Undersøgelse: Færre virksomheder oplever risiko for skattekontrol

Langt færre virksomheder frygter at blive taget i snyd, viser undersøgelse fra Skat.

Skat vurderede sidste år, at det var 8 procent af virksomhederne, der bevidst forsøger at omgå skattereglerne, og 11 procent af de momspligtige små og mellemstore virksomheder, som bevidst omgår reglerne. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Virksomhedernes frygt for at blive taget i snyd med skat, momssvindel og sort arbejde er blevet markant mindre.

Det viser Skats egen årlige holdningsundersøgelse ifølge Politiken.

I 2016 svarede 56 procent af virksomhederne, at risikoen for at blive opdaget i snyd med skat, moms eller afgifter var "stor" eller "meget stor".

Året efter - altså sidste år - var det blot 38 procent, som nærede samme frygt.

Så sent som i november sidste år indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at styrke kontrolindsatsen i Skat og afsatte 480 millioner kroner til formålet.

Aftalen har blandt andet tilført skatteområdet ekstra 135 årsværk over de næste fire år.

S: Brug for flere ressourcer

Men den seneste holdningsundersøgelse viser, at der er brug for endnu mere kontrol, mener medlem af Skatteudvalget Peter Hummelgaard Thomsen (S):

- Det har været det rigtige at styrke Skat igennem den her aftale, men der er brug for endnu mere og endnu bedre kontrol i fremtiden.

- Vi håber, at en række af initiativerne i genrejsningen af Skat vil hjælpe os derhen ad, men i Socialdemokratiet har vi foreslået at ansætte op til 1.500 flere skattekontrolsmedarbejdere, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Ifølge socialdemokraten peger tallene på, at der er brug for øgede ressourcer til skattevæsnet - også selvom tallene ikke siger noget om, hvorvidt der rent faktisk også snydes mere.

- Der vil jo være nogen derude, der måske vil spekulere i, at Skats rygte har været ramponeret over tid, og at der har været en række store sager, hvor milliarder er fosset ud af Danmark, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Tallene i Skats holdningsundersøgelser offentliggøres normalt ikke, men fremgår af et svar til Peter Hummelgaard Thomsen fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Ministeren er ifølge Politiken på ferie og kan ikke give interview, men skriver i folketingssvaret:

- Jeg vil gerne understrege, at jeg mener, det er vigtigt, at der er en reel risiko for at blive kontrolleret. Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget også ad flere omgange afsat flere ressourcer til Skat, herunder 480 millioner kroner i forbindelse med ’Aftale om styrket kontrol og vejledning’ fra november 2017, lyder det.

Pres fra flertal

Tanken om øget skattekontrol i kølvandet på de mange møgsager om Skat blev ikke født i regeringskontorerne på Slotsholmen.

I forsommeren 2017 blev regeringen af et flertal i Folketinget pålagt at indkalde til forhandlinger om at tilføre flere ressourcer til Skats kontrolindsats.

Regeringen tilsluttede sig efterfølgende flertallets beslutningsforslag og præsenterede i august sidste et udspil, der mundede ud i en bred aftale i slutningen af november.

Midlerne i aftalen skal blandt andet bruges til at styrke kontrollen med de små og mellemstore virksomheder, ligesom der skal være en bedre kontrol på momsområdet.

Den styrkede skattekontrol kommer blandt andet til at indebære, at skattevæsenet indenfor en årrække får mulighed for mere konkrete kontrolaktioner rettet mod regioner og brancher.

Derudover indføres der digitale redskaber som eksempelvis digitale stopklodser, hvor snyd og fejl automatisk kan fanges, hvis oplysningerne på den digitale selvangivelse er forkert.

/DR Nyheder/

Facebook
Twitter