Uprofessionel og kritisabel: Region Hovedstaden får høvl for Sundhedsplatformen

Statsrevisorerne finder flere kritisable forhold i forberedelserne af it-systemet Sundhedsplatformen.

Herlev Hospital var det første i landet, der fik Sundhedsplatformen. Her blev it-systemet implementeret i maj 2016. (Foto: christian Als © Scanpix)

Rigsrevisionen har i dag færdiggjort deres undersøgelse af det omstridte it-system Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Statsrevisorerne konkluderer, at Region Hovedstadens forberedelse på Herlev og Gentofte Hospital har været "uprofessionel og kritisabel".

- Der er ingen tvivl om, at forberedelserne har været rigtig fejlbehæftede. Det er næsten rystende læsning fra ende til anden. Man kan ikke tro, at der er professionelle folk, der er i stand til at lave så ringe et produkt, siger formand for Statsrevisorerne, Peder Larsen, og fortsætter:

- Det er synd for politikerne og Region Hovedstaden, at de har haft nogle, der har arbejdet med det her, der tilsyneladende er på grænsen til amatører.

Rystende fejlvurdering

Ifølge Statsrevisorerne tog Region Hovedstaden it-systemet i brug uden tilstrækkelige analyser af, hvordan det ville påvirke hospitalernes aktivitet og produktivitet.

Regionen vurderede selv, at implementeringen af it-systemet ville betyde et fald i personalets aktivitet i tre uger, men ifølge undersøgelsen var der halvandet år efter ibrugtagningen fortsat aktivitetsnedgang på flere hospitaler.

- Det er rystende, at man tilsyneladende tror, at man på tre uger kan introducere et system, der kører uden problemer, selvom man lægger væsentligt om på arbejdsgangen. At læger, der normalt ikke er vant til at sidde og taste ind, pludselig skal fungere som en slags lægesekretær, siger formand Peder Larsen.

Hvem bærer ansvaret for, at det er nået hertil?

- Problemets kerne må ligge i toppen af administrationen i Region Hovedstaden og i anden række også politikerne i regionen. Det er politikerne, der må tage fat om roden.

Region Hovedstadens og Region Sjællands investering på cirka 2,8 milliarder kroner i Sundhedsplatformen er den hidtil største it-investering i det danske sundhedsvæsen.

Formålet med implementeringen var at højne kvaliteten i patientbehandlingen og at effektivisere arbejdsgangene på hospitalerne.

Flere læger er stoppet

Siden it-systemet blev indført i 2016 er kritikken haglet ned over Sundhedsplatformen, der ellers skulle gøre det lettere at være sundhedspersonale i Region Hovedstaden.

Flere læger og andet sundhedspersonale har kritiseret det nye system, og nogle har valgt at sige op, fordi systemet, ifølge dem, har store konsekvenser for deres arbejde.

Senest i går stod læge Sten Oyre frem og fortalte, at han var blevet fyret, efter længere tids sygemelding med stress. Han tilskriver it-systemet sin sygemelding, da det tvinger lægerne til at bruge tid på computerarbejde i stedet for patienterne.

I protest over systemet valgte han at oprette Facebook-gruppen 'Sundhedsplatformen? Nej Tak!', der i skrivende stund har 4.375 medlemmer.

DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Kritikpunkter fra Statsrevisorerne

  • Statsrevisorerne fremhæver, at Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen i brug:

  • Selv om systemet var ufærdigt og behæftet med fejl og mangler.

  • Uden tilstrækkelig tests.

  • Uden tilstrækkelig uddannelse af brugerne.

  • Med for optimistiske forventninger til, hvor længe hospitalerne ville have et fald i aktiviteten Regionen forventede en aktivitetsnedgang i i tre uger, men der var halvandet år efter ibrugtagningen fortsat aktivitetsnedgang på flere hospitaler.

  • Uden at bruge tilgængelig viden fra udlandet og konsulentfirmaer i vurderinger af businesscase, gevinstrealisering, aktivitetsnedgang.