Transportministeriet sendte modstridende oplysninger til Folketinget i Postnord-sag

Skeletterne vælter ud af skabet, lyder kritikken fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

- Det er jo endnu et eksempel på, at Ole Birk måske ikke rigtig er opgaven voksen, siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen (th). (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Folketinget har fået modstridende oplysninger fra Transportministeriet om, hvad Ole Birk Olesen helt nøjagtigt fik at vide på et møde med Postnord 19. december.

Sådan lyder kritikken fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, efter at Transportministeriet har færdiggjort en redegørelse om sagen, hvor det står klart, at den danske afdeling af Postnord er i alvorlige økonomiske problemer og mangler cirka 2,4 milliarder kroner fra ejerne – den danske og svenske stat - for at overleve.

Ifølge de to partier er en central del af redegørelsen i direkte modstrid med et bilag, som er vedlagt selvsamme redegørelse.

- Det er jo endnu et eksempel på, at Ole Birk måske ikke rigtig er opgaven voksen, siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

Socialdemokratiets postordfører, Christian Rabjerg Madsen, er enig:

- Skeletterne fortsætter bare med at vælte ud af skabet i denne sag, siger han.

Redegørelse og bilag i modstrid

I Transportministeriets redegørelse dateret 7. marts 2017 hedder det om et møde den 19. december 2016 mellem ministeriet og Postnords ledelse, at Postnord præsenterede ”en oversigt med foreløbige tal for de samlede omkostninger” til en omstilling af virksomheden som følge af Postnords økonomiske problemer.

- Ledelsen omtaler et finansieringsbehov, men uden konkrete tal. Et bidrag fra ejerne nævnes ikke direkte, men det følger af måden, hvorpå de mulige finansieringskilder nævnes af ledelsen, hedder det i Transportministeriets redegørelse.

Det er denne formulering, som ifølge Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står i direkte kontrast til et referat af selvsamme møde.

Mødereferatet er vedlagt ministeriets redegørelse som et bilag. Her nævnes – i strid med oplysningerne i redegørelsen - helt konkrete tal:

- PostNord oplyste, at hvis transformationen gennemføres, vil det medføre et negativt cash flow i Post Danmark på ca. 2 mia. SEK i transformationsperioden samt omstruktureringsomkostninger på ca. 3,5 mia. SEK til ansatte på ”særlige vilkår”, dvs. i alt omkostninger på cirka 5,5 mia. SEK. PostNord oplyste videre, at PostNord har analyseret koncernens økonomi, og resultatet er, at PostNord ikke vil kunne finansiere alle transformationsomkostningerne. PostNord vil alene kunne finansiere det løbende negative cash flow på cirka 2 mia. SEK., står der i mødereferatet.

I samme referat fremgår det, at Postnords bestyrelsesformand, Jens Moberg, gjorde det klart, at en omstilling af Postnords danske afdeling vil kræve et kapitalindskud fra ejerne og dermed den danske stat. Altså også i modstrid med oplysningerne i redegørelsen:

- Jens Moberg bemærkede videre, at han mener, at det er den rigtige strategi at implementere den foreslåede model i Post Danmark, det er en ambitiøs men mulig plan, men at det vil kræve et kapitalindskud fra ejerne, for at dette kan lade sig gøre, hedder det i referatet.

Meget uheldigt

Dansk Folkeparti er rystet over, at der kan komme så modstridende oplysninger fra Transportministeriet i en og samme redegørelse, og transportordfører Kim Christiansen kalder sagen problematisk.

- Det er meget uheldigt, at vi på den ene side får at vide, at der ikke er blevet talt økonomi, men når vi så går ned i mødereferatet, kan vi se, at der har været et glimrende kendskab til økonomien i den her redningsplan, siger DF-ordføreren.

Socialdemokratiets postordfører undrer sig ligeledes over, hvorfor Folketinget har modtaget en redegørelse med modstridende oplysninger.

- Det er afgørende, at ministeren oversender korrekte oplysninger til Folketinget, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at der kan være divergerende oplysninger i et notat om en sag, hvor man længere nede i bilaget kan se, at notatet simpelthen ikke er sandfærdigt, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Man kan jo få den fornemmelse, at ministeren håber, at vi kun læser det overordnede notat og glemmer at få læst os ned i bilagene, siger han.

Dansk Folkeparti vil endnu ikke drage nogen konsekvens for Ole Birk Olesen, indtil ministeren har haft lejlighed til at svare på spørgsmål fra partierne i Folketingets postforligskreds.

Det sker på et møde på tirsdag.

- Jeg har svært ved at tro, at det er en bevidst handling. Det vil i hvert fald være rimelig alvorligt, hvis det er tilfældet, siger Kim Christiansen.

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen om sagen.