Tungt internationalt pres på Danmark før Mette Frederiksens afgørende beslutning om omskæring

- Unikt, at udenlandske regeringer er så interesserede i den slags lovforslag i Danmark, siger ekspert.

Mette Frederiksen var i marts på besøg i Israel, hvor hun talte med premierminister Benjamin Netanyahu om et samarbejde om corona-vaccine. De to talte allerede om håndtering af corona i forbindelse med, at Mette Frederiksen i september i orienterede Netanyahu om, at den danske regering ikke ville støtte et forbud mod omskæring. (Foto: © AA/ABACA, AA/ABACA)

Der foregik et større internationalt spil i kulissen, da statsminister Mette Frederiksen (S) i efteråret skar igennem i en ophedet debat om omskæring og slog fast, at regeringen ikke kunne støtte et forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

Som ung, fremadstormende folketingspolitiker havde hun ellers selv for mere end 10 år siden selv talt for forbud. Men nu stod hun i spidsen for en regering, der fortsat ville give forældre mulighed for at lade deres børn omskære, lød det fra hende den 10. september.

Debatten blev rejst på baggrund af et borgerforslag, der nåede 50.000 underskrifter. Dermed skal det tages op i Folketinget. Og spørgsmålet om omskæring er derfor igen på dagsordenen i Folketinget på tirsdag.

Men et arbejdet for at modarbejde forslaget rakte langt ud over Danmarks grænser.

DR Nyheder har fået adgang til en lang række dokumenter, der kaster lys over, hvad der skete i tiden omkring Mette Frederiksens melding.

Dokumenterne viser, at særligt USA, Israel og store jødiske interesseorganisationer lagde et hårdt pres på Danmark for ikke at vedtage et forbud.

DR er i besiddelse af et dokument med budskaber, som udenrigsminister Jeppe Kofod (S) havde med til et lukket samråd om omskæring den 16. november sidste år. Her fremgår det tydeligt, at USA og Israel havde vist tænder.

USA og Israel har begge i klare vendinger udtryk stor bekymring over et eventuelt forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

Ambassaden i Washington har modtaget budskabet fra både Kongressen og de store internationale jødiske organisationer, og USA’s ambassadør har rejst emnet i Udenrigsministeriet,’ står der i dokumentet.

Religionsforsker Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet finder det bemærkelsesværdigt, at USA og Israel har sat deres ambassader i sving.

- Det er ret unikt i hvert fald inden for mit område, at udenlandske regeringer er så interesserede i et lovforslag i Danmark, siger Brian Arly Jacobsen.

Stærkt bekymret

En række andre dokumenter understreger det billede.

Den 11. september landede en indberetning fra den danske ambassade i Washington i Statsministeriet. Her fremgår det, at både det demokratiske flertalsleder Steny Hoyer samt de store jødiske interesseorganisationer American Jewish Committee (AJC) og Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CoP), en sammenslutning af 51 jødiske foreninger, har henvendt sig til ambassaden i forhold til et eventuelt forbud.

En anden ambassadeindberetning beskriver klart, hvad formålet med henvendelserne er. Ambassadøren havde blandt andet talt med Arthur Stark, formand for CoP.

”Stark indledte med at udtrykke sin stærke bekymring over forslaget om et omskæringsforbud og spurgte til status. Efter ambassadørens redegørelse bemærkede Stark, at han fandt statsministeren og Venstre-formandens udmeldinger betryggende. Han spurgte til sandsynligheden for forslagets vedtagelse, forslagets videre færd, samt til risikoen for at bestræbelserne for et forbud fortsatte, selv om det aktuelle forslag måtte falde," står der.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen bakkede prompte op om Mette Frederiksen, da hun i september fastslog, at omskæring fortsat skal være lovligt.

Få dage efter Mette Frederiksens beslutning havde hun et telefonmøde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Dokumenter viser, at mødet kom i stand på dansk opfordring.

De to talte om omskæring. Og Mette Frederiksen fortalte om hendes beslutning. Det noterede Netanyahu sig med tilfredshed.

Efterfølgende oplyste Netanyahus kontor, at de to statsledere udover omskæring også talte om håndtering af coronavirus.

Mette Frederiksen har ikke ønsket at stille op til et interview med DR.

I videoen herunder kan du blive klogere på, hvorfor omskæring betyder så meget for jøder og muslimer.

'Ville true det jødiske samfunds eksistens'

Andrew Baker er direktør for internationale jødiske forhold i AJC. I den rolle har han holdt møde med den danske ambassadør i Washington. Og han har gennem sit arbejde i OSCE – en international sikkerhedsorganisation, hvor han repræsenter indsatsen mod antisemitisme – været i direkte kontakt med den danske regering.

- Det var for at forklare, at det var en sag, som bekymrede os og et emne, der havde vores opmærksomhed, forklarer han.

DR har også set et notat, som Center for Terroranalyse (CTA) har udarbejdet i forhold til borgerforslaget om et forbud mod omskæring. Her fremgår det internationale pres også klart:

'Sagen er af Jøders Verdensråd (World Jewish Congress) blevet rejst over for officielle danske repræsentanter, hvor det bl.a. blev gjort gældende, at et forbud ville true det jødiske samfunds eksistens i Danmark, står der i analysen fra CTA, som hører under Politiets Efterretningstjeneste.

Hverken Statsministeriet eller Udenrigsministeriet ønsker at udtale sig om sagen. Begge ministerier henviser til Justitsministeriet. Begrundelsen er, at det er justitsminister Nick Hækkerup, som tirsdag taler regeringens sag, når forslaget skal behandles i Folketinget.

Hækkerup holder fast i, at regeringen har truffet sin egen beslutning uden påvirkning af hverken USA, Israel eller andre.

- For regeringen har det afgørende ikke været det pres udefra. Vi har konstateret, at det her også har udenrigs- og sikkerhedspolitisk betydning. Og betydning for, hvordan verden vil se på Danmark. Men for regeringen har det afgørende været, at det jødiske folk også skal kunne leve også i Danmark. At vi ikke skal være det første land i verden, som forbyder omskæring, siger Nick Hækkerup.

'Det er voldsomt udemokratisk'

Borgerforslaget er lavet af foreningen Intact Denmark. Den kæmper for et forbud mod omskæring af børn under 18 år i Danmark. Intact har oplevet et direkte pres fra amerikansk side.

Da foreningen i 2018 stillede borgerforslaget om en aldersgrænse, blev de inviteret til møde med den amerikanske ambassade. Ifølge Intact Denmark lagde de to repræsentanter for ambassaden ud med at spørge:

- Hvad skal der til for, at I trækker jeres borgerforslag tilbage?

Det opfattede Intact Denmark som en upassende, trynende adfærd og et forsøg fra amerikansk side på at blande sig i dansk politik.

- Det er voldsomt udemokratisk, når USA eller noget som helst andet land begynder at blande sig i dansk indenrigspolitik, siger Lena Nyhus, forkvinde for Intact Danmark.

Den amerikanske ambassade varetager amerikanernes interesser. Der er rigtig mange omskårede i USA. De siger, at de værner om religionsfrihed rundt omkring i verden. Er det ikke helt okay, at de prøver at øve indflydelse, der hvor de kan?

- Altså, hvis den amerikanske ambassade skal varetage den amerikanske befolknings interesser, så må de diskutere i USA, om der skal indføres en aldersgrænse for omskæring der. Her i Danmark må det være os, der er danske borgere, der bestemmer, hvad der skal være af lovgivning. Så nej, det er ikke okay, at den amerikanske ambassade blander sig i dansk indenrigspolitik på nogen måde overhovedet, siger Lena Nyhus.

Stuart A. Dwyer er fungerende amerikansk ambassadør i Danmark. Han mener ikke, der er noget mærkeligt i det, som Intact fortæller.

- Jeg var ikke her i 2018, men diplomati handler om at engagere sig i en bred vifte af emner. Så jeg ser det som et normalt diplomatisk engagement.

De siger, at de direkte blev spurgt: Hvad skal der til, for at I trækker jeres borgerforslag tilbage. De så det som om, at I forsøgte at presse dem til at trække deres forslag tilbage. Hvad mener du om det?

- Prøv at hør, jeg kan ikke sige noget om samtaler, der sandsynligvis fandt sted på et bestemt tidspunkt - især dem, der fandt sted, da jeg ikke var her. Men igen vil jeg bare sige, at vi alle steder har en bred vifte af samtaler med mennesker, der støtter eller er imod forskellige initiativer for at kunne forstå, hvad der foregår i samfundet.

Har I lagt pres på den danske regering i denne her sag?

- Der er intet pres. Den danske regering har gjort sin holdning klar, og jeg er her for at fortælle, hvad den amerikanske holdning er, siger Stuart A. Dwyer.

Ekspert: Ret enestående

Religionsforsker Brian Arly Jacobsen kalder det 'ret enestående', at udenlandske regeringer har haft så stort et fokus på et forslag i Folketinget og arbejdet aktivt for at modarbejde forslaget.

- Inden for området, der handler om religion, som vi typisk har opfattet som et nationalt anliggende, er det ret enestående, at udenlandske ambassader forsøger at lægge et pres. Men det er dog også set før. For eksempel i forbindelse med Muhammed-tegningerne var der jo ambassader, der forsøgte at lægge et pres på den daværende statsminister for at tage afstand til Muhammed-tegningerne, siger Brian Arly Jacobsen.

Han mener også, at forholdet til USA og Israel betyder meget for danske regeringer.

- Danmark er ret interesserede i at have en god relation til USA og Israel. Det ønsker man dels af sikkerhedsmæssige grunde men også af historiske årsager.

- Det må være bekymringen i Udenrigsministeriet, at det kan få nogle konsekvenser, som man ikke helt er klar over endnu. Men i hvert fald få nogle utilsigtede konsekvenser i relationen til USA og Israel. Og det er også svært at forestille sig, at det ikke vil få konsekvenser især i relation til Israel, hvis man bliver det første demokratiske land, som forbyder omskæring, og dermed i Israels øjne gør det meget svært at være jøde og leve et jødisk liv i Danmark, siger religionsforskeren.