Ungdomsparti: Kun folk med videregående uddannelse eller 10 år i job skal have gratis hjælp til at få børn

Nye Borgerliges Ungdom ser 10 år på arbejdsmarkedet eller en videregående uddannelse som forudsætning for gratis fertilitetsbehandling.

Landsformanden i Nye Borgerliges Ungdom, Malte Larsen, mener, at uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet skal afgøre, om man skal tilbydes gratis fertilitetsbehandling. (Foto: © Mathias Eis, Ritzau Scanpix)

Som reglerne er i dag, kan langt størstedelen af danskerne få tilbudt fertilitetsbehandling betalt af det offentlige, hvis de af den ene eller den anden grund ikke kan få børn.

Men kigger man på Nye Borgerliges Ungdoms politiske program, så fremgår det, at ungdomspartiet ønsker, at den mulighed fremover skal være forbeholdt par med en videregående uddannelse eller en lang tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Den samlede fertilitetsrate blandt danskerne er faldende, og derfor mener vi i Nye Borgerliges Ungdom, at et fertilitetsbehandlingstilbud for par under 35, som har to eller færre børn, og som enten har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 10 år eller har gennemført en videregående uddannelse, skal indføres.

- Disse krav vil sikre, at børnene fra et sådant tilbud vil komme til verden under de bedst mulige vilkår, lyder det på ungdomspartiets hjemmeside.

Men de kriterier giver man ikke meget for hos Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse.

- Infertilitet er en sygdom og skal behandles på lige fod med andre sygdomme. Det bør ikke være et spørgsmål om uddannelsesmæssig baggrund, tilknytning til arbejdsmarkedet eller hvad der står på bankkontoen, siger Helene Cagara, der er jordemoder og talsperson i Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse.

- Kan du i øvrigt se for dig, at man indførte samme politik på andre sygdomsområder?

Formand: Handler om barnets kår

I Nye Borgerliges Ungdom understreger man, at forslaget alene handler om at sikre, at børn født ved hjælp af fertilitetsbehandling får de bedst mulige vilkår i livet.

- Det bedste vilkår for børn er, at de har to ansvarlige og ordentlige forældre, som kan forsørge dem. Derfor nævner vi, at det har væsentlig betydning, om forældrene har tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelse, siger formanden for Nye Borgerliges Ungdom, Malte Larsen.

Kan man ikke sikre gode forhold for mit barn, hvis man er arbejdsløs eller for eksempel ufaglært med seks års erhvervserfaring?

Ungdomspartiets kriterier for gratis fertilitetsbehandling er moderpartiet, Nye Borgerlige, ikke enige i, siger Kim Edberg Andersen fra partiet.

- Jo, det kan du sagtens, og det er der også mange, der gør.

- Men alt andet lige er det en fordel, hvis forældrene har tilknytning til arbejdsmarkedet, så man har mulighed for at forsørge barnet. Uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er enormt væsentligt for, hvordan dit barn kommer til at klare sig i verden.

Kommer I med forslaget ikke også til at sige, at alle de forældre – også dem, der har fået børn på naturlig vis, men ikke opfylder de her kriterier – ikke kan sikre de bedst mulige vilkår for deres børn?

- Nej, det mener jeg ikke. Det er nogle legitime kriterier. Det er jo altså ret væsentligt, at du kan forsørge dit barn og har en uddannelse.

Men der er jo for eksempel kontanthjælpsmodtagere, der har børn. De kan vel godt forsørge dem?

- Ja, men rent statistisk tror jeg godt, at vi kan tillade os at sige, at børn der kommer fra resursestærke hjem klarer sig bedre end børn, der kommer fra hjem med arbejdsløse forældre på offentlig forsørgelse.

- Ikke at der er noget galt med det, men der er alt andet lige bedre vilkår i resursestærke hjem, siger Malte Larsen.

Ingen hjælp til enlige

I det politiske program fremgår det også, at tilbuddet alene retter sig mod par. Enlige skal altså ikke længere kunne modtage hjælp til at blive soloforældre.

Den mulighed ønsker ungdomspartiet fjernet med begrundelsen, at det heller ikke sikrer bedst mulig trivsel for barnet.

- Det er ud fra samme hensyn, som at man skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Nemlig at vi ved, at børn der kommer fra hjem med to forældre, klarer sig langt bedre end børn, der kommer fra hjem med en forælder, siger Malte Larsen.

Ønsker I, at der er andre steder på sundhedsområdet, hvor tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse afgør, om man skal have ret til behandling?

- Ikke mig bekendt. Jeg vil ikke betragte det (infertilitet, red) som en sygdom og betragter ikke fertilitetsbehandling som en almindelig sundhedsydelse på samme niveau som de sundhedsydelser, der skal kurere sygdomme.

Jeg tror da, at der er mange barnløse, der vil sige, at det er væsentligere for dem at kunne få et barn end for eksempel at kunne blive behandlet for en brækket fod eller en infektion i øret?

- Det er også en konsekvens af, at man ikke har valgt at få børn i tide, så der er også et personligt ansvar.

Men man kan jo sagtens være født infertil?

- Ja, men det her er jo en helhedsbetragtning af, hvad der vil være mest hensigtsmæssig lovgivning.

I weekenden er der årsmøde i Nye Borgerlige. Her kommer man ikke til at finde fælles fodslag med ungdomspartiet omkring kriterierne for gratis fertilitetsbehandling, slår partiet fast. (Foto: © NILS MEILVANG, Ritzau Scanpix)

Lektor: Kagen er skåret for stramt

Kristian Bernt Karlson er lektor på Sociologisk Fakultet på Københavns Universitet og forsker blandt andet i uddannelse, social arv og mobilitet.

Han mener, at Nye Borgerliges Ungdom med deres politik har udpeget en for smal gruppe til den offentligt betalte fertilitetsbehandling.

- Hvis man kigger på de allermest udsatte, der ikke har noget arbejde, og måske endda står helt uden for det offentlige forsørgelsessystem, så er der jo en form for udsathed, der selvfølgelig er udslagsgivende for børn.

- Men når det er sagt, så er der jo tale om en relativt lille gruppe. Ud fra et social arv-perspektiv, så kigger de på nogen, der er relativt resursestærke, og det er måske at skære kagen meget højt, siger Kristian Bernt Karlson.

Han peger på, at forslaget fra ungdomspartiet vil ramme en lang række af mennesker, der vil blive glimrende forældre, fordi man lægger snittet for, hvem der efter deres mening sikrer de bedste vilkår meget højt.

- Der er masser af ufaglærte, der går ind og ud af jobs, der stadig kan være glimrende forældre, siger Kristian Bernt Karlson.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det stiller barnet dårlige, hvis det kun har en forælder, lyder det fra Peter Fallesen, der forsker i familiedemografi hos Rockwool Fonden:

- Jeg har ikke set noget forskning på området omkring solomødre, der peger på, at deres børn er dårligere stillet end andre børn.

- Mens det kan påvirke et barn kun at have en forældre, så ved vi, at solomødre ofte er ret resursestærke og bruger mere tid end gennemsnittet på deres barn, siger han.

Moderparti: Ikke vores politik

Hos moderpartiet Nye Borgerlige slår social- og sundhedsordfører Kim Edberg Andersen fast, at ungdomspartiets forslag ikke er noget, man kan støtte op om.

- Vi mener ikke, at der skal være nogen af den slags kriterier i forhold til fertilitetsbehandling, siger han.

Hvad gør I den dag, der indtræder en af jeres ungdomspolitikere i partiet, der mener det her?

- Jamen, Nye Borgerliges politik er helt klar, så hvis ikke man har et flertal til at ændre Nye Borgerliges politik, så må man rette ind. Men mon ikke, at de politikere, der bliver for gamle til ungdomspartier, ikke også har en tendens til at se lidt mere nuanceret på tingene, siger Kim Edberg Andersen.

Skævvridningen vil 'stikke af'

Hos Landsforeningen for Ufrivilligt barnløse frygter man, at det vil give en yderligere social slagside i fertilitetsbehandlingen, hvis Nye Borgerliges Ungdoms kriterier bliver til virkelighed.

- Mange ufrivilligt barnløse går videre i det private, hvis ikke de opnår graviditet via det offentlige tilbud, hvis de har råd til det. Mange har dog ikke råd. Så allerede der er der en økonomisk skævvridning herhjemme, når det kommer til fertilitetsbehandling, siger Helene Cagara og fortsætter:

- Hvis Nye Borgerliges Ungdoms forslag blev aktuelt, ville skævvridningen først stikke af, siger Helene Cagara.