Topembedsmand skaffede sponsorater fra storfiskere

Eksperter vurderer, at topembedsmand kan have brudt loven ved i deres fritid at skaffe sponsorater hos storfiskere til lokal sejlklub.

Forvaltningen af det danske fiskeri har i den seneste tid fået massiv kritik. (Foto: STEFFEN ORTMANN © Scanpix)

Den tidligere fiskerikontrolchef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen var to gange med til at skaffe støtte fra store fiskeriforeninger til en sejlklub i Dragør, som han nu er formand for.

Fiskerikontrolchefen er netop blevet forflyttet efter en kritisk rapport fra Rigsrevisionen, men udover at være fiskerikontrolchef var han indtil for nylig også medlem af Erhvervsfiskeriudvalget, der er blevet kritiseret kraftigt efter Rigsrevisionens rapport om forholdene i Fiskeribranchen.

Her arbejdede han og andre embedsmænd tæt sammen med blandt andet fiskeriforeningerne om at fastlægge regler for kvotekoncentration i dansk fiskeri. Den ene sponsor repræsenterer blandt andet de såkaldte ’kvotekonger’.

Eksperter i offentlig forvaltning mener, at der kan være tale om et brud på loven.

- Jeg mener, at det er så klart et brud på interessekonflikten, at det er en overtrædelse af de regler, der gælder for, hvad man kan som offentligt ansat, siger lektor i forvaltning ved Aalborg Universitet Sten Bønsing til DR Nyheder.

Ekspert i offentlig ret og rektor for Folkeuniversitetet, Bente Hagelund, er på samme linje.

- Han har brudt reglerne om, at offentligt ansatte ikke må modtage gaver. Det kan være straffelovens regler om bestikkelse eller gældende regler om god adfærd i det offentlige, siger hun og tilføjer:

- Det kan være i strid med reglerne om, at man har givet gaver til en klub, fordi det kan sidestilles med gaver til offentligt ansatte, og offentligt ansatte må ikke modtage gaver.

Forflyttet embedsmand: Jeg kan sagtens holde det adskilt

Dragør Sejlklub, som den tidligere topembedsmand nu er formand for, skaffede i 2013 25.000 kroner fra organisationerne Danske Fiskeres Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening til et arrangement, hvor blandt andet kronprinsen var gæst.

Fiskeriforeningerne repræsenterede både de små- og de store erhvervsfiskere.

Selve henvendelsen kom fra den daværende formand i sejlklubben, men den tidligere fiskerikontrolchef skrev under på vegne af bestyrelsen i klubben.

Fiskeriforeningen siger til DR Nyheder, at man ikke betragter det som støtte til en person, men til et arrangement, og at man ikke mener, at det er problematisk.

Embedsmanden skaffede også 10.000 kroner i sponsorat fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der repræsenterer storfiskerne, til et stævne i den kommende weekend, der dog blev aflyst på grund af manglende interesse. Pengene blev derfor ikke overført.

Embedsmanden erkender, at han har været med til at skaffe sponsorater, men fastholder, at han ikke ser noget problem, da han ikke har ladet sig påvirke af foreningerne.

Embedsmanden kan i det seneste tilfælde ikke huske, om han selv tog kontakt til fiskeriforeningen om sponsoratet eller omvendt.

- Det står lidt hen i det uvisse for mig, siger han til DR Nyheder.

Selv ser han ingen problemer i, at en større fiskeriforening, som han også havde et tæt professionelt forhold til, støttede en klub, som han selv er formand i.

- Jeg har tænkt tanken, men jeg har ikke noget problem med det, og jeg kan sagtens holde det adskilt, siger han og tilføjer, at man i ministeriet kendte til sponsoraterne.

Fiskeriforening kalder sponsorat naturligt

Den tidligere fiskerikontrolchef er en af to embedsmænd, der blev forflyttet i kølvandet på Rigsrevisionen rapport. På baggrund af rapporten udtalte Statsrevisorerne en sønderlemmende kritik af forvaltningen af fiskekvoter, en manglende kontrol med fiskeriet og de såkaldte kvotekonger, der tilsammen sidder på store bidder af rettighederne til dansk fiskeri.

I kritikkens centrum er Erhvervsfiskeriudvalget, der består af repræsentanter fra erhvervet og embedsmænd fra Miljø- og Fødevareministeriet, der har haft til opgave at rådgive ministeriet. Udvalget er af flere fiskeriordførere blevet kritiseret for at modarbejde Folketingets ønske om, at fiskekvoterne ikke må koncentreres på få fiskere, men i stedet skal fordeles på flere fiskere.

Esben Sverdrup-Jensen, der er direktør i sejlklubbens sponsor, Danmarks Pelagiske Producent Organisation, ser ikke noget odiøst i pengene, der skulle have sponsoreret stævnet i weekenden. Samme dag er der nemlig arrangementet ’Sildens Dag’, som man også sponsorerer, og derfor var det naturligt at brede støtten yderligere ud for at få mere eksponering.

- Samme dag er der et sejlstævne, og det er naturligt at brede sponsoratet ud, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Ifølge Esben Sverdrup-Jensen er det næstformanden i sejlklubben, der står på kontraktudkastet til sponsoratet, men den tidligere fiskerikontrolchef har været en del af kontakten.

- Vi har jo talt med ham om det. Det er ikke nogen hemmelighed.

- Han er jo involveret i sejlklubben, men koblingen mellem de to ting er vores, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Ekpert: Sponsorater medfører interessekonflikt

Selv om der med sponsoraterne ikke er tale om nogen personlig gave til embedsmanden, så mener lektor i forvaltning Sten Bønsing stadig, at aftalen er et brud på reglerne.

- Det er klart antagelsen, at reglerne også gælder for nogen, man er tæt knyttet til som for eksempel gaver til familiemedlemmer. Her er der tale om en sejlklub, hvor han sidder i bestyrelsen og repræsenterer foreningen, og derfor er det omfattet af samme regler.

Embedsmanden forklarer selv, at det i sejklubbens bestyrelse er normalt at trække på netværket som sponsor.

- I bestyrelsen og udvalget taler vi om, om der er nogen, der har forbindelse til nogen i erhvervslivet, der kunne være interesseret i sponsorater. Så går vi hver til sit og ser, om vi kan indhente sponsorater, siger han til DR Nyheder.

Sten Bønsing vurderer stadig, at embedsmanden har brudt loven.

- Ulovligheden består i, at han bringer sig i en interessekonflikt i forhold til de opgaver, han skal løse.

- Han skal kontrollere foreningerne, og samtidig beder han om sponsorat, hvad de kan have svært ved at sige nej til, og det giver ham et incitament til at være særligt venlig for at sikre sponsoratet.

Direktøren for Landbrugsstyrelsen vil nu igangsætte en undersøgelse.

- Jeg tager denne sag meget alvorligt. Det er vigtigt, at politikere og borgere kan have tillid til vores forvaltning og habilitet. Derfor sætter jeg nu en undersøgelse i gang af sagens forløb og de mulige konsekvenser den måtte få, siger Jette Petersen.

Ved du noget? Skriv gerne til aeni@dr.dk.

RIGSREVISIONENS KRITIK

  • De danske fiskekvoter er fra 2003 til i dag stik imod Folketingets hensigter blevet koncentreret på ganske få hænder.

  • Rigsrevisionen har i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning af kvoterne observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Det drejer sig bl.a. om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

  • Der er flere eksempler på fiskere, der opgiver, at de er ejere af fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af. Det viser en gennemgang af en række transaktioner.

  • 'Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriets indsats for at undersøge, om reglerne blev overholdt, har været mangelfuld, og at ministeriet på den baggrund har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget', står der i rapporten.

Facebook
Twitter