Umbrella-dømte unge får plet børneattesten i mange år: Nu vil flere partier ændre loven

Domme i umbrella-sagerne står på børneattesten i op til 20 år. Regeringen afviser at ændre reglerne.

Videredeling af en række krænkende videoer af en mindreårig pige og dreng har kostet mere end 300 unge en dom og en note på deres børneattest. Nu vil flere partier have ændret reglerne.

Flere partier på Christiansborg vil ændre reglerne, så unge mennesker, der har delt stærkt krænkende, seksuelt materiale i den såkaldte umbrella-sag, ikke får ødelagt deres fremtidsdrømme om at blive pædagoger, skolelærere eller fodboldtrænere.

Det er holdningen hos Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Nye Borgerlige, der vil se på reglerne, så det at videresende det børnepornografiske materiale af en mindreårig pige og dreng ikke automatisk fremgår af de dømtes børneattest.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er en af dem, der vil have sagerne pillet af børneattesten.

- Man må erkende, at internettet og Facebook drager mange mennesker. Det får os til at gøre ting, som vi måske ikke skulle have gjort. Men den lille fejl kommer uheldigvis til at betyde, at et ungt menneske, der gerne skulle have et job et sted, ikke kan få det, fordi det kommer til at stå på en attest, siger han.

Venstre og Liberal Alliance overvejer, om de skal støtte op om nye regler, mens Enhedslisten er skeptiske.

Den socialdemokratiske regering afviser derimod at lave om på de regler, der betyder, at en dom for at have videresendt det pornografiske materiale som udgangspunkt vil fremgå af en børneattest i mellem 10 og 20 år.

Det hele begyndte i Nordsjælland

Hvorvidt det er en lille fejl, som Dansk Folkepartis ordfører siger, vender vi tilbage til længere nede i artiklen.

For at forstå sagen skal vi tilbage til januar 2015.

Her blev en række videoer med krænkende seksuelle billeder optaget i et privat hjem i Nordsjælland.

Tre år senere sigtede politiet lidt mere end 1.000 personer - fortrinsvis unge mennesker - for at have delt indholdet på Facebooks chatplatform Messenger.

Ved årsskiftet i år var 334 personer dømt efter straffelovens bestemmelse om at videredele materialet, der karakteriseres som børnepornografi. I langt de fleste af sagerne har domstolen givet en betinget fængselsstraf.

Mere end 300 personer har også fået en plet på børneattesten.

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder med videre, hvis man har overtrådt straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi.

Myndigheder og foreninger har pligt til at indhente en børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere, pædagoger eller lærere for børn under 15 år.

Med andre ord vil en kommune skulle indhente en attest, inden den ansætter en skolelærer eller pædagog.

SF og Radikale: De er ikke pædofile

Så skal vi tilbage til Christiansborg. For også SF vil gerne ændre på reglerne, så dommene i umbrella-sagerne ikke fremgår af børneattesten.

- Vi risikerer, at børneattesterne bliver en ting, som holder folk ude af et lærerjob eller et pædagogjob, på trods af at det ikke handler om overgreb på børn, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt og fortsætter:

- Det handler om deling af billeder. Det er skrupforkert, og det skal de selvfølgelig også have en straf for – og det får de – og de får også en plettet straffeattest. Men pædofile er de jo ikke.

Radikale Venstre har også længe argumenteret for, at straffeloven skal laves om og "bringes ind i en digital tidsalder". Partiets retsordfører, Kristian Hegaard, mener ikke, at dommene skal stå 20 år på en børneattest.

- I den her type sager er det uproportionelt, at det står på børneattesten i tyve år, fordi det er noget, der bliver begået mellem unge mennesker, og derfor er det åbenlyst ikke pædofili, siger han.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, åbner ligeledes op for at ændre reglerne.

- Jeg synes egentlig, det er fint nok, at det får nogle konsekvenser i forhold til børneattesten, men 20 år er for lang tid. Jeg kan godt forstå, at der er nogle partier, der synes, det er gået for vidt.

Red Barnet vil lade dommeren bestemme

Organisationen Red Barnet vil også have politikerne til at se på reglerne.

Generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen vil have ændret reglerne, så en dom for at have videresendt billederne ikke automatisk kommer på attesten.

- Børneattestens formål er at vise en potentiel arbejdsgiver - det kunne være en børnehave, en vuggestue, eller en sportsforening, hvor man har med børn at gøre - at her er et menneske, som har udvist seksuel interesse for børn. Det er ikke nødvendigvis tilfældet i de her sager, siger hun.

Red Barnet mener derfor, at det skal være en individuel vurdering fra dommeren i den enkelte sag, om dommen skal på attesten.

Ø og V er skeptiske

I regeringens støtteparti Enhedslisten afviser retsordfører Rosa Lund ikke, at der kan være behov for at ændre reglerne.

Hun understreger dog, at de unges forbrydelse er alvorlig.

- Jeg kan godt se resocialiserings-perspektiverne i det. Vi har også været kritiske overfor børneattestreglerne før, fordi man er stemplet for livet.

- Men omvendt er det også en alvorlig forbrydelse, og jeg er bange for, at hvis man lemper her og ikke andre steder, vil det sende et signal om, at det er lidt synd for gerningspersonerne. Og dét er der ikke brug for. Men nu vil vi gå konstruktivt ind i en dialog med børneorganisationerne og andre eksperter, siger hun.

I Venstre siger Britt Bager, der er medlem af Folketingets Retsudvalg, at partiet er "på ofrenes side".

Hun understreger, at hvis regeringen har forslag til at ændre lovgivningen, så møder hun "konstruktivt op".

Regeringen: Det er en grov forbrydelse

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser at stille op til et interview om sagen, men Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, mener at reglerne er rimelige, som de er.

- Det er en rigtig grov forbrydelse. Det er meget fair, at man skal forklare sig, hvis man vil have et job som pædagog eller vil være frivillig fodboldtræner, siger han.

Men vedkommer det en fodboldklub, at man for for eksempel 15 år siden trådte ved siden af og sendte nogle billeder, man ikke skulle have sendt?

- Det er en rigtig grov forbrydelse, som rammer nogle ofre. Derfor et det vigtigt at statuere et eksempel.

Kan man ikke statuere et eksempel ved at lade det stå i mindre end 20 år?

- Det kan man givetvis godt, men jeg synes det er fint, det står der. Det afholder ikke nogen fra at få et job som pædagog eller fodboldtræner. Men det gør bare, at man skal have en samtale om, hvad årsagen er til, at man har en plettet børneattest.

En lille fejl eller en grov forbrydelse?

Så skal vi tilbage til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, der kaldte det en "lille fejl", som de unge i umbrella-sagerne havde begået.

Peter Skaarup, er det en lille fejl? Det er jo trods alt, at man har delt nogle nøgenbilleder af nogle andre mennesker, der ikke har ønsket det?

- Det er ikke en lille fejl, men det er en fejl, de har begået. Det skulle de selvfølgelig ikke have gjort, og det har de taget deres straf for. Spørgsmålet er så: Skal det medføre en følgestraf, der svarer til den, vi sætter pædofile over for? Her taler vi om nogle mennesker, der har delt en video. Det er ikke det samme som, at man har begået et overgreb. Langt fra.

Regeringen siger, at vi har en syg kultur, og at man skulle have tænkt sig om, inden man delte de videoer. Hvad siger du til det?

- Man skulle bestemt have tænkt sig om, inden man delte den her video. Spørgsmålet er bare, om det skal betyde, at man er udelukket fra at få et job inden for en børneinstitution i 20 år? Det er for hård en følgestraf, siger Peter Skaarup.

Men det betyder vel heller ikke, at man er udelukket i 20 år. Der er jo nogle kommuner, der kigger på børneattesterne og laver en konkret, individuel vurdering?

- Det må man så håbe, man gør, fordi vi har nogle unge mennesker, som er blevet ramt her. Vi som lovgivere på Christiansborg må tænke på, om vi skal sikre, at de børneattester, som man har i dag, først og fremmest retter sig mod dem, man gerne vil ramme – nemlig pædofile.

- Derfor er vi nødt til at lave loven om, så det er skåret ud i pap, at det retter sig mod pædofile og ikke andre.

Politiet har rejst mere end 1.000 sigtelser, siden umbrella-sagerne blev offentligt kendt i januar 2018.

435 af sagerne er afgjort med en bøde for at krænke privatlivets fred. Disse sager fremgår ikke af en børneattest.

Facebook
Twitter