Trods klar mobbepolitik: Fagforbund får påbud efter dårligt psykisk arbejdsmiljø

Dansk Sygeplejeråd får undersøgelsespåbud efter dårligt psykisk arbejdsmiljø, mens formand fører kampagner om vigtigheden af godt arbejdsmiljø.

En aktindsigt viser, at der ifølge Arbejdstilsynet gennem mere end et år i forbundet har fundet ’mobning’ sted i kommunikationsafdelingen i Dansk Sygeplejeråd. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Skæld ud af chefen foran kollegaer og eksterne samarbejdspartnere i et storrumskontor, uklare krav til medarbejderne, stor arbejdsmængde og tidspres, søvnbesvær og ondt i maven.

Mens fagforbundet Dansk Sygeplejeråd i den offentlige debat slår på tromme for vigtigheden af et godt arbejdsmiljø, er det langt fra tilfældet i forbundets eget hovedkontor på Sankt Annæ Plads i København.

En aktindsigt viser, at der ifølge Arbejdstilsynet gennem mere end et år i fagforbundet har fundet ovenstående og decideret mobning’ sted i kommunikationsafdelingen.

Imens fortæller en tidligere ansat, der ikke ønsker sit navn frem, at det mere handlede om ’en kultur’ i hele forbundet:

- Det er ikke kun i kommunikationsafdelingen. Jeg har talt med gode kollegaer på tværs af hele huset, som genkender og kommer med andre eksempler på, hvordan ledelsen generelt kører det, siger den nu tidligere ansatte til DR Nyheder.

Arbejdstilsynets besøg hos Dansk Sygeplejeråd har nu ført til et såkaldt undersøgelsespåbud, hvor forbundet bliver pålagt med eksterne undersøgere at komme til bunds i, om der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø i kommunikationsafdelingen.

Åben debatkultur

I Arbejdstilsynets rapport kan man også læse, at det ikke er første gang, at medarbejderne oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

I en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV) fra sidste år, fremgår det også, at ’mobning’ her har været et problem, og at særligt én chef fremhæves som værende et problem.

- Adspurgt af Arbejdstilsynet oplyste de ansatte, at (...) ikke har mulighed for at forsvare sig imod skæld ud og nedvurderende kritik, står der i rapporten.

Ledelsen oplyser heri overfor Arbejdstilsynet, at de er bekendte med, at det af APV’en fremgår, at mobningen fremhæves som en problematik, men at de er overraskede over, at problematikken ikke har været tydeligere italesat, og at den pågældende chef i forbundet netop har arbejdet på ’at skabe en åben debatkultur’.

I rapporten bemærker medarbejderne til det:

- Det er ikke medarbejdernes opfattelse, at vi har en åben debatkultur i afdelingen.

Tidligere fortaler for godt arbejdsmiljø

Formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen har i flere omgange netop været fortaler for vigtigheden af at godt psykisk arbejdsmiljø for fagforbundets medlemmer:

- Et godt psykisk arbejdsmiljø er nemlig afgørende for, at ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimalt, lød det fra Grete Christensen tilbage i 2016 i et tillæg til Politiken.

Og mens Arbejdstilsynets rapport konkluderer, at der i Dansk Sygeplejeråds kontor på Sankt Annæ Plads opleves ’forekomst af stor arbejdsmængde og tidspres’, så har formanden også selv tidligere været på banen, når netop det er gået ud over forbundets medlemmer.

I dag er Grethe Christensen ’enormt ked af’, at Dansk Sygeplejeråd nu selv ’står i denne situation’:

- Jeg tager sådan et påbud med meget stort alvor, og alle, som kender os, vil også vide, at vi udadtil er meget opmærksomme på, at arbejdsmiljøet skal være i orden og vores politik er, at sådan skal det også være herinde i vores egen organisation. Så det bliver der set på med meget stort alvor i både den politiske og administrative ledelse.

'Kun en enkelt afdeling'

Hun understreger, at undersøgelsespåbuddet netop kun gælder en enkelt afdeling i huset, og at man allerede har taget påbuddet til efterretning, og er i fuld gang med at efterleve det.

Og selvom både nuværende og tidligere medarbejdere under betingelse af anonymitet har oplyst DR Nyheder, at formanden har været bevidst om problemet, så afviser Grete Christensen det:

- Jeg blev rigtig, rigtig trist og ærgerlig over, at det var kommet hertil uden, at det var klart for mig, at der var de her oplevelser hos nogen medarbejdere. Jeg har arbejdet meget for, at der er en stor åbenhed i vores organisation, og at man også fortæller til ledelsen, hvis man synes, der er noget, der ikke er, som det skal være. Så på baggrund af det, er jeg virkelig trist over det, og tager det med stort alvor.

Flere medarbejdere fortæller, at de har påpeget problemet, at folk har sagt op, mens andre medarbejdere er gået ned med stress. Har det ikke fået alarmklokkerne til at ringe, inden Arbejdstilsynet kom forbi?

- Jeg ved ikke, hvad du har fået at vide, og jeg tror ikke, at jeg er den rette til at sidde og kommentere på nogen af de meldinger.

- Jeg har det politiske ansvar, og jeg arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø herinde, og det vil jeg til en hver tid sætte kræfter ind på. Og mens processen foregår, vil jeg nødig sidde i medierne og udtale mig om arbejdsmiljøet.

En tidligere medarbejdere kalder det et generelt ledelsesproblem i DSR – mener du, I har det?

- Hvis jeg var af den opfattelse, så ville jeg være en dårlig politisk leder, hvis jeg ikke havde gjort noget ved det, så nej.

DSR har om nogen gået forrest i kampen for et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvordan flugter det med det her påbud?

- Jamen, jeg tror, jeg har sagt det før. Jeg er utrolig trist og ærgerlig over, at det her skal ske hos os. Og derfor tager vi det med stor alvor, siger Grete Christensen.