Topchef hos Støjberg: Vi forventede korrekt behandling af asylpar

Udadtil talte ingen om undtagelser fra kravet om at skille asylpar – men på de indre linjer var det modsat, forklarede afdelingschef i dag

Instrukskommissionen fortsatte i dag afhøringer i Retten på Frederiksberg. Har ankommer afdelingschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Line Skytte Mørk Hansen til retten. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Der var ingen slinger i valsen udadtil fra Inger Støjberg og hendes udlændingeministerium i begyndelsen af 2016.

Alle par, hvor den ene part var under 18 år, skulle skilles ad. For så var der tale om "barnebrude". Betegnelsen gik igen både i kommunikation udaftil og i de mails, der kørte rundt i centraladministrationen.

Men indadtil var situationen en helt anden, forklarede en af Inger Støjbergs topfolk i dag i Instrukskommissionen, der ser på behandlingen af de unge asylpar.

Afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen havde det overordnede ansvar for praktik og økonomi i asylsystemet. Hun siger, at der klart blev givet besked til Udlændingestyrelsen, om at selv om udgangspunktet var, at alle par skulle skilles ad, så kunne der være undtagelser – som en konsekvens af internationale konventioner, der bare skal overholdes.

Inger Støjberg selv har forklaret i kommissionen, at hun lige som Line Skytte Mørk Hansen gik ud fra at alle regler blev fulgt – selvom hun kommunikerede noget andet over for offentligheden og Folketinget.

Pressemeddelelse fik status af instruks

Omdrejningspunktet i sagen er en pressemeddelelse i Inger Støjbergs navn. Den siger, at alle par uden uden undtagelse skal skilles ad, men det var ikke det fulde billede.

- Pressemeddelelsen var et stykke politisk kommunikation, forklarede Inger Støjberg i kommissionen.

Alligevel fik pressemeddelelsen i praksis status af en instruks, og i løbet af få dage blev de første par skilt ad. Det fik senere Folketingets ombudsmand til at tale om en ulovlig instruks, da den ikke blev fulgt op af andre skriftlige ordrer fra ministeriet til Udlændingestyrelsen.

Chef: Jeg præciserede

Afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen sagde i kommissionen, at hun mundtligt præciserede over for Udlændingestyrelsen, at der skulle være undtagelser – altså det modsatte af, hvad der stod i pressemeddelelsen med ministerens navn.

- For mig har den pressemeddelelse aldrig haft status af en instruks. Den har en helt anden form, sagde Line Skytte Mørk Hansen mandag.

Hendes udlægning modsiges af et referat af hendes samtale med Udlændingestyrelsen – der dog er skrevet nogle uger senere.

- Efter min mening vidste Udlændingestyrelsen godt, at der skulle være undtagelser for hovedreglen om, at alle par skulle skilles ad, sagde Line Skytte Mørk Hansen mandag.