Tvangsudviste Remzi kan ikke få sin medicin

Morten Bødskov vil nu se på, hvilke muligheder tvangsudviste psykisk syge reelt har, for at få den medicin, som de er afhængige af, når de bliver sendt tilbage til deres hjemland.

21 Søndag fortalte om Remzi Baftijari, der blev tvangshjemsendt til Kosovo for godt to måneder siden.

Han har boet på danske asylcentre det meste af sit liv. Nu har han brug for den antipsykotiske medicin, som han gennem sine sidste to år i Danmark fik af sin psykiater her.

Da han i sin videre behandling af sin sygdom, er afhængig af den medicin, så måtte Danmark kun sende ham tilbage, hvis han havde mulighed for at få medicinen i Kosovo.

I hans afslag lagde justitsministeriet til grund, at medicinen var tilgængelig i Kosovo eller ville kunne importeres. Men det viste DR-nyheders research at han reelt ikke kunne.

Det får nu justitsminister Morten Bødskov (S) til at reagere:

- Det er nye oplysninger for mig. De oplysninger betyder at jeg nu straks vil bede Udenrigsministeriet om at se på om behandlingen rent faktisk er til stede i Kosovo. Det er klart den form for oplysninger kan vi ikke sidde overhørig, siger Morten Bødskov.

Stramning i 2010

Før 2010 sendte Danmark kun alvorligt syge asylansøgere hjem, hvis de var i stand til at betale for behandlingen i hjemlandet og kunne få den samme medicin som i Danmark.

Efter at loven blev ændret i 2010 skal medicinen og behandlingen nu blot være tilgængelig et sted i hjemlandet. Danmark behøver ikke længere at tage hensyn til, om den udviste har råd til og kan skaffe behandling og medicin.

Ingen mulighed for behandling

Ifølge Remzi Baftijari journaler begyndte han allerede som 13-årig at få angstanfald og vrangforestillinger på grund af et usikkert liv i asylcentre.

Remzi har primært boet sammen med sin farfar og sin nu afdøde farmor på skiftende danske asylcentre, efter at hans forældre forlod ham.

Efter han fik afslag på humanitært ophold i Danmark kom han tilbage til Kosovo. Men efter næsten 3 måneder der, har Remzi Baftijari ikke fået medicin eller behandling overhovedet.

Faktisk findes hans medicin slet ikke på den officielle liste over godkendt medicin i Kosovo og er derfor heller ikke godkendt i landet.

De danske myndigheder har derfor undersøgt om det fandtes. Her er de blevet informeret om, at det vil kunne importeres af nogle apoteker.

Men det vil være ulovligt, forklarer Adnan Mustafa, der medicinsk konsulent i Kosovo og konsulent for Kosovos Sundhedsministerium.

Ifølge ham kan hverken speciallæger eller apoteker importere den medicin som Remzi Baftijari behandles med.

Justitsminister vil undersøge sagen

DR-Nyheder har af Justitsministeriet fået navne på nogle konkrete apoteker, hvor det, ifølge de danske myndigheders oplysninger, er muligt at få eller bestille medicinen.

DR-Nyheder har efterfølgende besøgt apotekerne, der selv afviste, at de ville kunne skaffe eller importere den receptpligtige medicin. Den er nemlig slet ikke lovlig i Kosovo.

Derfor er det tvivlsomt om medicinen rent faktisk er tilgængeligt. Justitsminister Morten Bødskov vil blandt andet på baggrund af disse oplysninger, stille lignende sager om tvangsudsendelse i bero.

Da det er danske ambassader, der i praktisk undersøger tilgængeligheden af medicin i et pågældende land, vil Justitsministeren nu bede Udenrigsministeriet om at få verificeret oplysningerne om adgangen til medicin i Kosovo. Det indebærer at få undersøgt, hvorvidt det er muligt lovligt at importere medicinen fra udlandet.