Trækker sig fra byråd: Træt af magtkamp med embedsfolk

Flere lokale politikere er så trætte af, at embedsmændene i kommunerne har overtaget den politiske magt, at de vælger at stoppe ved næste valg.

Flere lokale politikere stiller ikke op til næste kommunalvalg, fordi de mener, at embedsmændene har fået for meget magt over politikken. (Foto: © Esben Zøllner Olesen/ Scanpix)

Når der skal træffes politiske beslutninger ude i kommunerne, er det oftere og oftere embedsfolkene, der får det sidste ord.

Det viser en rundspørge som DR Analyse har foretaget blandt 1.330 lokalpolitikere. Her svarer hver tredje, at embedsfolkene har så stor indflydelse, at det påvirker politikken i kommunerne.

Samtidig angiver flere politikere, at forvaltningerne nu har fået så meget magt, at politikerne vælger at trække sig ved næste valg. De har simpelthen mistet interessen for det politiske hverv.

Stopper efter 28 år

En af dem er Carsten Fink (S) fra Holbæk Kommune.

Efter 28 år som folkevalgt kommunalpolitiker, siger han stop til november. Han synes, at magtkampene med embedsværket er begyndt at fylde for meget, og mener der skal nye kræfter til at udkæmpe kampen.

- Jeg har altid ment, at jeg er ambassadør for borgerne og bør lytte til dem mere end til forvaltningen. Og mener man det, så er det blevet sværere at fungere som kommunalpolitiker i dag end før.

Han mener, at der er en tendens til, at politikerne skal tage stilling til mere og mere overordnede spørgsmål og slet ikke kommer i dybden med virkeligheden bag beslutningerne.

- Der sker en forskydning i indflydelsen fra folkevalgte til administrationen, som efterhånden foretager så mange fravalg og tilvalg inden byrådet ser en sag, at nogen af de beslutninger er ligeså meget personlige som de er faglige, siger Carsten Fink.

Tror ikke politikerne kan træffe beslutninger

I stedet for, at forvaltningen kommer med én indstilling, mener Carsten Fink, at de burde komme med tre forskellige. På den måde kunne politikerne selv beslutte, hvilken vej de ville gå.

- Der var engang en embedsmand, der sagde til mig: Det er en god idé. Men tænk nu, hvis politkerne valgte den forkerte løsning, siger Carsten Fink og fortsætter:

- Og det er ramt lige på sømmet. Embedsmændene frygter efterhånden, at vi politikere ikke selv kan træffe beslutningerne.

Indfør mindstekrav

Han opfordrer folketingets politikere til at skabe et lovgrundlag for kommunerne, der kan modvirke magtforflyttelsen.

- Det kunne være ved at sætte nogle minimumskrav, der skal være opfyldt i alle indstillinger fra forvaltningen, så alle et ordentligt grundlag at beslutte sig på. For jo mere man ved om en sag, jo større viden har man også at træffe en beslutning på.