Trodser aftale og nægter at stemme for regeringens skraldeplan

De Konservative tror ikke på CO2-reduktioner i klimaplan for affaldssektoren.

Det bekymrer Mona Juul, at klimaminister Lars Aagaard ikke har lyttet til kritikken. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Balladen om en ny skraldelov tager til.

De Konservative siger nu, at de ikke kan støtte det lovforslag, som klimaminister Lars Aagaard (M) har fremlagt.

- Vi kommer til at stemme nej, siger den konservative klimaordfører Mona Juul.

Partiet er ellers med i den politiske aftale om, hvordan CO2-udledningen fra affaldsforbrændingen kan reduceres. Aftalen blev indgået i 2020.

Men Mona Juul mener ikke, at lovforslaget og den politiske aftale hænger sammen.

- Vi kan ikke genkende den aftale, vi har lavet, i det lovforslag, der ligger nu.

Har ministeren gjort sit arbejde godt nok, når han leverer et lovforslag, som set med dine øjne ikke lever op til den politiske aftale?

- Jeg er meget bekymret over, at ministeren ikke har lyttet til de ting, vi er kommet med i den her lovbehandling, siger Mona Juul.

Hun fortæller, at der er gjort mange ting for at råbe klimaministeren op om bekymringerne, uden der er sket noget.

- Vi har stillet utallige spørgsmål, forsøgt at få udskudt lovforslaget, haft høringer, samråd, stillet ændringsforslag. Vi har knoklet for at finde klimareduktioner i det her lovforslag og forsøgt at sørge for, at forslaget også tager højde for de økonomiske konsekvenser, der er for kommunerne.

- Men vi står nu og kan se, at der ikke bliver ændret noget som helst, og derfor kommer vi ikke til at stemme for, siger den konservative klimaordfører.

De Konservative er det andet parti, der er med i aftalen, som ikke vil stemme for lovforslaget. Alternativet har tidligere meldt ud, at de stemmer nej.

- Jeg synes, det er rigtig positivt. Jeg har kæmpet den her kamp i mange måneder, og jeg er rigtig tilfreds med, at De Konservative har lyttet til kritikken og truffet den her beslutning, siger Alternativets klimaordfører Theresa Scavenius.

'Betydelig usikkerhed' om reduktioner

Formålet med planen er, at der skal genanvendes mere affald, så der bliver brændt mindre af. For at få det til at ske, skal der lukkes nogle forbrændingsanlæg.

Vejen dertil er en liberalisering af affaldshåndteringen. Det betyder, at de kommunale værker skal omdannes til selskaber, og kommunerne skal sende deres affald i udbud. Planen er, at nogle værker dør i konkurrencen, så den samlede kapacitet på den måde bliver mindre.

Men både Klimarådet og den grønne tænketank Concito har sat alvorlige spørgsmålstegn ved, om det giver den ønskede CO2-reduktion.

Og Mona Juul hæfter sig også ved, at regeringen selv tvivler på CO2-reduktionen på 0,6 millioner ton i 2030. I lovforslaget står der nemlig, at CO2-reduktionerne er behæftet med 'betydelig usikkerhed'.

- Det er lidt ministeriesprog for, at så er der nok ikke så meget at hente. For at nå klimamålet er vi nødt til at være sikre på, at de klimareduktioner, vi beder om, også kommer til at ske, siger hun.

Den konservative melding bliver mødt med hård kritik fra Moderaternes klimaordfører Karin Liltorp.

- Jeg kan slet ikke følge De Konservatives beslutning. Med lovforslaget følger vi udviklingen nøje, og vi er enige om, at vi efter behov bringer yderligere værktøjer i spil for at sikre, at vi opnår det, vi vil. Det ved Mona Juul godt, skriver Karin Liltorp i en mail.

Kommuner vil sagsøge staten

Mange af de kommuner, der har forbrændingsanlæg, frygter, hvad der sker, hvis anlæggene går konkurs. Det kan efterlade en gæld til kommunens borgere.

Fem kommuner i Nordsjælland driver sammen værket Norfos. Anlægget har så stor en gæld, at ejerkommunerne ikke tror på, det kan lade sig gøre at oprette et selskab. Værket vil ifølge ejerne derfor gå konkurs, når den nye lov træder i kraft. Det vil efterlade en gæld på 750 millioner kroner. Norfors planlægger af stævne staten for at få erstatning for de 750 millioner kroner.

Klimaministeriet erkender, at loven kan ramme kommunerne økonomisk. Puljen til at hjælpe rundt i landet er på 200 millioner kroner, men det er ifølge kommunerne alt for lidt.

Den økonomiske usikkerhed for kommunerne er også en årsag til, at Mona Juul vil stemme nej.

- Vi kan ikke efterlade kommunerne på perronen i forhold til, hvordan de skal agere i den her situation. Det er det, jeg har prøvet at få en ordentlig beskrivelse af i lovforslaget. Det er jeg ikke lykkedes med, og derfor kan vi ikke stemme for, siger hun.

Den kritik bliver også afvist af Moderaternes ordfører.

- Vi er også enige om, at vi sætter os sammen i kredsen, hvis de penge, der er afsat til kommunerne, ikke er tilstrækkelige. Så jeg har meget svært ved at forstå, at De Konservative nu løber fra en aftale, som de selv har skrevet under på. Det er ikke særlig kønt, siger Karin Liltorp.

DR har spurgt klimaminister Lars Aagaard (M) om en kommentar til den konservative melding, men ministeriet er ikke vendt tilbage.

Opdateret med kommentar fra Moderaterne