Tyskerne om tavshed i udbytteskandalen: Vi vidste ikke, at det kunne foregå i Danmark

Den tyske finansminister afviser i brev, at de burde have orienteret Danmark om svindel med udbytteskat, der kostede statskassen 12,7 milliarder.

Danmark står opført som muligt mål for skattesvindel i denne plan, der blev fundet hos en af de mistænkte bagmændene bag den formodede svindel i Tyskland. Det skete i 2012, men de tyske myndigheder advarede aldrig Danmark.

Det tyske finansministerium mener ikke, at de gjorde noget forkert ved ikke at orientere Danmark om, at der allerede i 2012 var mistanke om, at Danmark kunne være mål for udbytteskatte-svindlere.

En sag der endte med, at der fossede 12,7 milliarder kroner ud af den danske statskasse.

Det fremgår af et brev, som den tyske finansminister Olaf Scholz sendte til skatteminister Karsten Lauritzen (V) 19. november. Det brev er netop blevet oversendt til Folketingets skatteudvalg.

Brevet kommer som modsvar på, at Karsten Lauritzen havde sendt et brev til sin tyske ministerkollega, hvor han stillede sig undrende over, at vores nabo ikke havde orienteret om udbytteproblematikken.

- Jeg har som skatteminister brug for at få afklaret, hvad årsagen er til, at de relevante tyske myndigheder ikke orienterede Danmark, da tyske myndigheder i 2012 ifølge medierne tilsyneladende blev opmærksom på mulige forsøg på svindel med udbytteskat rettet mod Danmark, lød det i brevet fra Karsten Lauritzen 31. oktober.

I svaret, der kom tre uger senere, skriver Olaf Scholz, at der ikke var nogle alarmklokker, som ringede hos de tyske myndigheder. Han skriver også, at der var en direkte kontakt mellem de to landes finansministerier mellem 2015 og 2017.

- Der var dog ikke noget, der tydede på, at skatteundgåelse og -unddragelse i den form, der blev praktiseret med tyske aktier, også kunne foregå i Danmark hhv. blev praktiseret i Danmark, skriver den tyske finansminister.

- Det stemmer i øvrigt også overens med de tilbagemeldinger, der kom fra Danmark. En forespørgsel fra Forbundsdagens videnskabelige afdeling i 2016 hos det danske finansministerium viste, at denne praksis for skatteunddragelse og - undgåelse ikke var mulig i henhold til dansk ret, lyder det videre i brevet.

Kendte til mulige planer om skattesvindel mod Danmark

Brevudvekslingen mellem de to ministre kom, efter at DR via fortrolige dokumenter kunne afsløre, at det tyske politi allerede i en ransagning i 2012 beslaglagde dokumenter, hvor Danmark og flere andre lande blev nævnt som muligt mål for skattesvindel.

Men Tyskland advarede aldrig de danske myndigheder - og i de følgende tre år fossede 12,7 milliarder kroner ud af den danske statskasse.

I brevet til den danske skatteminister afviser Olaf Scholz, at det var nok til, at tyskerne skulle have orienteret Danmark.

- Det tyske finansministerium har ingen indsigt i statsadvokaturens efterforskninger eller i skattemyndighedernes sagsakter i de enkelte forbundslande. Vi har derfor heller ingen oplysninger om, at der allerede i 2012 forelå en problematik, der var rettet mod Danmark, skriver ministeren.

De tyske myndigheder fastholder med brevet til Karsten Lauritzen deres første forklaring fra oktober.

I en mail til DR Nyheder skrev talsmand Alexander Badle fra statsanklageren i Frankfurt, at det var vurderingen, at den spekulation der foregik i Tyskland ikke fungerede i Danmark.

Derfor var der intet grundlag for at dele informationerne med de danske myndigheder. Han bekræftede samtidig, at man heller ikke advarede andre nabolande.