V efter LA-pres om Irak-dokumenter: Kæden er hoppet af

Kæden hopper af, når partier går ind for lukning af Irak-kommissionen, men samtidig vil holde den åben og fremlægge dokumenter, siger Venstres retsordfører.

I forslaget fra LA pålægges regeringen at lave en samlet liste over alle de dokumenter, kommissionen har fundet frem, således journalister og borgere med en enkelt aktindsigt kan få indblik i alle dokumenter. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Selvom Liberal Alliance nu har fremsendt et beslutningsforslag til Folketinget, der pålægger regeringen at skabe åbenhed om Irak-kommissionens arbejde, rokker det ikke ved Venstres holdning.

Kommissionen er lukket, og så kan man ikke bare begynde at dele alle de ikke-klassificerede dokumenter ud, lyder det fra retsordfører Preben Bang Henriksen (V), der tidligere har udtalt, at det vil blive et "eldorado" for pressen.

- Kæden hopper af, når der øjensynligt er partier, der går ind for en lukning og står bag det flertal, der faktisk har lukket kommissionen, og så samtidig vil holde den åben. Det forstår jeg simpelthen ikke. Man kan ikke både have en åben og lukket kommissionen, siger han.

Det skulle Irak-kommissionen undersøge

Irak-kommissionen blev nedsat i november 2012.

Kommissionen skulle dels undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak, dels undersøge og redegøre for, hvad danske myndigheder havde foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan.

Efter planen skulle kommissionen afgive sin beretning senest fem år efter, at den blev nedsat.

Kilde: Justitsministeriet

Men man kan vel godt komme i tanke om, at det, man ønskede for et år siden, ikke er det, man ønsker nu?

- Ja, jeg er ikke rigtigt herre over, hvordan Liberal Alliance skifter holdning i sagen, men det undrer mig, at man kan gå ind for en lukning med de udmærkede argumenter, der var for det, og så samtidig lade alle papirerne flagre. Det svarer jo til, at politiet opgiver en retssag, og så siger, at her er alle papirerne, nu kan folk selv kigge på dem. Det vil jo også være en fuldstændig uhørt handling.

I har jo tidligere nægtet at gøre det - og Liberal Alliance gav jer en frist til udgangen af 2015 til at offentliggøre det. Nu vil et flertal i Folketinget pålægge jer at gøre det inden folketingsårets afslutning i juni. Hvordan griber I det an?

- Vi tager en dag ad gangen og kigger på beslutningsforslaget, og om det giver grundlag for en forhandling. Det ved jeg ikke. I sidste instans tager vi debatten i folketingssalen.

V: Som i en retssag

Det kan blive et eldorado for pressen, har du sagt - men hvis det er tilstrækkelig belyst, hvorfor vi gik i krig, og om vi lavede fejl eller ej under krigene, hvordan skulle man så kunne drage andre konklusioner på baggrund af de her papirer?

- Hvis vi offentliggør samtlige papirer, så er der jo for alvor mulighed for fejlslutninger. Det er jo som i enhver anden retssag, at sådan et dokument, der fremlægges i sagen, tillægger dommeren ingen værdi, hvis han ikke samtidig har de forklaringer, der skal til for at forstå dokumentet.

Men nu bliver I så pålagt af et flertal i Folketinget at lægge dokumenterne frem. Det kan I jo vælge at ignorere, men hvordan forholder I jer til kravet?

- Jeg har redegjort Venstres holdning, og hvordan regeringen vil tackle et eventuelt resultat af debatten i Folketinget, må regeringen svare på. Det er jeg ikke bemyndiget til at udtale mig om.

Jørgen Albæk Jensen, som er professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet, og som var medlem af Irak- og Afghanistan-kommissionen, siger, at der kan være noget at komme efter - hvorfor er det så ikke rimeligt, at man får mulighed for at dykke ned i det for at finde ud af, om Danmark har overtrådt nogle regler eller ej i forbindelse med de to store krige?

- Han har tidligere sagt, at der måske var noget at komme efter,og at der måske ikke er. Jeg tror bare, vi er nødt til at vurdere, om den kommission er lukket eller ej. Og det blev den for et halvt år siden. Det tjener ikke noget formål at distribuere beviser til pressen og befolkningen til offentlig domsfældelse, siger Preben Bang Henriksen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pind (V).

Åbenhed i forvaltningen: LA støttede lukningen af Irak- og Afghanistan-kommissionen, da vi ikke tror på, at Sandheden...

Posted by Mette Bock on Friday, 8 January 2016