data, der skal udfindes, afleveres og gennemgås, skriver kommissionen i sin orientering.

Tibetkommissionen blev genåbnet i juni, efter at den ellers havde færdiggjort sit arbejde i december sidste år.

Genåbningen kom efter P1 Orienterings afsløringer af, at kommissionen har været afskåret fra at komme til bunds i Tibet-sagen.

Blandt andet blev det tilbage i marts afsløret, at Tibet-kommissionen blev afskåret fra at undersøge politiledelsen til bunds i sagen om en ulovlig ordre om at stoppe fredelige demonstranter i forbindelse med et kinesisk statsbesøg i 2012.

Forsvarsministeriet skal også undersøges

Den genåbnede Tibetkommission står nu over for et markant større arbejde, end det som lå forud for deres beretning i december sidste år.

Derfor har den nu følt sig nødsaget til at rekvirere nye it-redskaber, hvilket netop er sat i udbud.

Det kommer til at koste seks millioner kroner alene for det it-udstyr og support, der skal til for at komme i gang med at behandle den enorme mængde dokumenter, og det forventes først, at kontrakten kan indgås omkring 1. april til næste år.

Kommissionens arbejde har indtil videre rettet sig mod en række myndigheder såsom PET, Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

Der er dog også nu kommet oplysninger om, at Forsvarsministeriet ligger inde med materiale, som har interesse for sagen.

Men ikke nok med det. Københavns Politi har indtil videre været den eneste involverede politikreds. Det bliver der nu lavet om på.

- Der er fremkommet oplysninger om, at andre politikredse end Københavns Politi har været involveret i besøg fra Kina, og at der vil komme materiale herom, lyder det i orienteringen.