Togfonden udhules: Regeringen kører timemodellen ud på et sidespor

Venstre-regeringen vil droppe eller udskyde projekter i Togfonden for over 21 milliarder.

Regeringen lægger bl.a. op til at udskyde eller droppe de tiltag i Togfonden, der skulle sikre én times rejsetid mellem de store byer, København-Odense, Odense-Aarhus, Esbjerg-Odense og Aarhus-Aalborg. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Regeringen vil udskyde langt de fleste projekter i Togfonden på ubestemt tid. Det gælder blandt andet den såkaldte timemodel, som skulle sikre, at der blot ville være én times rejsetid mellem landets største byer.

Partierne bag Togfonden havde ellers afsat 28,5 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer, men regeringen lægger op til at skære godt 21 milliarder væk, og dermed bliver timemodellen indtil videre lagt i graven.

Det fremgår af et notat fra Finansministeriet, som DR Nyheder er i besiddelse af.

Venstre – og dermed regeringen – er ikke med i forliget, som blev indgået af den daværende SRSF-regering samt Enhedslisten og Dansk Folkeparti i 2014.

Det blev aftalt, at Togfonden skal finansieres via en øget beskatning af olien i Nordsøen, men beregninger fra regeringen har vist, at finansieringen ikke hænger sammen. Det skyldes især faldende oliepriser.

- Hele fonden ligger efter min mening i ruiner, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Og nu lægger regeringen altså op til at udskyde eller droppe de tiltag i Togfonden, der skulle sikre én times rejsetid mellem de store byer, København-Odense, Odense-Aarhus, Esbjerg-Odense og Aarhus-Aalborg.

- Sådan er risikoen jo, når man siger, at en bestemt skat skal finansiere nogle bestemte udgifter. Det er der, at hele fejlkonstruktionen i Togfonden ligger. Når man hæfter det op på noget så usikkert som olieprisen, og hvad man kan få af indtægter, så havner man jo i den her situation, når indtægterne falder, siger Claus Hjort Frederiksen.

Faste i kødet

Men det er ikke den eneste grund til, at finansministeren vil skære. Regeringen bruger – uafhængigt af de svingende oliepriser - for mange penge på offentlige anlæg og risikerer kritik fra EU. Det problem vil regeringen løse ved at spare på trafikinvesteringer.

Socialdemokraterne afviser på forhånd regeringens forslag om at finde de besparelser i Togfondens planlagte projekter.

- Vi er faste i kødet på, at vi selvfølgelig holder fast i de prioriteringer, vi har lavet. Regeringens projekt handler om at finde besparelser på statens anlægsbudgetter for at få pengene til at passe. Det vil vi gerne være med til at se på, men vi vil bare ikke være med til at tage pengene fra projekter, der skal få Danmark til at hænge bedre sammen, siger erhvervsordfører Morten Bødskov.

Han kalder regeringens forslag om samlet set at droppe eller udskyde projekter i Togfonden for godt 21 milliarder kroner ”meget, meget voldsomt”.

Socialdemokraterne anerkender heller ikke, at der mangler penge i Togfonden.

- Pengene vil jo komme ind. Oliepriserne svinger, og hvis man ser det over årene, så er det faktisk ikke så mange penge, der mangler. Det, som Finansministeriet har beregnet, er, hvordan det ser ud, hvis man lægger det hele sammen nu. Men pengene kommer jo ind over årene, siger Morten Bødskov.

Samme holdning har SF-formand Pia Olsen Dyhr, der som daværende transportminister i januar 2014 var en af hovedarkitekterne, da Togfonden blev aftalt.

- Pengene findes. For det første kommer der penge ind fra olien, og desuden er der plads i investeringsråderummet. Det drejer sig i virkeligheden om 200 millioner kroner om året, hvis man kigger på den lange periode, vi taler om. De penge kan man godt finde i andre trafikinvesteringer uden problemer, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun kalder regeringens udspil ”trist”.

- Timemodellen risikerer at blive lagt i graven med det her forslag. Pointen er, at timemodellen også bygger på, at man kan få bedre kollektiv trafik i Vest-, Nord- og Østjylland, end man har i dag, og det vil man gå glip af med det her, siger SF-formanden.

DF: De går for vidt

Dansk Folkeparti var som det eneste parti i den blå lejr med i forliget om Togfonden i 2014.

Her er formand Kristian Thulesen Dahl klar til at skære i Togfonden. Men ikke så meget, som regeringen lægger op til.

- Jeg synes, de går for vidt, siger Kristian Thulesen Dahl om regeringens udspil.

Han understreger, at DF respekterer regeringens ”kasseeftersyn” af Togfonden, men afviser at spare mere end de 15,5 milliarder kroner, som ifølge regeringen mangler. Han vil altså ikke bruge de penge til at redde regeringens problemer med EU og investeringerne.

- De penge, der er tilbage, skal selvfølgelig bruges på de ting, som er en del af Togfonden, og som vi kan blive enige med de andre partier om at gå gennemført. Gerne så hurtigt som muligt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Dansk Folkeparti er det især vigtigt at finde penge til elektrificering af togbaner, ligesom der bør være råd til flere af de mindre projekter i Togfonden, som skal binde de ydre landsdele bedre sammen med hovedårene i den kollektive trafik.

Planerne om en timemodel er dog ikke afgørende for Dansk Folkeparti at få gennemført.

- Selve princippet om en timemodel baseret på, at en time er 60 minutter, har vi ikke været så optagede af. Vi har hele vejen igennem sagt, at hvis det bliver hurtigere at komme fra A til B – men ikke helt nede på en time – så klarer vi nok det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Regeringen og forligspartierne skal i den kommende tid forsøge at nå til enighed om en ny aftale om en fælles, men også meget mindre togfond.

Facebook
Twitter