Topstyring og bristede illusioner: Pernille Skipper får hård kritik på årsmøde

Håndteringen af en partikammerats udtalelser om muligheden for væbnet revolution har bragt sindene i kog i Enhedslisten.

(Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Den såkaldte ”vikarsag” fylder fortsat en hel del internt i Enhedslisten.

Fredag aften gik en række partimedlemmer på scenen ved Enhedslistens årsmøde og kritiserede partitoppen og ikke mindst politisk ordfører Pernille Skippers håndtering af sagen, der betegnes som urimelig, topstyret og pinlig.

- Det er en meget, meget pinlig måde, situationen har været håndteret på i partiet i forhold til det medlemsdemokrati, vi burde have, siger Stina Gammelgaard fra Enhedslistens lokalafdeling i Nordvest.

- Det er rystende, at man kan gå i spin, trække nogen ud og bede dem om at trække sig mod deres vilje, mod årsmødet og mod den kandidatliste, vi har, siger hun.

'Helt urimeligt'

Sagen drejer sig om folketingssuppleanten Jonathan Simmels udtalelser om muligheden for en væbnet revolution i Danmark.

- Selvfølgelig findes der situationer, som kan opstå, hvor det vil være acceptabelt. Men i dagens samfund vil det være en helt absurd tankegang at tro, at man skulle til at slås på den måde, lød det blandt andet fra Jonathan Simmel i et interview med DR Nyheder.

Udtalelserne førte til, at Enhedslistens folketingsgruppe på det kraftigste opfordrede Jonathan Simmel til at sige nej til at indtræde i Folketinget som suppleant, hvilket ellers var planen.

I en intern redegørelse fremgår det, at Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg i efteråret opfordrede Jonathan Simmel til at afslå muligheden for at komme i Folketinget ”for at minimere skadevirkningerne af det interview”, som Jonathan Simmel gav til DR Nyheder.

På weekendens årsmøde på Nørrebro i København mener flere partimedlemmer, at Jonathan Simmels udtalelser slet ikke stred mod Enhedslistens grundlæggende værdier, som ellers var konklusionen i partitoppen.

- Personligt har jeg meget svært ved at se, hvor Jonathans udtalelser skulle stride imod vores politiske grundlag. Men det undrer mig, at der tilsyneladende er et enigt forretningsudvalg, som bakker folketingsgruppen op i, at man måtte tage afstand fra de her udtalelser, siger Lone Geil fra Enhedslisten i Aarhus.

- Jonathan Simmel er en sindssyg dygtig kandidat, og han er blevet behandlet helt urimeligt. Det håber jeg, at årsmødet vil rette op på, siger hun.

Jonathan Simmel tog også ordet under debatten fredag aften, men nævnte ikke sin egen sag med et ord. (© dr)

'En farlig tendens'

Flere medlemmer af Enhedslisten kritiserer direkte politisk ordfører Pernille Skipper og beskylder hende for at have gået forrest i arbejdet med at holde Jonathan Simmel ude af Folketinget.

- Vi skal fandeme lade være med at gøre vores politiske modstanderes arbejde for dem. Det skal ikke være os, der går ud og påstår, at vi har medlemmer med udemokratiske synspunkter, og at vi har folk, der går ind for vold på den måde, siger Astrid Vang Hansen, der selv sidder i Enhedslistens hovedbestyrelse.

- Det var ikke Jonathan, der skabte en formodning om, at vi havde medlemmer, der mente sådan nogle ting. Det var Pernilles udtalelser. Det var hende, der påstod, at han havde sagt noget, der stred mod vores grundlæggende værdier, og som var udemokratisk, siger hun.

Lise Baastrup fra Enhedslisten i Randers mener, at ”vikarsagen” er udtryk for, at Enhedslisten er ved at gå fra en græsrodsbevægelse til at blive et topstyret parti.

- I år ser det ud som om, at der gang på gang sker noget oppefra og ned. Det er en farlig tendens. Jeg tænker selvfølgelig på vikarsagen og også på processen omkring feminismeprogrammet, siger Lise Baastrup.

- Enhedslisten må aldrig blive et parti, der er styret oppefra og ned. Så mister vi vores berettigelse, siger hun.

Bente Lildballe fra Enhedslisten Amager Øst er skuffet over, at Enhedslisten ifølge hende ikke længere er et parti med lige så højt til loftet som tidligere.

- Alt det oplevede jeg blev tilsidesat, da folketingsgruppen og hovedbestyrelsen pressede Jonathan Simmel til at trække sig som folketingskandidat. Jonathan var kommet til at tale om det, som alle kan frygte: At den omvæltning, vi ønsker, kan ende med det, som ingen ønsker, siger hun og fortsætter:

- Jonathan talte om det, som vi ikke ønsker, at folk skal høre sagt i Enhedslisten, og derfor måtte han trække sig. Så illusionen om medlemsdemokrati er en illusion, og jeg har mistet alle mine illusioner omkring det her parti.

Afviser topstyring

Pernille Skipper har ikke ønsket at kommentere kritikken fra sine partifæller, men henviser til Per Clausen, der er ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg.

Han er ikke overrasket over kritikken, som han mener kommer fra en forudsigelig kant i partiet, der tidligere har revset partitoppen for forløbet.

- Det ændrer ikke ved, at der i hele forløbet har været stor enighed i forretningsudvalget og et stort flertal i hovedbestyrelsen for, at håndteringen af sagen var rigtig. Det er også min vurdering, at et flertal af de delegerede på årsmødet mener det, uanset om nogle mener noget andet, siger Per Clausen.

Per Clausen afviser desuden kritikken om, at ”vikarsagen” er udtryk for en tiltagende topstyring i Enhedslisten.

- Nej, det mener jeg ikke. Det er forretningsudvalget og folketingsgruppens opgave at sikre os imod historier, som vi mener kan påvirke opbakningen til Enhedslisten negativt.

- Det var det vi reagerede på her. Det mener jeg sådan set er vores opgave, og hvis vi ikke havde gjort det, ville man med større ret kunne kritisere os, siger Per Clausen.

Stadig folketingskandidat

Mikkel Warming, der ligesom Per Clausen sidder i både Enhedslistens forretningsudvalg og hovedbestyrelse, forsvarede fra talerstolen fredag aften partitoppens beslutning om at opfordre Jonathan Simmel til at sige nej til pladsen som folketingssuppleant.

- En forudsætning for, at vi kan have styrken til at komme ud og få fat i dem, vi er ved at få fat i, for eksempel i udsatte almene områder, er, at der ikke kan sættes en finger af tvivl på vores demokratiske sindelag, siger Mikkel Warming.

- Det handler ikke om pressestrategier. Det handler om hjerteblod. Socialisme er demokrati. Vi vil forandring fredeligt og demokratisk. Ikke væbnet revolution. Det må der aldrig kunne skabes tvivl om. Aldrig, siger han.

Jonathan Simmel har ikke ønsket at kommentere de mange støtteerklæringer fra årsmødets talerstol.

Søndag ventes han dog at blive genvalgt som folketingskandidat, når Enhedslistens medlemmer stemmer om den endelige kandidatliste, som partiet gør hvert år.

Jonathan Simmel står til at blive valgt som Enhedslistens femte kandidat i Københavns Storkreds, hvilket gør en plads i Folketinget ved næste valg særdeles urealistisk.

Enhedslistens kandidatudvalg har dermed rykket ham en enkelt plads tilbage på kandidatlisten fra en 20.-plads til 21.-pladsen i forhold til den urafstemning, som forud for årsmødet blev foretaget blandt Enhedslistens medlemmer.

Med den placering vil Jonathan Simmel dog endnu en gang blive folketingssuppleant.

- Det har jeg ingen problemer med. Jeg håber, at han har lært af den måde, hans udtalelser bliver forstået på, så vi ikke får en tilsvarende sag, siger Per Clausen fra Enhedslistens forretningsudvalg og hovedbestyrelse.