Unge indtager ministerkontoret: Her er vores løsninger på stress

De her unge har taget fire forslag med til uddannelsesministeren. Se, hvad han siger til dem.

Micky Winter Ronnenberg, Ida Mogensen, Magnus Gundersen-Lihn og Simone Dam-Wille har taget deres idéer med ind til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Frafald, frygt for at vælge forkert, frustration over at skulle være god til alt. Mange unge lever med stress, og over 100 brugere på dr.dk og DR Nyheders profiler på Snapchat, Facebook og Instagram har fortalt os, hvad det er, der stresser dem.

Derfor har vi samlet fire unge, der har forslag til, hvordan uddannelserne bliver mindre stressende, og taget dem med ind til den ansvarlige minister.

Her er deres forslag og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers' svar.

Idas forslag: Fokus på de relevante karakterer

Ida Mogensen (th.) på 18 år går til daglig på Virum Gymnasium. Hun er en af de fire unge, vi tog med ind til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

18-årige Ida Mogensen er allermest presset af de høje adgangskrav på de videregående uddannelser, hun gerne vil ind på. Hun har selv været indlagt og gået til psykolog på grund af stress.

Derfor er Idas forslag at ændre optagelsessystemet, så man bliver optaget på karakterer i de fag, der er relevante for de enkelte studier, frem for et karaktergennemsnit.

- Fysik er ikke med til at afgøre, om man er en god psykolog, siger Ida.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er enig med hende i, at optagelsessystemet kan forbedres. Men han er bange for, at Idas forslag rykker presset tidligere.

- Så skal du allerede som 15-årig finde ud af, om du skal gå i en naturvidenskabelig retning, hvor matematikken er vigtig eller en anden vej, siger ministeren.

Ida er ikke enig:

- Jeg kan godt se, hvad du mener, men jeg synes, man allerede har taget det valg, når man begynder på gymnasiet. Jeg har taget samfundsfag på A-niveau og engelsk på A-niveau, for det er mine interesser. Og ellers må man supplere fag op efterfølgende.

Tommy Ahlers vil helst flytte valget til efter ungdomsuddannelsen. Derfor er han i gang med at se på, om ansøgere eksempelvis kan få lov til at tage en prøve, hvis de ikke har fået de nødvendige karakterer.

Magnus' forslag: Afskaf uddannelsesloftet

26-årige Magnus Gundersen-Lihn har taget en bachelor i arkitektur. Nu underviser han som pædagogmedhjælper på en folkeskole.

Allerhelst vil Magnus Gundersen-Lihn have rullet uddannelsesloftet tilbage. Han foreslår en dispensationsordning, hvor man kan søge om lov til at tage endnu en uddannelse på samme eller lavere niveau, hvis man har en plan for, hvordan man vil bruge sin første uddannelse.

For tre år siden sad han og skrev sin bacheloropgave på arkitektskolen. Han havde allerede der en idé om, at han hellere ville undervise.

Men da han var færdig, gik der fire måneder, hvorefter Folketinget vedtog loven om begrænsning af dobbeltuddannelse - det, der kaldes uddannelsesloftet.

- Jeg vil gerne bruge meget af det, jeg har lært på arkitektskolen, som underviser, men det er svært at få lov til at kombinere det, siger Magnus til ministeren:

- Jeg kan godt forstå, at det er en stor frustration for dig, men uanset hvor vi tegner stregen, er der nogen på den anden side, lyder svaret fra Tommy Ahlers.

Ministeren peger på, at der kun var omkring 1000 mennesker, der tog en ny uddannelse indenfor seks år, før begrænsningen blev indført.

- Men hvis du tæller dem med, der bliver berørt på et mere psykisk plan, så er tallet større, siger Magnus.

Og det er ministeren opmærksom på.

- Det er netop den her psykologiske effekt, som frustrerer mig. Det handler også om finansiering, men hvis vi pludselig kan se en tendens til kæmpe frafald på tredje år, fordi folk ikke går til deres sidste eksamen, så må vi have en diskussion af det, siger ministeren.

Simones forslag: Lav et grundforløb, så man kan skifte spor

Simone Dam-Wille er 24 år og studerer nu på VUC, efter hun droppede ud af gymnasiet på grund af stress.

Det tredje forslag har de fire udarbejdet i fællesskab med udgangspunkt i det frafald, der er på de videregående uddannelser.

Der skal være større mulighed for at skifte mellem uddannelser, når man først er kommet ind. For eksempel ved at lave brede indgange, som de har på Roskilde Universitet, eller ved at tilrettelægge uddannelser med de samme startforløb, så man har mulighed for at skifte.

Formålet er at undgå frafald, at skulle vente et år med at begynde på noget nyt, fjerne noget af presset ved at skulle vælge rigtigt første gang og ikke mindst at fjerne fokus på at vælge de uddannelser, der er prestige i. I stedet skal man have mulighed for at udforske, hvilken retning man synes er mest interessant.

Selvom der kan være nogle tekniske udfordringer med merit og supplering ved forslaget, er ministeren enig i princippet bag.

- Jeg vil gerne have, vi får ryddet op, så vi får færre bacheloruddannelser, som så forhåbentlig gør det nemmere at vælge. Og i den proces kan det godt være, vi skal kigge på noget af det, du foreslår, så man kan skifte, hvis man har læst stort set det samme, siger Tommy Ahlers.

Mickys forslag: Vejledning - inden det går galt

Micky Winter Ronnenberg (tv.) studerer på Roskilde Universitet, der er kendt for meget gruppearbejde. Det er en af de måder, man undgår at gå med sine problemer alene, forklarer han.

- Vejledningen i dag er god og konstruktiv, men man skal ofte selv opsøge den. Og det gør mange først, når det er for sent, mener Micky Winther Ronnenberg på 24.

En mulighed er at indføre en fælles håndsudrækning i begyndelsen af studierne, hvor man ikke kun taler om studievalg, men også snakker stress og stresssymptomer, og hvordan man skal håndtere det at være studerende.

- Vejen frem er, at man blandt studerende får åbnet samtalen - for det kan være svært at sige, at man har det dårligt, siger Micky.

- Der er en grund til, at man investerer i mindfulness og teambuilding i virksomheder, fordi det virker, byder Simone ind, og ministeren er ikke afvisende:

- Vi er ved at finde flere penge til Studenterrådgivningen og Studievalg Danmark, men det rammer ikke, medmindre der er ordentlig 'onboarding' og studiemiljøer, hvor man tager sig af hinanden, siger Tommy Ahlers.

Plakaten her er en samling af det, der stresser jer. Den tog de fire unge med ind til ministeren. Dyk ned i kommentarerne - det er lige til at blive stresset af at se på dem.
Plakaten her er en samling af det, der stresser jer. Den tog de fire unge med ind til ministeren. Dyk ned i kommentarerne her.
Facebook
Twitter