Torskedumt at smide ud? Fiskere skal kameraovervåges

For at stoppe ulovlig udsmidning af fisk, foreslår fiskeriminister kameraer på bådene.

Videokameraer på fisketrawlere er en meget nem og troværdig måde at kontrollere fiskeriet på, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) (arkivfoto) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Det skal være slut med, at danske fiskere bryder loven ved at smide tonsvis af fisk ud i havet igen.

- Alle fisk, de fanger, skal bringes med i land, men udfordringen er at kontrollere det, siger den nye fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) til DR Nyheder.

Hun ser derfor gerne, at fiskerne fra EU's side i fremtiden bliver pålagt at installere videoovervågning ombord.

- Så kan vi meget bedre monitorere, hvad der foregår ombord på fartøjet. Det er en meget nem og troværdig måde at kontrollere fiskeriet på, siger Eva Kjer Hansen.

Fiskene døde såvel som levende ryger overbord igen, hvis de blandt andet er for små og derfor ikke kan sælges til den rette pris.

Kommissær vil se på sagen

I februar skrev DR Nyheder, hvordan danske fiskere langt ude i dansk farvand bryder loven. Alene i Østersøen smed danske fiskere i 2016 over 1.300 ton torsk ud i havet igen.

Forbud mod at smide fisk ud kaldes også landingsforpligtigelse. For tre år siden indførte EU de fælles regler på området.

Reglerne gælder en lang række arter i flere danske farvande, og i 2019 vil reglerne gælde alle arter i alle danske farvande.

Foruden at udsmidningen er ulovlig, er den også ressourcespild og ødelægger et bæredygtigt fiskeri, fastslår Eva Kjer Hansen. Udsmidningen kan føre til overfiskeri, som går ud over bestandene.

Ministeren har i dag holdt møde med EU's fiskerikommissær, Karmenu Vella, om problemet og kommissæren var lydhør, siger den danske minister.

Netop fordi problemet ikke kun er dansk, er det nødvendigt med fælles EU-regler, mener Eva Kjer Hansen.

- Som en stor fiskerination er vi jo interesserede i, at den fælles, europæiske fiskeripolitik fungerer. Derfor kæmper vi for, at der skal være de samme regler for alle, så der ikke er en ulige konkurrence, siger hun.

Gulerod til fiskerne

Forslaget om kameraovervågning er langtfra nyt. I 2009 viste et dansk forsøg i Nordsøen med seks fiskerbåde, at overvågningen er en effektiv problemknuser. Når fiskerbåde overvåges, smider de ikke småfisk ud, lød konklusionen.

Også dengang var Eva Kjer Hansen ansvarlig for området som fødevareminister og fremlagde det over for EU’s ministerråd.

Eva Kjer Hansen ser i dag gerne, at Danmark står i spidsen for at finde på en model, der kan overvåge fiskerne. Til gengæld mod at nogle EU-regler inden for fiskeriet bliver lempet.

- Vi vil gerne tage kameraer i brug, hvis EU-kommissionen til gengæld kan give nogle andre lempelser, som kan gøre det attraktivt for fiskerne at have kameraer ombord.

- For mig at se vil det være en rigtig god måde at fortage kontrol på. Fiskerne kan også dokumentere, at de ikke smider det hele overbord, men bringer det i land, siger Eva Kjer Hansen.

DERFOR ER DER PENGE I AT SMIDE FISK UD

  • Det hele handler om at få så meget ud af fiskekvoten som muligt.

  • En fiskers kvote afgør, hvor mange ton fisk, der må fanges – uanset størrelsen.

  • Så det gælder om at fange fisk, der ikke er under EU’s mindstemål, for de kan ikke sælges som spisefisk, men kun til fiskemel, fiskeolie mm., og det giver meget mindre i betaling.

  • En torsk skal for eksempel være over 35 cm for at kunne sælges som spisefisk.

  • Men ér de små torsk først fanget, må de ikke smides ud: Så skal de med i land og tælle med i, hvor meget fiskeren har brugt af sin kvote. Sådan er loven for en lang række fiskearter. Og fra 2019 for alle arter.

  • Derfor er der ifølge eksperter fiskere, som smider de små fisk ud for at få plads til de større fisk, der giver bedst betaling.