V og EL vil have hjemløse på finansloven

Regeringen gør for lidt for de hjemløse, mener flere partier.

Indsatsen over for hjemløse er ikke tilfredsstillende, har en rapport fra Rigsrevisionen konkluderet. (Foto: Colourbox)

Regeringen må afsætte penge i de kommende finanslovsforhandlinger til at bekæmpe hjemløshed.

Det mener både Enhedslisten og Venstre, som nu kræver konkrete initiativer på området. Kravene kommer på ryggen af den rapport fra Rigsrevision, som for to uger siden konkluderede, at indsatsen over for hjemløse er utilfredsstillende.

Antallet af hjemløse unge stiger

Her fandt Rigsrevisionen det særligt problematisk, at antallet af unge hjemløse stiger.

- Jeg synes, det er godt, at man har sat sig et mål om, at der skal være markant færre hjemløse. Problemer er bare, at man har ikke lagt nogen konkret plan for, hvordan man skal få færre hjemløser og at man ikke har afsat nogen penge til det, siger Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører for Enhedslisten.

Især de unge hjemløse bør regeringen afsætte penge til, mener Enhedslisten.

- Der skal sættes ind over for stigningen i antallet af hjemløse unge, og der skal sættes ind nu. Der er blevet gennemført en kontanthjælpsreform, som vi tror vil gøre problemet større, fordi en endnu større gruppe unge har en ydelse så lav, at kommunen ikke har nogle boliger, de kan anvise dem til, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Enhedslisten vil i forbindelse med finanslovsforhandlingerne blandt andet foreslå, at man bruger i alt 170 millioner kroner på at bekæmpe hjemløshed blandt unge. Herunder et boligtilskud til de særligt udsatte.

Mange penge er allerede afsat

I uge 6 i 2013 var der ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 5.820 hjemløse i Danmark. Heraf var 1138 unge mellem 18 og 25 år.

SFI skønner samtidig, at 13.000-15.000 borgere i løbet af et år bliver ramt af hjemløshed.

Det er en stigning på 16 procent i forhold til antallet af hjemløse i 2009.

Gennem de seneste år er der blevet afsat penge til at bekæmpe hjemløshed. I 2008 afsatte man i satspuljeaftalen 500 millioner kroner til Hjemløsestrategien, som blev udmøntet fra 2009-2013.

Venstre vil bruge 25 millioner på skæve boliger

I satspuljeaftalen for 2014 afsatte man 61 millioner kroner til at styrke indsatsen over for unge hjemløse og på finansloven for i år blev afsat 20 millioner kroner til, at kommunener kunne gribe forebyggende ind over unge.

Men det er ikke nok, mener Venstre.

- Der er brug for en ekstraordinær indsats nu og her. Derfor vil vi bruge 25 millioner kroner ekstra på skæve boliger og boformer for hjemløse samt ansættelse af sociale viceværter, siger Sophie Løhde, sundhedsordfører for Venstre.

I torsdagens udgave af Bag Borgen klokken 21.55 besøger socialminister Manu Sareen (R) et ungeherberg. Efterfølgenden svarer han live på kritikken fra Venstre og Enhedslisten.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter