Unge med 9 råd til minister: Vi vil se rigtige kroppe og have samtykke før sex

Ti unge har givet deres bud på, hvad der er galt med samfundet i dag – og hvordan vi kan løse det.

Et panel bestående af ti unge afleverer i dag ni gode råd til sundhedsministeren. Grafik: Mads Rafte Hein

Det er hårdt at være ung i dag. Flere og flere unge kæmper med psykisk mistrivsel, stress eller depression i en verden under konstant forandring, hvor præstationskulturen klæber til den enkelte.

Og det skal der gøres noget ved, er budskabet fra ti unge mennesker mellem 20 og 27 år, som i dag afleverer en pjece med titlen ”Ungepanelets 9 gode råd til sundhedsministeren om, hvordan vi forbedrer den psykiske trivsel blandt unge” til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Herunder følger ungepanelets ni anbefalinger.

1

Der skal skabes frirum til børn og unge, hvor der ikke skal præsteres

Derfor er det vigtigt: Børn og unge oplever, at de skal præstere for at blive anerkendt. Det går ud over den psykiske mistrivsel, lyder det fra panelet.

Panelets anbefaling: Man bør løsne op for præstationskravene i skolen og gå mindre op i karakterræs. Desuden skal samfundet understøtte skoler, idrætsforeninger, SFO´er og klubber, hvor børn og unge ikke bliver målt og vejet.

2

Unge med psykisk mistrivsel skal have let adgang til hjælp

Derfor er det vigtigt: Alle kan have vanskelige perioder med psykisk mistrivsel. Unge, der rækker ud efter hjælp, skal opleve, at den er nær og tilgængelig.

Panelets anbefaling: Der skal være lige og først og fremmest let adgang til for eksempel psykisk førstehjælp og psykologbehandling for børn og unge, hvis de har brug for det. Desuden skal der sættes fokus på mental trivsel og sundhed i én uge over hele landet.

3

Børn, unge og deres nære omgivelser skal have digital dannelse

Derfor er det vigtigt: Mange unges selvværd bliver påvirket af de sociale medier, hvor man får et indtryk af, at alle er smukkere og mere succesfulde end en selv.

Panelets anbefaling: Børns og unges digitale dannelse skal styrkes gennem uddannelse i øjenhøjde. Panelets foreslår blandt andet, at der etableres et korps af rollemodeller blandt de unge, som kan informere og debattere i skoler og foreninger.

4

Medierne skal tage ansvar for fair formidling

Derfor er det vigtigt: Det er blevet mere reglen end undtagelsen, at der bliver lavet skarpt vinklede historier, som nedgør enkeltpersoner og grupper i både traditionelle medier og på de nyere sociale medier.

Panelets anbefaling: Gamle og nye medier bør gå i dialog med ungdommen. Forældre og politikere bør også indgå i den dialog, og panelet foreslår for eksempel en konference om, hvordan medierne bliver relevante for de unge.

5

Eksponeringen af fiktive kropsidealer skal begrænses

Derfor er det vigtigt: Der skal være særlig opmærksomhed på de kropsidealer børn og unge udsættes for, da unge har brug for at lære deres egen krop at kende uden, at de hele tiden skal forholde sig til nogle urealistiske kropsidealer om, hvordan de bør se ud.

Panelets anbefaling: Alle kommuner bør inddrage børn i arbejdet med retningslinjer om, hvordan man eksponerer et mangfoldigt kropsideal dér, hvor børn og unge færdes. Det kan for eksempel være, at pjecer henvendt til børn og unge ikke retoucheres, og at forskellige kropstyper bliver repræsenteret.

6

Den naturlige krop skal synliggøres

Derfor er det vigtigt: Der er brug for, at samfundet kommer med et modsvar, der engagerer de unge i at forholde sig kritisk til usunde kropsidealer. Lige nu definerer mode-, kosmetik- og plastikkirurgiindustrien nemlig i for høj grad, hvordan vi bør se ud.

Panelets anbefaling: Panelet foreslår blandt andet en kampagne, hvor man kan bruge rollemodeller, som viser og taler om naturlige og forskellige kroppe.

7

Nye initiativer skal understøtte et mere mangfoldigt kropsideal

Derfor er det vigtigt: Fra naturens side er kroppe mangfoldige, og det skal de unge have en større viden om, så de bedre kan tage kritisk stilling til de kropsidealer, de påvirkes af.

Panelets anbefaling: Der kan gives støtte til foreninger, der sætter kropsidealer til kritisk debat og inddrager børn og unge. Derudover skal der arbejdes på tværs af sundheds-, social- og skoleområdet og på tværs af det offentlige og civilsamfundet.

8

Viden om køn og seksualitet skal øges i befolkningen

Derfor er det vigtigt: Børn og unge udsættes alt for ofte for stereotype forventninger til deres køn fra forældre, fagpersoner, omgivelser og skoler. Det modvirker åbenhed og tolerance, og det påvirker unges selvopfattelse, selvværd og mulighed for leve livet fuldt ud.

Panelets anbefaling: Panelet mener blandt andet, at det er oplagt, at man tager emnet op i folkeskolens ’uge 6’. Desuden mener de, at ny psykologisk og sociologisk forskning bør omfatte forskellige kønsidentiteter. Det skal skabe større forståelse blandt unge og fagpersoner for, at man kan have forskellige kønsopfattelser, seksualitet og grænser.

9

Respekten for individuelle grænser skal styrkes

Derfor er det vigtigt: Alt for ofte er det offeret, der ender med at føle skyld og skam og skulle forsvare det, der er sket. Panelet mener, at der skal skabes en kulturændring omkring samtykke, der gør op med forældede og uklare opfattelse.

Panelets anbefaling: Der skal være en offentlig samtale om samtykke – herunder hvordan vi bliver bedre til at respektere hinandens grænser. Panelet mener, at lovgivning om samtykke kan være med til at fremme en norm om respekt for andres grænser.