EU's generaladvokat: Ok at nægte rumæner velfærdsydelser

EU's generaladvokat godkender, at et tysk jobcenter har nægtet at udbetale kontanthjælp til en rumænsk kvinde.

Det er her i den tyske by Leipzig, at en rumænsk kvinde har rejst debatten om, hvorvidt hun selv har ret til sociale ydelser, selvom hun ikke hverken har arbejde eller færdiggjort en uddannelse. (Foto: Jörg Hackemann / Iris)

EU's generaladvokat Melchior Wathelet kommer nu med et markant indspark i debatten om retten til velfærdsydelser i EU.

I en konkret sag ved EU-domstolen anbefaler generaladvokaten, at domstolen skal afvise en rumænsk kvinde, som kræver at få udbetalt kontanthjælp i Tyskland, hvor hun bor.

- Det er en meget interessant indstilling. Generaladvokaten sender et klart juridsk signal om, at EU's regler om EU-borgeres ret til velfældsydelser i andre lande ikke er en åben ladeport, siger Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent.

Tysk domstol i tvivl

Kvinden, Elisabeta Dano, bor sammen med sin søn i Leipzig hos en søster. Dano modtager allerede børnepenge for sønnen fra Tyskland. Men hun forlanger også at få sociale ydelser - svarende til kontanthjælp - til sig selv.

Men det har jobcenteret i Leipzig afvist med henvisning til, at kvinden ikke er aktivt arbejdssøgende i Tyskland og vurderes ikke at have mulighed for at få et arbejde.

De tyske domstole kom i tvivl om det juridiske grundlag og har derfor bedt EU-domstolen om en vurdering. Og EU's generaladvokat støtter altså jobcenteret i Leipzig.

Bombe i debat

I sin anbefaling skriver Melchior Wathelet, at Tyskland kan afvise at give hende sociale ydelser, da det ellers vil ligge det tyske velfærdssystem unødigt til last.

Der er dog ingen garanti for, at EU-domstolen vil følge generaladvokatens indstilling.

Elisabeta Danos sag har været omtalt som en bombe under debatten om velfærdsydelser på tværs af EU-grænserne - et emne, som optager mange vælgere før valget til Europa-Parlamentet 25. maj.

Interessant timing

Og netop timingen gør generaladvokatens indstilling ekstra interessant.

- I valgkampen i Danmark og i andre lande har politikere slået hårdt til EU-domstolen, som, de mener, underminerer velfærdssamfundet med sine afgørelser. Og her er der så et forslag til en afgørelse, som går den anden vej, siger Ole Ryborg, som dog ikke finder indstillingen overraskende:

- Der står jo i EU-lovgivningen, at man har ret til at afvise i sager, som vil være en belastning for et lands velfærdssystem.

"Velfærdsturisme"

Generaladvokaten bruger ligefrem det kontroversielle ord "velfærdsturisme" i sin begrundelse.

Melchior Wathelet skriver, at den tyske lovgivning ifølge hans vurdering er i overensstemmelse med "EU-lovgivers ønske", når det gælder personer, som "kommer til Tyskland alene med det formål at drage fordel af det tyske sociale system."

Wathelet fortsætter:

- En sådan udelukkelse gør det muligt at undgå, at personer, der gør brug af deres ret til fri bevægelighed uden vilje til at integrere sig, bliver en byrde for det sociale system. Lovgivningen er desuden i overensstemmelse med det råderum, der er overladt medlemsstaterne på området. Den gør det med andre ord muligt at undgå misbrug og en vis form for "velfærdsturisme".

Facebook
Twitter