Topskattelettelser vil blive fordelt geografisk skævt

Der vil være langt større gevinst ved topskattelettelser til personer bosat omkring hovedstaden end i yderområderne, viser ny beregning.

Hvis de kommende forhandlinger om Danmarks økonomi frem mod 2025 munder ud i en sænkelse af topskatten med fem procentpoint, som er regeringens ambition, vil det blive fordelt geografisk skævt.

Det viser en beregning fra Skatteministeriet, der har regnet på, hvor meget folk i alle landets kommuner i gennemsnit vil få i skattelettelse, hvis topskatteprocenten sættes ned fra de nuværende 10 procent til 15 procent.

Gevinsten er allerstørst i enkelte kommuner omkring hovedstaden - mindst i kommuner på landet, viser beregningerne.

Ved fem procentpoint lavere topskat vil folk på Langeland eksempelvis i gennemsnit tjene 70 kroner ekstra om året, mens folk i Gentofte vil få 5.580 kroner ekstra på bankbogen.

LA: Topskatten er urimelig

Forud for et højspændt politisk efterår med stabler af forhandlingsforløb er det et ultimativt krav fra Liberal Alliance, at topskatten sænkes med fem procentpoint.

LA-leder Anders Samuelsen har sågar slået fast, at en sådan sænkelse er et absolut minimumskrav, og at han forventer mere end topskattelettelser, når forhandlingerne for alvor går i gang.

Partiets skatteordfører, Joachim B. Olsen, mener ikke, at den geografiske skævvridning er et problem:

- Særskatter som topskatten er urimelig. Hvis man indførte en særskat på rødhårede og så fjernede den to dage senere, så ville den også komme de rødhårede til gavn. Sådan er det jo med særskatter.

Han mener istedet, at Danmark hvert år går glip af velstand netop på grund af topskatten og derfor er der gode argumenter for at fjerne den, siger han:

- Alt, hvad man lægger skat på, får man mindre af. Når man lægger skat på arbejde, så arbejder folk mindre. Så selvfølgelig har marginalskatten betydning, siger Joachim B. Olsen, der 'ikke køber', at opgørelsen peger på, at en sænkelse af topskatten vil betyde geografisk skævvridning af landet.

S og DF: Topskattelettelser er skævvridende

Hos Dansk Folkeparti understreger skatteordfører Dennis Flydtkjær, at partiet først og fremmest er imod topskattelettelser, og skal man lette skatten, bør det ske i bunden.

Han mener modsat Liberal Alliance, at opgørelsen viser, hvordan topskattelettelser 'skævvrider' Danmark:

- Det er nogle ganske få kommuner - i København og Nordsjælland især - der får gavn af det. Vi synes, det er bedre at se på, hvordan vi skaber mere balance i Danmark. Og det her er jo et skridt i den gale retning. Man siger, at de her topskattelettelser skal skabe vækst i Danmark, men det her kommer jo så kun til at skabe vækst i udvalgte kommuner.

Socialdemokraternes skatteordfører Jesper Petersen deler Dansk Folkepartis syn på topskattelettelser som en del af regeringens 2025-plan. Også han mener, at det skævvrider landet:

- Vi synes det skal være sådan, at der en god udvikling i hele landet, og det har også en betydning for sammenhængskraften i vores land. Og den her skattelettelse vil altså blive fordelt geografisk og socialt skævt.

Det forventes, at regeringen fremlægger sit udspil til en 2025-plan i begyndelsen af næste uge.

Facebook
Twitter