Tidligere Venstre-ministers valgkampagne brød loven om partistøtte

De cirka 60.000 kr., som Eva Kjer Hansen (V) fik af en erhvervsklub i Kolding til at føre valgkamp for i 2011, blev ikke indberettet, som partistøtteloven kræver.

Tidligere landbrugs- og fødevareminister Eva Kjer Hansens valgkampagne i 2011 undlod, i strid med partistøtteloven, at oplyse myndighederne om en pengedonation på cirka 60.000 kr. . (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2016) (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) fik i 2011 cirka 60.000 kr. til at føre valgkamp for. Pengene modtog hun af erhvervsklubben Business Forum Kolding i samme by, som Eva Kjer Hansen er valgt til Folketinget. Det er der ikke noget ulovligt i.

Problemet er derimod, at erhvervsklubbens donation ikke blev indberettet til myndighederne, som partistøtteloven kræver. Det fremgår af en ny bog - Skjulte Penge - der handler om de pengedonationer for millioner af kroner, som politikerne fra både rød og blå blok modtager fra blandt andet såvel fagbevægelse som erhvervslivet til at føre valgkampe for.

I bogen lægger Eva Kjer Hansen sig efter eget udsagn "fladt ned."

- Hvis det ikke er oplyst, så er der sket en fejl, siger hun.

Eva Kjer Hansen ønsker ikke at stille op til interview med DR Nyheder, men bekræfter oplysningerne i bogen. Her fremgår det også, at det ikke er muligt at få oplyst, hvem der er medlem af Business Forum Kolding.

Forelagt sagen erkender kassereren for Venstre i Kolding, Aase Thomsen, at de cirka 60.000 kr. ikke blev indberettet til myndighederne, som loven kræver.

- Jeg kan ikke løbe fra, at vi fik indberettet for sent. Men vi gjorde det lige så snart, vi blev opmærksomme på fejlen, siger hun til DR Nyheder og understreger om lovbruddet, at det er et "enkeltstående tilfælde."

Venstre i Region Syddanmark efter-indberettede først beløbet fra 2011-valgkampen i 2015, efter bogens forfattere stillede spørgsmål ved den manglende indberetning. Loven foreskriver, at indberetningen til myndighederne senest skal ske året efter - altså i dette tilfælde i 2012. Der er dog en forældelsesfrist på to år i sager om partistøtte.

Ekspert: Fare for korruption

Ifølge Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ekspert i partistøtte, har Eva Kjer Hansen og hendes partiforening begået en alvorlig forseelse. Overtrædelse af partistøtteloven kan give bøde og i værste fald op til fire måneders ubetinget fængsel.

- Når straframmen er så høj, handler det jo om at lægge pres på politikerne og deres partiforeningerne, for at de skal overholde reglerne. Selv om det jo ikke handler om personlig vinding for politikerne, når de modtager donationer til valgkampe, så er det en alvorligt forseelse, når politikeren og deres partiforening undlader at oplyse om støtten, siger Roger Buch og uddyber:

- Grunden til, at vi har åbenhedsregler, er selvfølgelig, at der alternativt er en større risiko for, at politikerne kommer i lommen på dem, der giver dem penge, og dermed leverer modydelser til dem, de får støtte fra. I yderste konsekvens er der jo en fare for korruption, siger Roger Buch.

Han mener ikke, at Eva Kjer Hansens forklaring om, at der bare er sket en fejl, er videre overbevisende.

- Reglen om åbenhed om partistøtten er meget, meget simple og klare. Politikerne ved udmærket, at beløb over 20.000 kr. skal indberettes til myndighederne. Derfor virker det ikke særligt overbevisende, når politikerne gang på gang siger, at de bare har begået en fejl, ved ikke at oplyse om partistøtte. Det lugter fælt af går-den-så-går den, siger Roger Buch og henviser til, at det ofte er vigtigt for dem, der giver politikerne penge, at de forbliver anonyme.

Hemmelige klubber

For to år siden dukkede den første sag op med et folketingsmedlem, nemlig Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen og hans bagland, der i strid med partistøtteloven havde undladt at oplyse om de cirka 200.000 kr., Venstre-politikeren fik af en pengeindsamlingsklub til at føre valgkamp for i 2011. Det førte efterfølgende til en politianmeldelse af Kristian Pihl Lorentzen - en sag politiet dog droppede, fordi den faldt for forældelsesfristen på to år.

Sagen om Eva Kjer Hansen kommer, efter Politiken i dag kan fortælle, at også finansminister Claus Hjort Frederiksens (V) 2011-valgkampagne brød partistøtteloven. Til valgkampen i 2011 samlede en nordsjællandsk erhvervsklub cirka 400.000 kr. ind til, at Venstre-veteranen kunne føre valgkamp for. Men også her skete indberetningen først i 2015, efter bogens forfatterede spurgte til sagen.

I en skriftlig kommentar glæder Claus Hjort Frederiksen over, at der er kommet styr på indberetningen.

- Jeg har jo heller ingen interesse i at skjule, hvis nogen ønsker at støtte kredsens arbejde. Jeg er tværtimod stolt, når nogen ønsker at støtte vores politiske arbejde. Det er jo et tegn på, at vi gør det godt, siger han i en skriftlig kommentar.

Af bogen fremgår det også, at de erhvervsklubber, der giver politikerne penge, er omgærdet af megen hemmelighed. Det er blandt andet ofte ikke muligt at få oplyst, hvem der er medlem af klubberne, og dermed hvem der giver politikerne penge til at føre valgkamp for.Bogen "Skjulte Penge" udkommer på onsdag, og er skrevet af journalisterne Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen.

FAKTA:

  • Navnet på virksomheder eller organisationer, der giver mere end 20.000 kroner til lokale eller landsdækkende valgkampe, skal oplyses til myndighederne.

  • Giver en bidragsyder 19.999 kroner til hver af et partis lokalafdelinger, skal det ifølge reglerne slet ikke offentliggøres.

  • Ud over enkelte private er der også de såkaldte ”erhvervsklubber som Den Liberale Erhvervsklub, hvor forretningsfolk viderekanaliserer større beløb end 20.00 kroner.

  • Partierne kan også modtage støtte mere indirekte, ved at eksempelvis fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger kører selvstændige kampagner, der retter sig mod en bestemt type politik.

  • I partiregnskabet hos de landsdækkende partier skal der være oplysninger om, hvad de enkelte partier modtager i private tilskud.

  • Støtten skal anvendes til politisk arbejde, men definitionen er bred og omfatter ”enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme bestemt resultat af folkeafstemning. Herunder at udbrede politiske synspunkter, at etablere og drive organisation og at samarbejde med andre organisationer o. lign.”

  • Der stilles ikke krav om, at det politiske arbejde udføres af partiet selv.

  • Overtrædelse af reglerne om partistøtte kan give bøde og i værste fald op til fire måneders ubetinget fængsel.

  • Brud på reglerne om partistøtte har en forældelsesfrist på to år.

Kilde: Ritzau, DR og Social- og Indenrigsministeriet