Under hver tredje ønsker regeringens topskattelettelser

Forud for forårets forhandlinger om en skattereform, får regeringen opbakning fra knap hver tredje vælger til at sænke topskatten med fem procentpoint.

Liberal Alliance og Anders Samuelsen har topskattelettelser som absolut førsteprioritet. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Under hver tredje dansker siger ja tak til at få topskatten sat ned.

Helt præcist er det 31 procent af danskerne, der er enig i, at topskatten skal sættes ned fra de nuværende 15 til 10 procent. Det viser en ny Epinion-måling foretaget for DR Nyheder.

Altså præcis den nedsættelse af skatten for de højestlønnede med fem procentpoint, som regeringen har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at den ønsker at gennemføre i forårets skatteforhandlinger.

En topskattelettelse, som statsminister Lars Løkke Rasmussen gik med til efter hårdt pres fra Liberal Alliance i forbindelse med forhandlinger om en ny regering efter valget i juni.

- 31 procent synes jeg da er mange. Det er jo mange flere, end der stemmer på Liberal Alliance. Når det handler om topskatten, så er der en meget harsk kampagne fra især Socialdemokraterne og SF imod topskattelettelser, som mener topskatten betales af de rige, siger Liberal Alliances skatteordfører Merete Risager.

- Men det er bare sådan, at topskatten er en ekstra skat, som cirka en halv million betaler fordi de er særlig dygtige eller særlig succesfulde. Og det går altså ud over hele samfundet, når der er sådan en økonomisk mur, der holder de dygtig og driftige tilbage, siger hun.

S: Vand på vores mølle

Målingen viser samtidig, at 46 procent af vælgerne er imod en sådan nedsættelse af topskatten med fem procentpoint. Socialdemokraterne vælger da også, at tolke målingen helt anderledes.

- Det kan jo kun opfattes som vand på vores mølle. Vi er jo modstandere af at sænke topskatteprocenten. Topskattelettelser ville jo føre til et mindre social retfærdigt finansiering af vores velfærd, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

- Pengene er bedre brugt på at forbedre daginstitutioner og sygehuse end at sænke skatten for de mest velstillede danskere. Og hvis der skulle blive penge til skattelettelser, så er det de lavest lønnede danskere, der Socialdemokraternes mening står først for lige som vi gjorde i skattereformen i 2012, siger han.

Den radikale skatteordfører, Martin Lidegaard, glæder sig også over tallene. Han henviser til, at det kun er 20 procent af folk i den arbejdsdygtige alder – svarede til 500.000 danskere – som i dag betaler topskat.

- Så der er altså flere der vil sænke topskatten end der er folk, der betaler topskat. Derfor mener jeg at 31 procent er et overraskende højt tal. Det skyldes forhåbentlig, at mange godt kan se, at det vil være gavnlig for samfundsøkonomien at sætte topskatten ned, siger Martin Lidegaard.

De Radikale ønsker at gå skridtet videre og sænke procent for topskatten med syv procent, så topskatten lander på otte procent.

V har fokus på lettelser i bunden

Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, mener, opbakningen til topskattelettelser vil stige, hvis der blev sat mere fokus på at folk flytter til udlandet, fordi skatten på den sidst tjente krone er for høj i Danmark.

- Men vores primære fokus er på de lave lønindkomster. Vi skal have italesat, at det skal kunne betale sig at arbejde. I dag er der for mange, der fravælger at arbejde, fordi de ikke får nok ud af det. Og i forhold til topskatten betyder den noget i forhold til, hvor meget folk har lyst til at arbejde, siger Louise Schack Elholm.

På forhånd har både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti meldt ud, at de sandsynligvis ikke vil stemme for en skatteaftale, der sænker topskatteprocenten. Hvis det ender sådan, vil Liberal Alliance dermed ikke få opfyldt mærkesagen om at sænke topskatteprocenten.

Direkte adspurgt ønsker Liberal Alliances skatteordfører Merete Riisgager ikke at forholde sig til, om hun mener Liberal Alliance bør vælte regeringen, hvis topskatteprocenten ikke bliver sat ned i den kommende skattereform.

- Det vil være højst besynderligt, hvis vi har en borgerlig liberal regering, som ikke sørger for at sænke den misundelsesskat, der afholder driftige mennesker fra at gøre det, de er bedst til, siger Merete Riisager.

https://www.facebook.com/drpolitik/posts/1516738185307328

Facebook
Twitter