Unge er i årevis blevet ulovligt dømt for brug af mobiltelefoner

Omkring 50 unge, der har været surrogatvaretægtsfængslet på psykiatriske afdelinger eller ungdomsinstitutioner, er blevet dømt uden hjemmel i loven.

Flere unge er uden hjemmel i lovgivningen blevet dømt for at have mobiltelefoner og lignende på sig under surrogatvaretægtsfængslinger på psykiatriske afdelinger og ungdomsinstitutioner. ARKIVFOTO. (Foto: Jeppe Bøje Nielsen © Scanpix)

Når justitsminister Søren Pind (V) i dag fremsætter et lovforslag, der skal gøre det ulovligt for varetægtsfængslede i surrogat at have mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr på sig, retter han samtidig op på en praksis, hvor flere personer uretmæssigt er blevet dømt.

Justitsministerens lovforslag handler kort fortalt om at kriminalisere unge, der er varetægtsfængslet i surrogat, hvis de har mobiltelefoner, tablets eller andre former for kommunikationsudstyr på sig.

I bemærkningerne til lovforslaget står der imidlertid, at Rigsadvokaten er bekendt med ”et antal sager”, hvor unge uden hjemmel i lovgivningen er blevet dømt for at have mobiltelefoner og lignende på sig under varetægtsfængslingen.

Man er bekendt med, at der uden det fornødne retlige grundlag er sket domfældelse for besiddelse af mobiltelefon mv. i forbindelse med surrogatvaretægtsfængsling.

fra søren pinds lovforslag

Sagen er imidlertid den, at det på nuværende tidspunkt ikke er ulovligt for unge, der er varetægtsfængslet i surrogat på en ungdomsinstitution eller en psykiatrisk afdeling, at være i besiddelse af en mobiltelefon.

- Rigsadvokaten vil gennemgå de sager, hvor man er bekendt med, at der uden det fornødne retlige grundlag er sket domfældelse for besiddelse af mobiltelefon mv. i forbindelse med surrogatvaretægtsfængsling i en ungdomsinstitution eller på en psykiatrisk afdeling, med henblik på at vurdere eventuelle tiltag i den forbindelse, hedder det i bemærkningerne til justitsminister Søren Pinds lovforslag.

Det er hos Rigsadvokaten, at man er blevet opmærksom på den fejlagtige praksis.

- Det er i størrelsesordenen omkring 50 sager, hvor personer er blevet dømt for at have formentlig en mobiltelefon i en sikret institution, og det er i dag ikke omfattet af straffeloven, siger statsadvokat Jens Røn til DR Nyheder.

- Jeg tror ikke, at man kan sige, at det er fast praksis, men der har været nogle tilfælde, hvor folk er blevet dømt, og det er selvfølgelig en klar fejl, siger han.

De dømte unge er ifølge lovforslaget blevet dømt efter straffelovens paragraf 124, stk. 4, som gør det ulovligt at være i besiddelse af en ”mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr”, hvis man sidder i arresthus eller fængsel.

Det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan det har kunnet ske.

statsadvokat jens røn

Men altså ikke, hvis man sidder varetægtsfængslet i surrogat på eksempelvis en ungdomsinstitution eller en psykiatrisk afdeling.

Hvordan kan det ske?

- Det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan det har kunnet ske. Det burde ikke kunne ske, men det er en situation, hvor man i nogle tilfælde ikke har været opmærksom på, at straffeloven, som den ser ud i dag, ikke omfatter det at have en mobiltelefon, hvis man er varetægtsfængslet i en sikret institution. I de konkrete sager, hvor der er blevet dømt, har hverken dommer, forsvarer eller anklager været opmærksom på det. Det er selvfølgelig en klar fejl, siger Jens Røn fra Rigsadvokaten.

Er det ikke stærkt bekymrende?

- Det er klart, at man skal håndtere sagerne rigtigt og bruge de regler, der er. Derfor er det også en klar fejl, at det er sket i den her situation. Nu skal vi se på de enkelte sager og vurdere, hvad der skal ske. Vi er ikke færdige endnu. Det er heldigvis ikke en dagligdagsforseelse, siger Jens Røn.

Hvad skal det have af konsekvenser?

- Vi ser på de her 50 sager, hvor personer er blevet dømt. Det er for tidligt at sige, hvad det skal føre til, for vi er stadig i gang med at undersøge sagerne. Man skal selvfølgelig også have for øje, at det er personer, der er blevet dømt uberettiget. Man har brugt en regel i straffeloven, som ikke gælder for den her situation. Om det konkret har haft en betydning for den samlede straf afhænger af, om man er dømt alene for den her situation, eller om man også er blevet dømt for anden kriminalitet og har fået en langvarig straf. Det er det, vi skal vurdere i øjeblikket og skal tage stilling til, hvad det skal føre til.