Togpendlere kritiserer bonuser til banedirektører: ”Underligt og helt forkert”.

Pendlere på signalprogrammets jomfrustrækning nord for København ryster på hovedet over bonusser.

Holte Station nord for København var her til formiddag ramt af massive forsinkelser, fordi den køreledning var drattet ned mellem Brøndby og Avedøre Station syd for København.

”Der kører i øjeblikket færre S-tog på linje E. Det skyldes en beskadiget køreledning.”

Informationen summer ud af højtaleren på Holte Station her til formiddag. En nedreven køreledning på det københavnske s-togsnet har forsinket togtrafikken og tusindvis af pendlere – også her på den nordsjællandske station.

Her på stationen er pendlerne forundrede over, at Banedanmarkhar valgt at udbetale præstationsbonus til sine direktører, selvom flere af dem end ikke nåede de mål, der var opsat for at få den udbetalt.

En af dem er Gunilla Hjelm, der er studerende på Copenhagen Business School. Hun kender udmærket strækningen som daglig pendler.

- Det er bare helt forkert. Der er ingen mening i at gøre sådan noget, når tingene ikke fungerer.

For problemer oplever hun nok af, fortæller hun.

- Der er rigtig mange problemer. Det er virkelig ofte, jeg kommer mange timer for sent på arbejde, fordi der slet ikke kører nogen tog eller også er de mega forsinkede.

"Virkelig sløjt"

Dagens forsinkelser gør, at hun kommer to timer for sent på arbejde, fortæller hun, og ”det er virkelig sløjt”.

- Jeg skulle have været på arbejde kl. 9. Nu er klokken ved at være 11, så det er rimelig sløjt, siger Gunilla Hjelm, der ikke forstår bonusudbetalingerne i Banedanmark. (© DR Nyheder)

Lyden fra højtalerne på Holte Station er en velkendt tone for passagerne. Strækningen fra Hillerød til Jægersborg – kaldet Nordbanen - er den første strækning i landet, hvor Banedanmark begyndte at installere det nye signalsystem, der skal afløse de gamle og forældede lyssignaler, der har stået side om side med jernbaneskinnerne i hele landet.

Installationen er dog løbet ind i forsinkelser og ekstraregninger, ligesom det har sat sit tydelige spor på togtrafikken i Nordsjælland.

Problemerne på Nordbanen kan ses i togenes rettighed. Mens cirka 93 procent af togafgangene gik til tiden på strækningen i sidste halvdel af 2015, så er det kun 87 procent af alle tog, der gør det samme i august 2017, viser tal fra Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk.

Ingen penge hvis man ikke når sit mål

Folkepensionist Johnny Bendtsen fra Rødovre er også en af dem, der er ramt af dagens forsinkelser, hvilket får ham til at joke:

- Hver eneste morgen laver DSB en konkurrence blandt medarbejderne om, hvad vi skal have som undskyldning for, vi ikke kører til tiden i dag. I dag er det så køreledninger, siger han.

Jeg har sådan en joke: Hver eneste morgen laver DSB en konkurrence blandt medarbejderne om, hvad vi skal have som undskyldning for, vi ikke kører til tiden i dag. I dag er det så køreledninger, siger Johnny Bendtsen, der venter på toget i Holte. (© DR Nyheder)

Udbetalingerne til direktørerne i Banedanmark imponerer ham heller ikke.

- Nej, man laver nogle aftaler, og hvis ikke de når målene, så skal de selvfølgelig ikke have pengene, siger han.

Andre skal først gøre sig fortjent

Også pensionisten Anni Kongsvold fra Hundested er ramt af forsinkelsen i dag. Hun er ”ikke voldsomt utilfreds,” men undrer sig også over bonusudbetalingerne.

- Det er da underligt. Vi andre skal da først præstere noget, før vi får det.

Anni Kongsvold fra Hundested mener, at tog til tiden er vigtigt. Og når de ikke kører til tiden, så har direktørerne heller ikke fortjent en bonus, siger hun. (© DR Nyheder)

Banedanmarks administrerende direktør, Per Jacobsen, har i dag ikke ønsket at stille op til et interview om bonusudbetalingerne, men han henviser til et skriftligt svar, hvori han står ved, at han har tildelt præstationsbonusser, selvom direktørerne ikke nåede de mål, der var sat.

Facebook
Twitter