Udlændingeaftale: Dansk Flygtningehjælp langer ud efter ny regel om frihedsberøvelse

Efter 72 timer skal en udlænding enten løslades eller fremstilles for en dommer. Med ny aftale kan kravet suspenderes.

De 13 punkter i den nye delaftale fremsættes som lovforslag i Folketinget onsdag. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Det er i strid med retssamfundets principper, når blå blok og Socialdemokraterne med den nye udlændingeaftale vil have lov til at frihedsberøve udlændinge i længere tid end de tre tilladte døgn.

Det mener, generalsekretæren i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm.

Med de nuværende regler kan en udlænding højst frihedsberøves i 72 timer. Herefter skal personen løslades eller fremstilles for en dommer. Med de nye stramninger får udlændinge-, integrations- og boligministeren ret til at suspendere kravet, hvis der er behov for at tilbageholde et meget stort antal udlændinge.

- Jeg kan ikke lide, der er ubegrænset adgang til frihedsberøvelse. Der må i et retssamfund være en grænse. Det kan godt forøges fra tre døgn til mere, men jeg kan ikke lide, der ikke er en grænse.

- Det er ikke i overensstemmelse med almindelige retssamfundsprincipper, det vil jeg gerne have, man forholder sig mere kontant til, siger Andreas Kamm.

Bortset fra punktet om frihedsberøvelse, så har Andreas Kamm forståelse for de øvrige stramninger.

- De fleste af dem handler om at klargøre beredskabet, så man kan håndtere en større bølge af flygtninge, end man ser i dag. Jeg har fuld forståelse for, at man har et praktisk behov for at være mere fleksible, siger han.

Udlændingeaftalens 13 punkter

 1. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.
 2. Kortere udrejsefrist
 3. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter
 4. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt
 5. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering
 6. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter
 7. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre
 8. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet
 9. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning
 10. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv.
 11. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift
 12. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge
 13. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge