V og K: fysiske og psykiske krigsskader skal ligestilles

Nu vil de borgerlige partier ligestille psykiske krigsskader med fysiske, så veteraner med ondt i sjælen kan kendes lige så invalide som deres fysisk sårede kammerater.

Mai Mercado (K) vil have ligestillet psykiske krigsskader med fysiske, så psykisk syge soldater kan blive kendt invalide på linje med de fysisk skadede.

Soldater, der får posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) under tjeneste skal have deres skade vurderet ud fra samme perspektiv som soldater med fysiske skader, mener de borgerlige partier.

I dag kan soldater, der får PTSD, maksimalt få en méngrad på 35 procent, hvilket svarer til at miste et ben. Og det undrer eksperterne.

- Det er påfaldende at psykiske lidelser i den grad bliver nedprioriteret i forhold til fysiske, når vi ved, at psykiske lidelser i meget høj grad kan være mere invaliderende end fysiske, siger Anne Lindhardt, der er formand for Psykiatrifonden.

Og forskellen undrer da også Mai Mercado, arbejdsmarkedsordfører for de konservative. Hun vil derfor have en særlov, der giver Arbejdsskadestyrelsen mulighed for at overskride de 35 procent til krigsveteraner.

- Jeg synes, vi skal indrømme, at vores veteraner har en særstatus, fordi de er taget ud og kæmpe for at beskytte Danmark, siger hun.

Ministeren må redegøre

Venstres arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen, finder det besynderligt, at de psykiske skader ikke bliver vurderet på lige vilkår med de psykiske.

- Vi bliver nødt til at afdække det her blandt partierne. Der skal være en større sammenligning mellem fysiske og psykiske skader, siger han.

Arbejdsskadestyrelsen har ikke opgørelser over, hvor mange veteraner der har fået tildelt den maksimale méngrad på 35 procent, men to af landets førende eksperter på området har aldrig set veteraner få mere end 25 procent.

Hans Andersen undrer sig over, Arbejdsskadestyrelsens arbejdsproces, og han vil nu kræve en redegørelse på området fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

DF vil lade det gælde alle

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, var med til at afskaffe den såkaldte "seksmånederslov", hvilket gjorde det nemmere for soldater at få anerkendt PTSD.

Hun er glad for, at der igen kommer øget fokus på de danske veteraners psykiske arbejdsmiljø, men hun synes generelt, der skal kigges på méngrader efter psykiske skader - og ikke kun soldaters.

- Men i første omgang synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at det er veteranernes sager, der bliver kigget på, for det er dem, der har det umiddelbare behov for at få deres skader anerkendt, siger Marie Krarup.

S: Systemet er godt nok

Socialdemokraterne mener, at de borgerlige risikerer at gøre mere skade end gavn med en særordning for veteraner.

- Det vil ikke være en god ide at lave særlige regler for soldaterne. Vi risikerer at skabe parallelsamfund, siger Leif Lahn, der er arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne.

Han påpeger, at særloven for veteraner har gjort det lettere for soldaterne at få anerkendt deres PTSD som arbejdsskade i det hele taget.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har ikke ønsket at kommentere sagen, men Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at méngraden er fastsat ud fra lægefaglig vurdering.