Uniwheel, hoverboard og løbehjul med motor: Nye køretøjer bliver lovlige fra nytår

Folketinget vedtager i dag en lov, der gør det lovligt at køre på mindre køretøjer med elmotor i det offentlige rum.

Et hoverboard som dette bliver fra nytår lovligt at køre på i trafikken. (Foto: © Lucy Nicholson, Scanpix)

Som cyklist har du måske allerede oplevet at blive overhalet af løbehjul og skateboards med elmotorer eller såkaldte uniwheels og hoverboards, men det er faktisk ulovligt at køre på den slags eldrevne køretøjer i trafikken.

Fra nytår kan en lang række af de køretøjer dog blive en lovlig del af trafikken på linje med biler og cykler. Et bredt flertal i Folketinget ventes i dag at vedtage en lov, der fra 1. januar 2018 tillader netop den slags køretøjer i trafikken.

For transportminister Ole Birk Olsen (LA) handler det blandt andet om at imødekomme et allerede eksisterende behov i dele af befolkningen.

- Det er nogle køretøjer, som allerede er i Danmark, og som danskerne allerede bruger, men i dag ulovligt, hvis det er ude i trafikken. Vi ønsker nogle ordnede forhold for dem, siger Ole Birk Olesen.

- Det kan være, at nogle danskere har lyst til at køre på et uniwheel hen til deres bus og derefter tage uniwheelet i hånden og stige op i bussen med den. Det kan man ikke så godt med en cykel, så det er en af de anvendelsesmuligheder, der er, siger ministeren.

Frygt for flere ulykker

Der er i første omgang tale om en forsøgsordning, og Transportministeriet lægger op til, at en lang række eldrevne køretøjer skal indgå i forsøgsordningen.

Der er eksempelvis tale om mindre ethjulede og tohjulede køretøjer samt elcykler, skateboards og løbehjul, som alle står til at få pålagt en fartgrænse på 20 kilometer i timen. Se listen over alle de køretøjer, som ventes at indgå i forsøgsordningen, nederst i artiklen.

I processen op til dagens afstemning i folketingssalen har flere organisationer i høringssvar givet udtryk for bekymring for de nye regler.

Det risikerer at føre til flere ulykker i trafikken, øgede risici på veje og cykelstier samt flere konflikter trafikanter imellem, lyder det fra blandt andre Rådet for Sikker Trafik.

Transportminister Ole Birk Olesen deler dog ikke bekymringen.

- Enhver transportform er forbundet med, at der engang imellem sker nogle ulykker. Der sker også ulykker på cyklen, når folk løber eller står på rulleskøjter. Men det, man skal vurdere, er, om transporten kan foregå indenfor en rimelig ulykkesmargin, og at tingene ikke er urimeligt usikre, sige Ole Birk Olesen.

- I dette tilfælde har vi med nogle køretøjer at gøre, som vi vil tillade i en forsøgsordning, ud fra en forventning om, at det vil kunne foregå på betryggende vilkår og ikke være til gene for andre trafikanter i et omfang, som overstiger almindelig trafik, siger han.

DF og EL er bekymrede, men støtter forslaget

Hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har man også haft sine bekymringer, men er ikke desto mindre nået frem til en beslutning om, at man senere i dag stemmer for transportministerens lovforslag.

Det er især forholdene for de bløde trafikanter som fodgængere, som DF er bekymret for.

- Vi ser jo i dag en dårlig adfærd blandt mange cyklister, som cykler på fortove og i fodgængerfeltet, og man kunne frygte, at mange af de her køretøjer også vil kunne fristes til at køre steder, hvor der færdes gående, siger transportordfører Kim Christiansen (DF).

- Det er jeg bekymret for, men nu får vi nogle regler, så vi kan skride ind overfor det, og så har politiet også mulighed for at sanktionere mod dem. Vi må bare se i øjnene, at vi lever i en tid, hvor der kommer mange af de her nye køretøjer, og så er det bedre, at vi får nogle regler for dem, siger han.

I den anden ende af folketingssalen har Enhedslisten ligeledes haft en særdeles stor skepsis overfor lovforslaget, men har i sidste ende alligevel besluttet at stemme for.

Det skyldes udelukkende, at der i første omgang er tale om en forsøgsordning, som på et senere tidspunkt skal evalueres, siger transportordfører Henning Hyllested (EL).

Dermed ventes samtlige Folketingets partier at støtte Ole Birk Olesens lovforslag.

- Vi er enormt skeptiske overfor det, for vi kan se, at de her køretøjer i høj grad kommer til at færdes på cykelstien, som bliver en slags skraldespand for de køretøjer. Og vi synes, der er problemer nok på cykelstierne i forvejen, siger Henning Hyllested.

- Men det er netop, fordi det er en forsøgsordning, at vi er med. Så er vi også med til at evaluere, når datagrundlaget kommer på plads for de her køretøjer. Derfor har vi - ikke uden bæven – valgt at stemme for forsøgsordningen, siger han.

Minister skal i fremtiden godkende nye køretøjer

Loven, der vedtages i dag, udformes på en måde, så det fremover bliver den til enhver tid siddende transportminister, der skal beslutte om nye former for eldrevne køretøjer ligeledes skal være lovlige.

Det ser den nuværende transportminister ingen problemer i.

- Nej, for det er den eneste måde, vi kan gøre det på. Der kommer hele tiden nye af den slags køretøjer, og vi må tage løbende stilling til, om de skal anvendes, og om der skal igangsættes forsøgsordninger.

- Jeg opererer ikke uafhængigt af et flertal i Folketinget. Også det her er afstemt med et flertal i Folketinget, og der er en tryghed hos hele Folketinget om, at jeg vil udstede bekendtgørelser i henhold til det, vi allerede har talt om i udvalget, og at jeg vil lytte til dem, hvis de har problemer med de ting, der foregår derude, og ændre på forsøgsordningerne, hvis der er problemer, siger Ole Birk Olesen.

Aldersgrænsen for at køre på de eldrevne køretøjer ventes at blive fastsat til 15 år.

(Foto: © Grafik: Morten Fogde Christensen, DR Nyheder)
(Foto: © grafik: Morten Fogde Christemsen, DR Nyheder)