Utilfredse kvotekonger pudser jurister på fiskeriaftale

Foreningen for de største industrifiskefartøjer vil have undersøgt den nye fiskeriaftale.

En gennemgang foretaget af Rigsrevisionen viste for nogle måneder siden, at de 16 danske fiskere med flest kvoter fanger helt op mod 66 procent af alle sild, makrel og industrifisk på danske kvoter. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Der kan komme et retsligt efterspil i kølvandet på, at politikerne har indgået en bred aftale om de danske fiskekvoter.

Storfiskernes forening vurderer, at dele af aftalen kan medføre ekspropriation - at en offentlig myndighed overtager privat ejendom.

Det drejer sig om opsigelsen af de dispensationer givet til danske fiskere, der i øjeblikket ligger over kvoteloftet.

I 2002 blev det indført af den danske stat, at de kvoter, som erhvervsfiskerne havde fået tildelt, kun kunne opsiges med en frist på otte år.

I foråret valgte politikerne dog at fordoble varslet om opsigelsen til 16 år, men ifølge Esben Sverdrup Jensen fra Danmarks Pelagiske Producent Organisation vil der med den nye aftale være tale om opsigelsesvarsler på otte år - og dermed opstår problemet.

- Hvis man beder fiskere om at afhænder rettigheder, de har erhvervet i henhold til gældende lov, uden respekt for de 16 års opsigelse, så har vi noget, der godt kunne ligne ekspropriation. Og det skal vi kigge nærmere på, siger han.

Vurderet af Kammeradvokaten

Derfor vil Danmarks Pelagiske Producent Organisation nu lade jurister gå grundigt til værks og kigge den politiske aftale efter sømmene.

- De kvoter og selskaber, som fiskerne har investeret i, er skabt i henhold til de gældende regler. Hvis man politisk ønsker, at de skal lukkes, eller kvoterne skal sælges fra, så må det selvfølgelig gøres med respekt for det opsigelsesvarsel, som ligger i fiskeriaftalen, altså de 16 år, siger Esben Sverdrup Jensen.

Kammeradvokaten har været inde over den politiske aftale og har vurderet de juridiske aspekter af at opsige dispensationer med kortere varsel end 16 år.

Med den politiske aftale indføres en ny model for opgørelsen af ejerskabet af fiskekvoterne, så det ikke længere vil være muligt via investeringer eller kreative konstruktioner at eje eller disponere over kvoter ud over det gældende loft.

Rart med ro

Det har blandt andet været fremme, at fiskeren Henning Kjeldsen sidder på fiskekvoter for over 800 millioner kroner, mens hans kone oveni er indehaver af kvoter for 123 millioner kroner - til trods for, at hendes selskab blot ejer en glasfiberjolle.

Ifølge Esben Sverdrup Jensen er det trods det mulige efterspil rart, at der nu endelig er ro på området efter mange måneders forhandlinger.

- Det er rart at vågne op med ro i den lejr. Alt for længe har fiskeriet dannet legeplads for politiske drøftelser, fnidder og skænderier, som vi ikke mener, der har været et reelt grundlag for:

- Nu kan vi se fremad mod de udfordringer, vi har, i forhold til eksempelvis Brexit, som kan betyde voldsomme ændringer i dansk fiskeri, siger han.

SÅDAN HAR SAGEN UDVIKLET SIG:

  • Folketinget reformerede i 2002 fiskeriet ved at indføre omsættelige kvoter. Det betyder, at fiskerne kan købe og sælge kvoter til at fange en bestemt mængde fisk.

  • Kvoterne erstattede rationsfiskeriet. Her havde alle lige adgang til at fiske en bestemt mængde. Det gjorde det svært for fiskerne at planlægge og tjene nok.

  • Folketinget understregede i forbindelse med kvotereformen, at kvoterne ikke måtte ende på for få hænder. Men politikerne gav ingen præcise anvisninger til at undgå det.

  • Miljø- og Fødevareministeriet skulle dog lave et register for at sikre kontrol og gennemsigtighed for ejerskab af kvoterne.

  • Rigsrevisionen konkluderede i august i år, at ministeriets forvaltning har været "meget kritisabel" og "ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder".

  • Ministeriet har anvendt "ufuldstændige data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer".

  • Statsrevisorerne har også udtalt deres skarpeste kritik af ministeriet. Håndtering har været "uprofessionel og helt utilstrækkelig".

  • Fem kvotekonger er meldt til politiet, to ledende embedsmænd er forflyttet, og ansvaret for fiskeriet er flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann (V), der i forvejen var minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

  • Karen Ellemann satte i sidste uge en undersøgelse i gang ved Kammeradvokaten, som skal undersøge sagsbehandling på fiskeriområdet.

FacebookTwitter