TIDSLINJE GGGI-sagen væltede minister og giver stadig Løkke problemer

Udviklingsminister Christian Friis Bach gik af som udviklingsminister på grund af sin rolle i GGGI-sagen, og den plager fortsat oppositionens leder. Se, hvordan sagen har udviklet sig her.

Christian Friis Bach trådte tilbage som udviklingsminister på grund af GGGI-sagen. (© Scanpix)

Der er de seneste dage kommet nye oplysninger frem om Lars Løkke Rasmussens (V) ageren som formand i klimaorganisationen GGGI.

Hvad sagen handler om, kan du få overblik i tidslinjen herunder.

Foråret 2011

Danmark beslutter sig for at støtte den internationale klimaorganisation Global Green Growth Institute, GGGI, der er etableret i Sydkorea. Det bliver besluttet at støtte GGGI med 90 millioner bistandskroner over tre år. Beslutningen sker under daværende udviklingsminister Søren Pind (V).

Maj 2012

Lars Løkke Rasmussen udnævnes til bestyrelsesformand for GGGI.

November 2012

Den koreanske rigsrevision anklager GGGI for at misbruge offentlige midler. Christian Friis Bach kendte til rapporten, men sagde efterfølgende, at der ikke står noget om korruption i den rapport, og derfor står der heller ikke noget om korruption med danske midler.

December 2012

GGGI nedskriver med Lars Løkke Rasmussen som formand de rejseregler, der tillader first class på flyrejser for organisationens formand.

5. oktober 2013

På Venstres landsmøde kommer det frem i Ekstra Bladet, at Lars Løkke Rasmussen har brugt 1.056.402 kroner på 49 rejsedage i GGGI-sammenhæng.

Der er tale om 15 rejser på 1. klasse, luksushoteller og limousiner. Lars Løkke Rasmussen afviser alle beskyldninger på landsmødet.

(Foto: © Nikolai Linares, Scanpix)

I de følgende dage bringer Ekstra Bladet nye beskyldninger mod Lars Løkke Rasmussen.

13. oktober 2013

I et brev til Venstres medlemmer erkender Lars Løkke Rasmussen, at han burde have ændret rejsereglerne i GGGI noget tidligere.

14. oktober 2013

Søren Pind, Venstres udenrigsordfører, siger, at Lars Løkke Rasmussen ikke har mulighed for at fremlægge sine bilag på grund af reglerne i GGGI. I pressen må han og politisk ordfører Ellen Trane Nørby forklare GGGI-sagen.

(© DR)

15. oktober 2013

Lars Løkke Rasmussen meddeler, at han søndag 20. oktober vil fremlægge alle bilag på et pressemøde.

17. oktober 2013

Christian Friis Bach sætter gang i en undersøgelse af GGGI's finansielle og økonomiske styring, og han siger, at han ikke vil kræve, at formand Lars Løkke Rasmussen betaler sine rejseudgifter tilbage.

18. oktober 2013

Udenrigsministeriet frigiver den kritiske rapport om GGGI.

20. oktober 2013

Lars Løkke Rasmussen bruger på et pressemøde tre timer og 43 minutter på at besvare pressens spørgsmål om hans rejser. Han fremlægger også alle sine rejsebilag.

På et flere timer langt pressemøde sagde V-formand Lars Løkke Rasmussen blandt andet, at han ikke har modtaget diæter fra GGGI i 2012. (Foto: © Jeppe Bjørn Vejlø, Scanpix)

21. oktober 2013

Udviklingsminister Christian Friis Bach siger, at han ikke vil kræve Lars Løkke Rasmussens rejseudgiver betalt tilbage, og statsminister Helle Thorning Schmidt (S) siger, at hun bakker op om Lars Løkke Rasmussen som formand for GGGI.

22. oktober 2013

Jyllands-Posten skriver, at Friis Bach, der er Danmarks repræsentant i GGGIs bestyrelse, for et år siden fik at vide af sine embedsmænd, at der var store problemer i GGGI.

23. oktober 2013

Udviklingsminister Christian Friis Bach er i et samråd for at forklare, hvad han vidste om den kritiske rapport om GGGI fra den sydkoreanske rigsrevision, og hvorfor oplysninger ikke blev givet videre til Folketinget. Han siger, at det var et yderst spinkelt grundlag, man kastede sig ind i projektet.

Anja Bo, DR2 MORGEN. Niels Krause-Kjær, DR2 MORGEN Christian Friis Bach, UDVIKLINGSMINISTER, RADIKALE VENSTRE

27. oktober 2013

Jyllands-Posten skriver, at Christian Friis Bach i slutningen af september advarede Lars Løkke Rasmussen om, at der blev gravet i hans aktiviteter i GGGI. Friis Bach vil ikke bekræfte, at han advarede Løkke.

2. november 2013

Det kommer frem, at Lars Løkke Rasmussen fik ifølge GGGI udbetalt diæter for 8784,50 kroner i 2012, selv om Løkke har nægtet enhver udbetaling det år fra GGGI. Det svarer til 675 kroner per rejsedag.

7. november 2013

Flere vælgerforeningsformænd opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at trække sig som formand for GGGI.

20. november 2013

DR og flere andre medier erfarer, at Christian Friis Bach går af som minister 21. november som følge af hans rolle i GGGI-sagen.

21. november 2013

Christian Friis bach går frivilligt af som udviklingsminister. Han forklarer på et pressemøde, at en højstsående embedsmand i Udenrigsministeriet 20. november gjorde ham opmærksom på, at GGGI's rejseregler har været oppe på et bestyrelsesmøde, hvor han selv sad med.

Oplysningen er i strid med, hvad Friis Bach tidligere har sagt og derfor vælger han at trække sig.

Samtidig erkender departementschef i Udenrigsministeriet, Ulrik Vestergaard Knudsen, at Udenrigsministeriet har fejloplyst Friis Bach i sagen om GGGI's rejseregler, og at det er grunden til, at Folketinget og offentligheden tidligere er blevet misinformeret af Friis Bach.

To undersøgelser af GGGI-sagen er sat i gang. Én skal undersøge, hvorfor Danmark i første omgang valgte at støtte GGGI. En anden skal kaste lys over, hvordan og hvorfor sagsbehandlingen i forhold til ministerens deltagelse i bestyrelsen for GGGI og kontrolmekanismerne i Udenrigsministeriet har svigtet.

17. december 2013:

Den ene af to redegørelser bliver offentliggjort. Den beskriver, hvorfor Christian Friis Bach endte med at få de forkerte oplysninger fra ministeriet om rejsereglerne i GGGI. Konsekvensen er, at tre embedsmænd i Udenrigsministeriet skal i tjenstligt forhør, fordi der er begået alvorlige fejl i sagsforløbet.

Det bliver også indskærpet, at en række områder kalder på skærpet opmærksomhed og forbedringer.

20. december 2013:

Direktør i udviklingspolitik i Udenrigsministeriet, Charlotte Slente, fratræder sin stilling. Slente skal i stedet varetage opgaver i økonomisk diplomati.

3. februar 2014

Mogens Jensen (S) bliver ny udviklingsminister, ministeren der har ansvaret for GGGI, efter en regeringsrokade.

6. februar 2014:

Udenrigsministeriet underretter nu Rigsrevisionen om, at der kan være problemer med klimaorganisationen GGGI's kontrol- og regnskabssystemer i visse landeafdelinger.

Ministeriet blev orienteret om de foreløbige resultater af en undersøgelse, som er finansieret af Norge. Den nye udviklingsminister Mogens Jensen (S) siger, at han tager sagen alvorligt.

14. februar 2014:

Den norske stat genoptager den økonomiske støtte til klimaorganisationen. Det sker på baggrund af en rapport fra revisionsfirmaet Deloitte. Politiken skriver, at der ifølge en talsmand for den norske regering er dokumentation for, at GGGI har fået bedre hold på økonomistyringen i hovedkvarteret.

16. februar 2014

Jyllands Posten skriver, at Lars Løkke Rasmussen, og den øvrige bestyrelse i GGGI allerede i januar 2013 fik en klar opfordring til at granske rejsereglerne i den sydkoreanske klimaorganisation. Ifølge GGGI's finansdirektør ville 80 procent af et projekts budget blive brugt på rejser, og det var derfor "afgørende" at tage fat på rejsepolitikken.

De nye dokumenter sår tvivl om Løkkes forklaring i efteråret. På pressemødet forklarede Løkke, at han ikke før sidste sommer havde diskuteret rejsereglerne, der blandt andet gav formanden lov til at flyve på første klasse.

Enhedslisten kræver efterfølgende, at dansk bistand til organisationen skal stoppes.

17. februar 2014

I Jyllands Posten kunne man læse, at Lars Løkke Rasmussen pressede på for at få godkendt klimaorganisationens budget for 2013, til trods for at medlemmer af bestyrelsen protesterede. De mente ikke, at ledelsen plan var fyldestgørende.

Den danske regerings repræsentant i GGGI-bestyrelsen bad på et møde direkte om at se et rigtigt budget, så man vidste, hvordan pengene rent faktisk ville blive brugt. Den endelige beslutning om budgettet blev udsat. Først på et nyt møde i juni 2013 var budgettet tilpas detaljeret til, at det kunne blive endeligt godkendt i GGGIs bestyrelse.

18. februar 2014

Ifølge en rapport beskrevet i Information har GGGI ikke styr på alle sine lønudbetalinger. Der peges ikke på alvorlige problemer i hovedkvarteret i Sydkorea men i Etiopien og Indonesien, hvor der er fundet eksempler på tvivlsomme udbetalinger.

Lars Løkke Rasmussens oprydning i organisationen begyndte, efter at organisationen i november 2012 fik hård kritik af den koreanske rigsrevision. Men det undrer eksperter, at organisationen efter mere end et år ikke er nået længere i den proces.

19. juni 2014

Lars Løkke trækker sig som formand for GGGI før tid. Han vil fokusere sine kræfter på det kommende folketingsvalg. Han stopper formelt i forbindelse med FNs klimatopmøde i september, hvor man også vil offentliggøre, hvem der bliver ny formand.

26. juni 2014

En undersøgelse konkluderer, at tre embedmænd i Udenrigsministeriet har begået tjenstlige forseelser i forbindelse med ministeriets håndtering af rejsereglerne i GGGI.

To af embedsmændene får en såkaldt advarsel for deres medvirken i sagen om rejseregler, men kan beholde deres job.

Den tredje embedsmand har allerede fratrådt sin stilling og har ikke længere samme ansvar og løn i minsteriet. Vedkommende pålægges derfor ikke yderligere sanktioner.

Christian Friis Bach siger i en kommentar, at det har været et "ærgerligt forløb", men at sagen i hans øjne er afsluttet, og "nu kan alle komme videre".