Udlændingestyrelsen ændrer vejledning til flygtningebørn

Mindreårige flygtningenbørn vil fremover få bedre vejledning om familiesammenføring, oplyser Udlændingestyrelsen.

Mindreårige flygtningebørn skal orienteres bedre om deres rettigheder. (Foto: JAMAL NASRALLAH © Scanpix)

Mindreårige flygtningebørn vil fremover få bedre vejledning om deres ret til familiesammenføring. Det fremgår af Udlændingestyrelsens og Udenrigsministeriets svar på ombudsmandens kritik af de nuværende regler.

I et svar til ombudsmanden skriver integrationsminister Inger Støjberg; "at hun har noteret, at udlændingestyrelsen vil præcisere vejledningen om familiesammenføring, som gives til uledsagende mindreårige børn om familiesammenføring med forældre og mindreårige søskende - også inden for det første år - omtales udtrykkeligt".

Loven om midlertidig beskyttelsesstatus, der blev indført sidste år af den daværende SR-regering, udelukker som udgangspunkt, at asylansøgere kan få familiesammenføring inden for det første år i Danmark.

Men uledsagede mindreårige har i kraft af FN’s Børnekonvention stadig ret til at søge familiesammenføring fra den dag, de får ophold i landet.

Alligevel er netop oplysningerne om denne undtagelse udeladt i de papirer, som Udlændingestyrelsen hidtil har udleveret til de uledsagede mindreårige.

Således ser den nye lovtekst ud:

I forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §7, stk.3 oplyses følgende:

  • Du har fået midlertidig beskyttelsesstatus. Din familie kan derfor som udgangspunkt tidligst få familiesammenføring, hvis din midlertidige opholdstilladelse forlænges efter 3 års ophold. Din familie vil dog i visse tilfælde have mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark inden for de første 3 år.