V: 5000 nye almene boliger

Regeringen, DF og de radikale har indgået en aftale om alment boligbyggeri, der gør det muligt at bygge dyrere, men med lavere starthusleje.

Regeringens boligaftale for finansiering af det almene boligbyggeri, som blev indgået i går, giver boligselskaberne mulighed for at bygge dyrere, samtidig med at starthuslejen kan holdes nede.

Ifølge Venstres boligordfører Louise Schack Elholm er forklaringen, at boligselskaberne fremover kan afdrage deres lån over 45 år mod de nugældende 35. Dermed kan makmalprisen pr. kvadratmeter nybyggeri sættes i vejret med seks procent, og alligevel kan man opnå en lavere starthusleje.

Energirigtigt

- Det er en rigtig god aftale, som vi har indgået for den almene sektor. Vi skruer på alle skruerne og sikrer dermed, at der kan blive bygget almene boliger fremover – vi forventer, at der vil blive bygget 4.000 til 5.000 nye almene boliger årligt, siger Louise Schack Egholm.

- På energisiden har det været vigtigt at give mulighed for at overskride maksimumsbeløbet under forudsætning af, at byggeriet er særligt energivenligt. Det sikrer, at det også i den almene sektor er muligt at bygge energivenligt, siger hun.

S kritisk

Socialdemokraterne kritiserer aftalen, partiets boligordfører Thomas Jensen kalder aftalen "tynd".

- Det er et meget lille skridt i den rigtige retning. Det almene boligbyggeri er reelt gået i stå, så man starter fra et totalt nulpunkt. Derfor er aftalen bedre end ingenting, men der er plads til forbedringer, siger han.

Han fremhæver, at Socialdemokraterne har fremlagt langt bedre løsningsforslag til at løse krisen i det almene boligbyggeri. Regeringens aftale giver eksempelvis ikke kommunerne adgang til lånekapital. Dermed er det tvivlsomt, at regeringen vil nå sit eget mål om at bygge 5.000 almene boliger årligt, mener S.

Facebook
Twitter