Udenrigsministermøde efter Brexit: Stemningen var sørgmodig, fattet og alvorlig

Kristian Jensen har brugt det meste af dagen med ministerkollegaer fra de øvrige – endnu – 27 lande i EU på at se fremad.

Kristian Jensen (V) ankommer til møde med de øvrige EU-landes udenrigs- og europaministre i Luxembourg. (Foto: © Julien Warnand, Scanpix)

Følelserne stritter i mange forskellige retninger hos udenrigsminister Kristian Jensen (V), efter at han i dag har holdt møde med EU’s øvrige udenrigs- og europaministre i Luxembourg.

Her var Storbritanniens beslutning om at forlade EU det altoverskyggende tema på dagsordenen, og ministrene havde ifølge Kristian Jensen en speciel drøftelse om den kommende tid for EU.

- Det er en drøftelse, som både er følelsesmæssig, fordi rigtig mange af os har investeret meget i samarbejdet, men som også er konkret: Hvad gør vi i de kommende dage?

- Stemningen var meget fattet og alvorlig. Men også sørgmodig. Det er jo en god kollega i den engelske EU-minister, David Lidington, der har siddet i rådet i seks år, og som vi nu kommer til at sige farvel til. Det er vemodigt, fordi det er første gang, at vi ser et EU-land melde sig ud af samarbejdet, siger Kristian Jensen.

Forud for mødet var der ifølge den danske udenrigsminister en stemning præget af nervøsitet og bange anelser for, hvad der nu kommer til at ske i Europa.

- Der var en vis frygt for, at det ville starte en dominoeffekt. Derfor var det også godt at høre, at alle øvrige 27 lande bekræftede, at de ønsker at blive i samarbejdet, og at de ønsker at arbejde med at reformere samarbejdet, så det bliver mere borgernært og mere konkret i forhold til at levere på de ønsker, borgerne har til, hvad vi kan i samarbejdet, siger Kristian Jensen.

En smule glæde på sorgens dag

EU-landene skal nu i gang med arbejdet om, hvordan man rent juridisk får skilt Storbritannien og resten af EU fra hinanden, samt hvilke øvrige initiativer og foranstaltninger, der skal tages i kølvandet på briternes folkeafstemning.

- Men vi venter jo alle sammen på, at Storbritannien finder ud af, hvad de vil bede om i forhold til en ny tilknytning til EU, siger Kristian Jensen.

- Vi har et ønske fra EU-27 (antallet af EU-lande uden Storbritannien, red.) om, at det kommer hurtigt, så vi kan komme i gang og få afklaret Storbritanniens situation. Hvorimod Storbritannien måske i højere grad vil have tid til at reflektere og tænke over, hvordan de kommer videre, siger han.

Efter dagens møde var der trods den alvorlige og sørgmodige stemning alligevel enkelte lyspunkter, fortæller Kristian Jensen.

- Jeg kom ud af mødet med en fornemmelse af, at der rundt om i Europa nu for alvor er et ønske om at komme borgernes ønsker i møde. At man har erkendt, at efter tre afstemningsnederlag – i Danmark, i Nederlandene og nu i Storbritannien – er der behov for at lave en refokusering af EU til i højere grad at tage højde for og hånd om de bekymringer, som borgerne har.

- Hvis noget skal være glædeligt på en sorgens dag, så er det glædeligt, at den erkendelse står så klar, siger Kristian Jensen.

Storbritannien vil frem til en egentlig udmeldelse af EU fortsat deltage i ministermøder og lignende, og Storbritannien vil have præcis de samme rettigheder og forpligtelser som hidtil – indtil udmeldelsen er effektueret.

Den danske regering har nedsat en tværministeriel task force, der skal forsøge at få et samlet overblik over Danmarks interesser frem mod briternes endelige farvel til EU. Task forcen skal se kortlægge alle de politikområder, som vil blive påvirket.

Alle ministerier – undtagen Kirkeministeriet – deltager i task forcen, som holder første indledende møde på mandag.

Her skal ministerierne område for område gennemgå, hvilke interesser Danmark skal forsvare i det kommende arbejde med Storbritanniens exit fra EU.

- Spørgsmål som, hvad den fremtidige britiske landbrugspolitik bliver, hvad skal deres muligheder for at deltage i det indre marked være, og hvad med banksamarbejdet.

- Alle de spørgsmål skal vi nu have afklaret, og der har Danmark nogle interesser, som det er vores opgave at forsvare bedst muligt, siger Kristian Jensen.