Tørnæs: SU-modtagere skal bidrage til Danmark

Ministeren afventer nu en analyse, der blandt andet skal klargøre, om de udenlandske studerende bliver i Danmark og arbejder.

Flere udenlandske modtagere af SU-ydelse får uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs, til at stoppe op og evaluere på området. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

- Hvis man kommer til Danmark som udenlandsk statsborger og får en uddannelse, så skal man selvfølgelig blive i Danmark og bidrage til det danske samfund, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V).

Udmeldingen kommer som en reaktion på nye tal fra regeringen, der viser, at godt 5.000 flere EU-borgere end i 2013 modtog dansk uddannelsesstøtte i form af SU i januar 2016.

Antallet får nu Ulla Tørnes til at iværksætte en analyse, der blandt andet skal give svar på, om de studerende bliver en del af det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse i Danmark.

- Der skal laves en analyse for at sikre, at kvaliteten er i top, og for at sikre at de, der kommer og får en uddannelse, også bliver i landet og arbejder, siger ministeren, der har fuld opbakning fra bestyrelsesformand for Danske Erhvervsakademier, Peter Zink.

Han repræsenterer netop de uddannelser, hvor der er flest udlændinge, og han vil ikke udelukke, at der kan være problemer, der kan være værd at se på.

- Jeg er glad for, at der kommer fokus på de engelsksprogede uddannelser – de er guld værd for Danmarks erhvervsliv, så det er en god idé at få undersøgt de styrker og ulemper, der ligger i uddannelserne, siger han.

Sagen kort:

  • I 2013 betød en dom ved EU-Domstolen, at EU-borgere, der blot arbejder 10 til 12 timer om ugen ved siden af studierne, får status som såkaldt "vandrende arbejdstagere", og de får dermed samme ret til SU som danske studerende.

  • I forhold til 2013 var der i februar i år godt 5.000 flere EU-borgere, der benyttede den model, viser nye tal fra regeringen.

  • Den største andel udgøres af borgere fra Rumænien, mens Norge, der er omfattet af de samme regler, står for den næststørste procentvise stigning.

  • Stigningen er størst på erhvervsakademierne og deres uddannelser, hvor undervisningssproget er engelsk.

  • I den seneste SU-reform fra 2013 forpligtede forligspartierne sig til at iværksætte relevante initiativer såfremt udviklingen i antallet af udenlandske SU-modtagere overstiger et aftalt loft på 5500 flere EU-borgere på SU.

  • Kilder: Morgenavisen Jyllands-Posten

Facebook
Twitter