Udviste, kriminelle udlændinge sendes til øde ø i Stege Bugt

Regeringen og Dansk Folkeparti flytter udviste, kriminelle udlændinge til øen Lindholm.

Lindholm er en lille ø i Stege Bugt på 5 hektar, der er hjemsted for Statens Veterinære Institut for Virusforskning, samt Afdeling for Virologi på DTU Veterinærinstituttet. (Foto: © Johnny Madsen)

Det bliver fremover væsentligt sværere for udviste, kriminelle udlændinge på tålt ophold at gemme sig for myndighederne.

De skal fremover opholde sig på et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt, oplyser DF-gruppeformand Peter Skaarup.

Øen er et delelement i aftalen om finansloven mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V) vil der være færgedrift til og fra øen - men ikke i døgndrift.

- Det er ikke et fængsel. Men man skal være der om natten, siger han.

Øen ligger mellem Møn og Sydsjælland.

Det er planen, at flere typer af udlændinge skal bo på øen. Det drejer sig om:

  • Udlændinge på tålt ophold.

  • Udlændinge, der er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed mv.

  • Fremmedkrigere.

  • Afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, knivloven og lov om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter.

Øen Lindholm ligger mellem Møn og Sydsjælland.

Ville helst sende afviste asylansøgere i fængsel

Det er primært udlændinge, der ellers ville skulle placeres på udrejsecenter Kjærshovedgård ved Ikast, der nu skal ud på øen. Det skal sikre, at udlændingene i højere grad overholder den meldepligt, som de er underlagt. Den betyder, de skal registreres - typisk dagligt.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen, ærgrer sig over, at kriminelle, afviste asylansøgere ikke kan sendes i fængsel. Men ø-løsningen er et godt kompromis, siger han.

-Selvfølgelig ville vi helst have, at afviste asylansøgere, der har begået kriminalitet, de skulle i fængsel. Det kan vi ikke, så derfor har vi været super heldige at have fundet en øde ø, hvor vi kan placere de her mennesker.

-Det betyder, at når de er der om natten og i aftentimerne, så løber de ikke rundt i lokalområderne og skaber utryghed.

Brugt til virusforsøg

I dag råder Danmarks Tekniske Universitet over øen og har udnyttet den isolerede placering midt i Stege Bugt til at forske i smitsomme virussygdomme i sikker afstand fra husdyr i resten af landet.

Det er blandt andet sygdomme som mund- og klovsyge, rabies og svinepest, der blev lavet forsøg i.

Der er kun adgang til øen med særlig tilladelse, og er et dyr først er fragtet med færgen til Lindholm, kommer det ikke levende derfra. For at minimere risikoen for smittespredning bliver dyrene aflivet og brændt i øens krematorium, når de forsøg, de har været en del af, er ovre.

DTU overdrager øen til staten den 1. januar 2019.

I 2. halvår 2021 vil overflytning af de første beboere blive påbegyndt, og det forventes, at samtlige beboere vil være overflyttet inden udgangen af 2021.