Tommy Ahlers: Antallet af 12-taller er meget højt

Der bliver stanget flere 12-taller ud, end det var forventet, da man lavede syvtrinsskalaen, viser evaluering.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) synes, at en indsamling af karakterer tyder på, at topkarakteren 12 uddeles for ofte. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Noget tyder på, at der uddeles for mange topkarakterer i det danske uddannelsessystem, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) på baggrund af en evaluering af brugen af syv-trinsskalaen.

- Jeg synes, vi her har nogle tal, der tyder på, at karaktergivningen ikke fungerer helt, som den skal - eksempelvis er andelen af 12-taller meget høj, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Da 13-skalaen blev erstattet med den nye syvtrinsskala, blev der opsat nogle mål for den forventede fordeling af karakterer.

I evalueringen er forventningerne blevet sammenlignet med de givne karakterer siden skalaens indførsel. Og her overgår virkeligheden forventningerne, hvad angår mængden af 12-taller.

Antallet af 12-taller er stigende

Det var forventet, at hver tiende beståede karakter vil være en topkarakter.

Siden indførelsen af syvtrinsskalaen er andelen af topkarakteren, 12, på de videregående uddannelser steget støt fra det forventede, til at det i 2016 var mere end hver sjette af de bestående karakterer.

Også på de gymnasiale uddannelser og grundskolerne bliver der uddelt flere og flere 12-taller.

I evalueringen kan man også læse, at over halvdelen af de afsluttende eksamener såsom bachelor- eller kandidatopgaver får 10 eller 12.

Evalueringen er første del af den samlede evaluering af brugen af syvtrinsskalaen. Regeringen oplyser, at den vil afvente resten af evalueringen, som er færdig til efteråret, før den fremlægger initiativer.

- Med den viden, vi har nu, er det vanskeligt at sige præcist, hvor skoen trykker, siger Tommy Ahlers i pressemeddelelsen.

- Vi skal derfor i dybden med evalueringen, så vi ved om karakterskalaen lever op til målene for, hvad en moderne karakterskala skal kunne, og så vi ved præcist, hvor vi skal sætte ind.

/ritzau/