Undersøgelse: Radikal selvforståelse har skygget for udbredt seksuel chikane i partiet

Sofie Carsten Nielsen fortryder nu, at hun ikke tidligere bad Morten Østergaard om at trække sig som leder.

Morten Østergaard på vej tilbage til Christiansborg fra Den Sorte Diamant, hvor han få timer tidligere havde trukket sig som leder af De Radikale. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

18 procent af kvinderne, der har deltaget i en undersøgelse Det Radikale Venstre, har oplevet uønskede fysiske berøringer som kys, klap og omfavnelser.

Syv procent har oplevet, at nogen har gramset på dem eller holdt dem fast mod deres vilje.

Og hver femte kvinde har fået uønskede kommentarer om deres krop, seksualitet eller udseende.

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport, der afdækker omfanget af sexisme i Det Radikale Venstre.

Partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, ønsker ikke at stille op til interview om undersøgelsen. Men i en længere opdatering på Facebook skriver hun om rapporten:

- Det er læsning, der gør ondt. Den konkluderer, at alt for mange gennem årene har oplevet seksuel chikane eller andre former for sexistisk adfærd i Radikale Venstre – og i nogle tilfælde er det meget alvorlige sager.

- Derfor vil jeg på egne og Radikale Venstres vegne gerne sige undskyld.

Skulle have bedt Østergaard om at gå

De Radikale havnede i et stormvejr, da partiets tidligere leder Morten Østergaard måtte trække sig, da det kom frem, at han havde krænket flere kvinder.

Forud for det havde partiet ellers stillet sig forrest i kampen mod sexismen. Det skete blandt med en Facebook-aktion under navnet "Virkeligheden kalder - 24 timer om sexisme."

Døgnet med fokus på sexisme indeholdt blandt andet en samtale mellem Sofie Carsten Nielsen og Morten Østergaard med temaet 'hverdagssexisme og ledelse'. Men fem dage senere blev Østergaard presset til at træde tilbage under et stormfuldt gruppe, der blev afholdt i Den Sorte Diamant i København.

Sofie Carsten Nielsen erkender nu, at hun burde have bedt Østergaard trække sig tidligere.

- Personligt fortryder jeg i dag, at jeg ikke tidligere bad Morten Østergaard om at gå. Ikke mindst da det blev bizart, og han på sin Facebook skrev om sin samtale med sig selv om forløbet med Lotte Rod, skriver hun.

Udsat for krænkelser af ledelsen

Undersøgelsen kommer frem til, at der i dele af Det Radikale Venstre har hersket en sexistisk kultur. På Christiansborg har partiet en "meget hård tone", hvor der falder "en del uønskede kommentarer om køn og udseende".

Og ledelsen har ikke gjort det lettere for dem, der har været udsat for krænkelser. For ifølge rapporten har ledelsens behandling været problematisk.

- Vi kan derfor konkludere, at håndteringen af seksuel chikane har været uhensigtsmæssig og har været med til at øge konflikter og mindske følelsen af sikkerhed i partiet, står der.

Og flere er ikke gået videre med deres oplevelser til ledelsen, fordi 'at det var ledelsen eller andre centrale aktører, der havde udsat dem for hændelserne.', står der i rapporten.

Selvforståelse har blændet

En anden pointe i undersøgelsen er den radikale selvopfattelse. Som eksemplet med 24timers-aktionen viser, er der i partiet en opfattelse af, at Det Radikale Venstre kæmper mod sexisme.

- Flere personer, som vi har interviewet, siger, at der i partiet er en selvforståelse af, at fordi Radikale Venstre både går ind for ligestilling og aktivt forsøger at bekæmpe sexisme gennem den politik, partiet fører, har der ikke været et blik for, at forskelsbehandling, seksuel chikane og seksuel tvang kan forekomme internt i partiet, fremgår det i undersøgelsen.

Sofie Carsten Nielsen erkender, at partiet har haft et blindt punkt.

- Det står med vores egen undersøgelse krystalklart, at vi har været blinde over for omfanget og alvoren. I Radikale Venstre. I dansk politik. Og i samfundet generelt, skriver hun.