Tjek din egen skole: Sådan kan gymnasier blive samlet i klynger

En ekspertgruppe foreslår, at gymnasier for fremtiden skal samles i klynger.

En ekspertgruppe foreslår, at man samler gymnasiale uddannelser i klynger. Elever søger ind i klyngen, hvor de bor og bliver fordelt efter karaktergennemsnit. Men hvilken klynge ville du høre til? Se kortene i artiklen. (Foto: Morten Dueholm © Scanpix)

Hvilket gymnasie kan du ende med at blive optaget på, hvis klyngemodellen bliver en realitet? Det kan du se på kortene længere nede i artiklen.

Hvis det står til en gruppe eksperter, så skal ungdomsuddannelser nemlig fremover samles i klynger efter beliggenhed. Klyngen består af en tre-fire uddannelsesinstitutioner. Og det er inden for den klynge, man bor tættest på, at man som elev vil blive fordelt.

Eleven skal stadig, som i dag, sende en prioritetsliste over ønskede uddannelsesinstitutioner i klyngens område. Her er klyngens opgave så at fordele de 25 procent elever med lavest karaktergennemsnit ud på gymnasierne og samtidig skæve til elevernes prioriteter.

Baggrunden for eksperternes anbefaling af klyngemodellen er at løse to problemer med fordeling af elever; at mange ungdomsuddannelser i landets yderområder ikke kan tiltrække nok elever, og at der på på andre ungdomsuddannelser er en for stor andel af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Så hvilken klynge vil du skulle søge uddannelse i? Her på kortene kan du se, hvordan klyngerne bliver sammensat, hvis eksperternes forslag bliver gennemført.

STX

STX er den almene gymnasiale uddannelse, der tager tre år. Her kan du vælge en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

HTX

HTX er betegnelsen for den treårige gymnasiale uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

HHX

HHX er betegnelsen for den treårige gymnasiale uddannelse, som har fokus på fag indenfor økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

HF

HF er en toårig gymnasial uddannelse, der er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er positiv over for ekspertgruppens forslag, og hun håber, at klyngemodellen vil gøre det muligt at nå et af Socialdemokratiets ønsker til elevfordelingen; at der max vil være 30 procent elever med indvandrerbaggrund i klasserne.

Ifølge ministeren vil forhandlingerne om elevfordeling blive indledt snarest.