Undervisningsministeriet er klar med retningslinjer til skoler og institutioner

Den nye hverdag bliver med forskudte mødetidspunkter og pauser.

På mandag får de store skoleelever også lov at komme tilbage i klasselokalerne som en del af genåbningens fase 2. (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

De nye retningslinjer, som skal sikre forsvarlige forhold omkring de børn, der på mandag vender tilbage til skole og institutioner, er på plads.

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Og det bliver en ny hverdag med mere fokus på hygiejne og fysisk afstand, end børnene og de unge mennesker er vant til.

Hvad enten der er tale om vuggestuebørn eller efterskoleelever, opfordres institutioner og skolerne til at sørge for, at de ikke bliver samlet i for store grupper, derfor er der også lagt op til at forskudte mødetidspunkter kan være en del af løsningen.

- Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning, står der i retningslinjerne for skoler og uddannelsesinstitutioner.

Skolerne kan også fordele eleverne i flere lokaler, og samme opfordring går ud til børnehaver og andre dagtilbud.

- Såfremt det er nødvendigt for at kunne efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, kan den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder afgrænse timerne, barnet er i dagtilbuddet, prioritere mellem børn i forhold til den tid, de er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte mødetidspunkter, står der i retningslinjerne.

Der står samtidig i retningslinjerne for skolerne, at undervisningen ikke må føre til et "større udækket pasningsbehov" for forældrene, selvom både timetallet og den fysiske tilstedeværelse kan justeres for at få det hele til at gå op på skolen.

Undervisningen skal også i "videst muligt omfang" leve op til de "vanlige faglige krav".

'Svarer ikke på alle spørgsmål'

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke ønsket at stille op til et interview med DR Nyheder efter offentliggørelsen af retningslinjerne.

På ministeriets hjemmeside udtaler hun:

- Jeg ved godt, at retningslinjerne ikke svarer på alle spørgsmål, der er derude. Men vi er i løbende dialog med alle fra lærere og pædagoger til institutioner og kommuner, og vi lytter til de udfordringer, som de oplever.

- Nogle spørgsmål dukker først op, når hverdagen er gået i gang, og dem må vi så svare på, i takt med at de dukker op, udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er meningen, at henholdsvis efterskoler, grundskoler og forskellige institutioner selv skal finde ud af at få hverdagen til at hænge sammen efter de nye retningslinjer ud fra de muligheder, de hver især har.

- Det vil bero på en lokal beslutning, hvornår og hvordan skoler og uddannelser kan åbne for de elever. Derfor forventes alle ikke at være klar til at åbne på samme tid og i samme form, men åbningen vil ske løbende fra mandag den 18. maj, oplyser ministeriet.

En meter - medmindre, der skal trøstes

Det er efterskoleeleverne, der kan se frem til den tætteste kontakt. Selvom der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitte, er afstandskravet på en meter ikke nævnt i deres og de frie fagskolers retningslinjer.

Det er det til gendæld i retningslinjerne for skoler og uddannelsesinstitutioner.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ville ikke stille op til interview. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

- Der er en generel anbefaling om en meters afstand fra næsetip til næsetip, står der.

Alligevel er der nogle steder, hvor den anbefaling må bøjes - for eksempel i praktiske fag, hvis børn skal trøstes, eller når der leges i frikvartererne.

- I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed, at aktiviteten foregår inden for klassen samt på de generelle anbefalinger omkring hygiejne, står der i retningslinjerne.

Også hos de mindste, institutionsbørnene, er afstandskravet sat til side, når børnene leger og er sammen med pædagoger, der "arbejder eller udviser omsorg".

Under frokosten, i hente- og bringesituationerne og ved forældresamtaler skal der dog stadig holdes en meters afstand.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er de nye retningslinjer kun foreløbige. De vil blive uddybet i samarbejde mellem skoler og institutionerne.