Toppen i Heunickes ministerie satte plejehjem bagerst i køen til vitale værnemidler

'Vi kunne have undgået rigtig mange dødsfald på plejecentre,' lyder kritik af beslutningen.

Magnus Heunicke har afvist at svare på, om han var inde over beslutningen om at prioritere sygehuse over plejehjem i forhold til værnemidler. (Foto: © Philip Davali, Philip Davali)

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) var involveret, da de danske sundhedsmyndigheder i marts tog et afgørende valg.

Her blev det besluttet, at regioner skulle prioriteres over kommuner i forhold til værnemidler. Eller sagt med andre ord: Læger og sygeplejersker på sygehuse skulle have masker, handsker og kitler før sosu-assistenterne på landets plejehjem.

Beslutningen blev meldt ud og effektueret gennem Lægemiddelstyrelsen. Men DR Nyheder kan nu afdække, at departementet i Sundheds- og Ældreministeriet var inde over.

DR har fået aktindsigt i en række mails, der kortlægger kampen for at skaffe værnemidler på det tidspunkt, hvor Danmark og mange andre lande blev taget på sengen af corona-epidemiens rasen.

Den 10. marts skriver Lægemiddelstyrelsen til Sundhedsstyrelsen for at få en afklaring om prioritering af værnemidler. Og henvendelsen viser, at toppen i Sundhedsministeriet er involveret. Der står direkte i henvendelsen, at Sundhedsstyrelsen har talt med departementet, som er den øverste ledelse i ministeriet.

Kontakten har været til Dorthe Søndergaard, der sidder i direktionen i ministeriet og dermed er en af Magnus Heunickes allernærmeste medarbejdere. Det er besluttet, at regioner skal have værnemidler før kommuner. Lægemiddelstyrelsen vil gerne have den beslutning bekræftet.

Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen har læst den aktindsigt, som mailen indgår i. Og han er ikke i tvivl.

- Som jeg læser mailen, er det reelt set en beslutning, der er truffet i departementet, og dermed utvivlsomt også en politisk beslutning. Når den er truffet i departementet, formoder jeg, at ministeren enten har været direkte inde over, eller som minimum efterfølgende er blevet orienteret, siger professoren.

Sundheds- og Ældreministeriet ønsker ikke at kommentere sagen. Og på spørgsmålet om, hvem der er traf den endelige beslutning, henviser Lægemiddelstyrelsen nu til departementet i ministeriet.

Lægemiddelstyrelsen skrev i marts ud til distributører af værnemidler, at regionerne skulle have værnemidler. Også selv om der var allerede var lavet faste indkøbsaftaler med kommuner. Efterfølgende kunne kommunerne henvende sig til regioner for at få værnemidler.

Men flere kommuner fortalte, at den omfordeling ikke kom til at fungere. DR har tidligere beskrevet, hvordan det betød, at flere kommuner måtte ud og købe fyrværkeribriller og malerkitler til plejepersonalet for at beskytte mod corona.

Alvorlig beslutning

Magnus Heunicke har flere gange afvist at svare på, om han var med til at træffe valget, der satte plejehjem bagest i køen. Først under et samråd i Folketinget den 16. juni og efterfølgende i et skriftligt svar til Venstres ældreordfører Jane Heitmann.

Det kaster kritik af sig fra Jane Heitmann.

- Det er en meget, meget omsiggribende og alvorlig beslutning at nedprioritere den allermest sårbare gruppe, nemlig de ældre. Jeg synes, at de ældre og de ansatte ude på plejehjemmene har brug for at vide, hvem der traf beslutningen og hvorfor, siger hun.

Og det er langt fra kun i den politiske opposition, at Heunicke bliver mødt af kritik.

Nis Peter Nissen er direktør for Alzheimerforeningen, der arbejder for at sikre bedre vilkår for folk med demens. Omkring 85 procent af de cirka 40.000 plejehjemsbeboere i Danmark lider af en demenssygdom. Direktøren er rystet.

- Det er et bevis på det, vi frygtede, nemlig at plejehjem ville blive afkoblet resten af sundhedsvæsnet. Når det er departementet, der er inde over, er det et bevis på, at vi er i den politiske ende. Det ville vi gerne have vidst, for så kunne vi have kontaktet de politisk ansvarlige og gjort dem opmærksom på, at det her var meget alvorligt, siger han.

Nis Peter Nissen mener, at det fik alvorlige konsekvenser, at plejehjem kom bagerst i køen til værnemidler.

- Der er ingen tvivl, at med den viden, vi har i dag, så ville vi kunne have undgået rigtig mange dødsfald på plejecentre, hvis personalet fra dag et havde haft tilstrækkeligt med værnemidler, siger han.

Derfor skulle regeringen ifølge Alzheimerforeningen have set på patienternes behov i stedet for at blot at sige, at regioner kom før kommuner.

- I en prioritering handler det om at prioritere, der hvor udbruddet var mest alvorligt. Og det var i plejesektoren, siger Nis Peter Nissen og sender en stikpille mod statsministeren.

- Hvis vi skal beskytte de sårbare og syge patienter, som Mette Frederiksen sagde, så skulle indsatsen have været rettet mod plejesektoren. For det var her, det var mest alvorligt. Når man så direkte fra politisk hold har nedprioriteret plejehjem samtidig med, man sagde, at man ville beskytte de svageste, så hænger det ikke sammen, siger Nis Peter Nissen.

'Vanvittig beslutning'

Få dage efter at store dele af Danmark lukkede ned, begyndte coronasmitten at sprede sig på plejehjem. København blev hurtigt ramt. Og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) oplevede fra nærmeste hold, hvor udsat ældreplejen var. Og hun er meget uenig i prioriteringen af værnemidler.

- Det var en helt vanvittig beslutning, der blev truffet på det tidspunkt. Jeg havde håbet, det var en bureaukratisk beslutning, der var gået for hurtigt, men desværre tyder det på, at det har været højere oppe i systemet.

Det var en nødsituation, og man kunne vel heller ikke sige, at sygehusene ikke skulle have værnemidler. Så hvad skulle man ellers have gjort?

- Man skulle have kigget på, hvilke grupper i samfundet der er mest sårbare i forhold til corona. Der ved vi, at de ældre, og specielt dem der bor på plejehjem, er allermest sårbare. Så man skulle have prioriteret de mest sårbare patientgrupper, siger Sisse Marie Welling.

Akut mangel

Kommuners Landsforening (KL) har på grund af ferie ikke haft mulighed for at stille op til interview. Organisationen har dog tidligere sagt, at situationen med værnemidler var meget kritisk, men at det aldrig kom til akut mangel.

Det billede kan de ansattes fagforening, FOA, ikke genkende.

- Når vi taler med vores medlemmer og afdelinger rundt i landet, så er der steder, hvor der har været akut mangel. Og der har været steder, hvor man har været nødt til at genbruge værnemidler, og hvor man ikke har haft de nødvendige værnemidler, når man gik ud til de ældre. De har skulle gå ind til de ældre uden maske eller visir, og der har været situationer, hvor der har manglet handsker, siger Torben Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Han mener derfor også, det var en fejl, at regeringen valgte at nedprioritere kommunerne.

- Det var ældreområdet, der lagde sygehusene ned, så man kunne også have valgt at forebygge og sige, at nu stepper vi virkelig op ude i ældreområdet, så vi ikke får overfyldte hospitaler.

- Vi har hele tiden regnet med, at det var en sundhedsfaglig vurdering, og det har vi lænet os op ad. Så undrer det mig noget, at det er nogle beslutninger, der er truffet på et politisk niveau, siger Torben Hollmann.

DR Nyheder forhørte sig mandag første gang om muligheden for et interview med Magnus Heunicke. Sundhedsministeren var både mandag og tirsdag til samråd i Folketinget, men onsdag lød beskeden, at han var gået på ferie og derfor ikke kunne stille op til interview.

Vi har efterfølgende genfremsat et ønske om interview, men det er igen blev afvist. Vi har alternativt ønsket et interview med afdelingschef Dorthe Søndergaard, men det har heller ikke været muligt.