Troels Lund lider nederlag: EU-borgere kan fortsat få børnepenge på dansk niveau

Mette Frederiksen kalder det for et løftebrud, at regeringen ikke kommer igennem med en indeksering af velfærdsydelser.

Mette Frederiksen (S) mener, at regeringen har begået løftebrud ved ikke at sikre, at en EU-forordning giver mulighed for at indeksere offentlige ydelser. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

En ny EU-forordning bestemmer, at arbejdere skal kunne modtage og hjemsende velfærdydelser som eksempelvis børnepenge, selv om de arbejder i et andet EU-land.

Det vil eksempelvis sige, at en rumæner, der arbejder med at plukke jordbær i Danmark, kan sende børnepenge hjem til sine børn i Rumænien. Og det selvom børnechecken i Danmark er langt højere end i Rumænien.

Eksemplet med en rumænsk jordbær-plukker er i ikke grebet af ud den blå luft. De fire blå partier, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, brugte netop det eksempel under valgkampen i 2015:

- Velfærdsydelserne skal kunne indekseres efter leveomkostningerne i det land, hvori ydelsen modtages, lød det fra de borgerlige partier dengang.

Indekseringen betyder, at ydelserne tilpasses leveomkostningerne i hjemlandet. Men der tegner sig blandt EU-medlemslandene et flertal mod forslaget.

Og det får den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, til at beskylde regeringen for at begå "løftebrud":

- Jeg vil betegne det som et løftebrud fra statsminister Lars Løkke Rasmussens side. Han gik til valg på at sikre, at de her ting blev bragt i orden. Det er ikke lykkes for den danske regering, og det er et alvorligt nederlag, siger hun til DR Nyheder.

Havde det fået en anden udgang, hvis du havde haft statsministerposten?

Det håber jeg. Under alle omstændigheder skal man ikke stille vælgerne noget i udsigt, som man ikke siden kan indfri, svarer Frederiksen.

Danmark stemmer nej

Danmark ser ud til skulle acceptere, at udenlandske arbejdstagere kan tage danske dagpenge med tilbage til deres hjemlande.

Det er således forventet, at et kvalificeret flertal i Ministerrådet vil stemme en forordning igennem i næste uge, der sikrer arbejdere inden for EU har ret til at modtage ydelser tilsvarende taksten i det land, de arbejder.

Da det er en forordning, er der ikke brede fortolkningsmuligheder i forhold til implementeringen af reglerne i de enkeltes medlemslandes nationale love.

Beskæftigelsesmininster Troels Lund Poulsen (V) erkender over for DR Nyheder, at det ikke bare er et nederlag for Danmark, men også for ham personligt:

- Men det betyder ikke, at vi skal opgive. Vi skal fortsætte den her kamp, så det bliver muligt at indeksere børnefamilieydelsen, siger ministeren.

Han forsikrer, at regeringen vil stemme nej ved afstemningen i næste uge.

- Det vil betyde en lang række forringelser set fra Danmarks side. Vi har kæmpet for, at det skulle være muligt at lave en indeksering af børnechecken, og det må vi desværre konkludere, at det ser ikke ud til, at det lykkes, siger Troels Lund Poulsen.

Han påpeger også, at det socialdemokratiske medlem af EU-Parlamentet Ole Christensen kæmper imod regeringens ønske om at indeksere velfærdsydelser.

Ideen om, at man skal kunne tage danske dagpenge - der ligger på et højt niveau i forhold til andre medlemslande - med ud af Danmark til et andet europæisk land uden at stå til rådighed for det danske arbejdsmarked finder Mette Frederiksen ganske enkelt urimeligt og undergravende for hele ideen om ret og pligt.

Når man modtager dagpenge, så er det fordi, man har været på arbejdsmarkedet, men det er også fordi, at man samtidigt står til rådighed for det danske arbejdsmarked.

Barslen står også for skud

Samtidigt med, at det ikke ser ud til, at regeringen lykkes med at få indført en EU-indeksering af børnechecken, så rammer et nyt EU-direktiv også Danmark og de danske barselsregler.

Direktivet indfører øremærket barsel til mænd, selvom skiftende danske regeringer ellers har nægtet at indføre sådanne regler. Troels Lund Poulsen vedholder, at det er en dårlig ide med øremærket barsel:

- Vi mener ikke, at EU skal beslutte, hvor lang tid mænd skal holde barsel. Det er familien, der skal beslutte det. Det er ikke et EU-anliggende, hvordan man indretter sin nationale barselslovgivning, siger han.

Direktivet lagde op til, at der skulle øremærkes fire måneders barsel, men der ligger nu en kompromisforslag, der øremærker to måneders barsel til mænd. Og det forventes at blive vedtaget.

Facebook
Twitter