GRAFIK EU-skepticisme overdrevet: Her får kritikerne tæsk

Det nye Europa-Parlament er ikke så skeptisk som først antaget. Østeuropa trækker i den modsatte retning.

EU-kritikerne har haft et supervalg, og mere end hvert femte medlem af det nye Europa-Parlament er EU-skeptiker.

Men det er faktisk kun en lille andel mere end i 2009. Hvor skeptikerne efter valget i søndags udgør 21 procent af parlamentet, så udgjorde de i 2009 18 procent. Der er altså tale om en forskel på blot tre procentpoint.

Det viser en undersøgelse, som DR Nyheder har lavet på baggrund af data fra valgforskere Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Hansen fra Københavns Universitet.

- Det er overraskende lidt. Man har talt om en kæmpe bevægelse mod EU, men når man ser på tværs af Europa, har bevægelsen ikke i definerende grad sat præg på Europa-Parlamentet. Det er nogenlunde en uændret situation, som parlamentarikerne står i efter valget, siger Martin Vinæs Hansen.

Modsatrettede kræfter på spil

Valgforskerne har i samarbejde med det hollandske selskab Kieskompas lavet partitesten EU Vox, og ud fra denne test kan forskerne beregne, hvor store tilhængere eller modstandere af EU partierne er - og dermed hvor kritisk sammensætningen af Europa-Parlamentet samlet set ender med at være.

At forholdet mellem EU-skeptikere og EU-tilhængere ikke har rykket sig mere på trods af fremgangen for de højrenationalistiske partier skyldes især, at der er modsatrettede kræfter på spil i Europa.

- EU-skepticisme er en vesteuropæisk historie, men det er ikke hele historien. Nogle steder stiger skepticismen, men andre steder i Europa falder den, forklarer Martin Vinæs Hansen.

Når de nyvalgte parlamentarikere indtager deres pladser i Bruxelles, vil 161 ud af de i alt 751 medlemmer tilhøre et EU-skeptisk parti. I 2009 var tallet 132, og i mellemtiden er selve parlamentet vokset fra 736 til 751 pladser.

For cirka 30 af mandaterne har det ikke været muligt at opgøre vedkommendes position i forhold til det europæiske samarbejde ud fra EU Vox.

Otte lande er blevet mindre skeptiske

Men selv om andelen af parlamentsmedlemmer med skeptisk syn på EU ikke har ændret sig meget siden seneste valg, så er sammensætningen af skeptikere ny.

I otte ud af de 28 EU-lande blev der stemt 26 færre EU-skeptiske politikere ind i parlamentet i 2014 i forhold til 2009.

I andre otte EU-lande blev der stemt i alt 55 flere skeptikere ind, og i de sidste lande var andelen uændret.

Det betyder, at gruppen af EU-skeptikere er vokset med 29 mandater ved valget.

Mens lande som Frankrig, Tyskland og Italien er blevet langt mere skeptiske, er mange lande i Østeuropa gået den modsatte vej. De er blevet mere positivt stemt over for EU.

Østeuropa er pro EU

Eksempelvis var 13 ud af Tjekkiets 22 medlemmer i 2009 skeptikere, mens det kun gælder for tre ud af deres 21 medlemmer i dag.

Også vælgerne i Belgien, Estland, Letland, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien har stemt flere pro-EU parlamentarikere ind ved det netop overståede valg i forhold til 2009.

I Portugal skrumper antallet af skeptiske medlemmer ligeledes, og landet ligger derfor i tråd med naboen Spanien, som er tilhænger af EU-samarbejdet.

Krisen har sat sit præg

Det stemmer godt overens med det, vi har set i Europa de seneste fem år på grund af krisen, fortæller valgforsker Martin Vinæs Hansen. EU er delt i to.

- I de klassiske EU-lande er vi bekymrede for, hvad vi roder os ud i. I det sydlige og østlige Europa og de nye EU-lande er de mere begejstrede for EU, som kan give økonomisk fremgang og legitimitet, siger Martin Vinæs Hansen.

De østeuropæiske lande har fået meget ud af at være en del af EU, og de står ifølge valgforskeren til at vinde på eksempelvis den fri bevægelighed. Det smitter af på forholdet til det europæiske samarbejde.

Skeptikerne er blevet mere skeptiske

Man kan dog alligevel godt tale om, at Europa-Parlamentet er blevet mere skeptisk efter valget. For især de meget EU-kritiske partier er gået frem.

- Der er kommet flere EU-skeptikere ind, og hvis man kigger på de partier, der er meget skeptiske, har de vundet betydeligt flere mandater og udgør en større andel af skeptiker-gruppen, siger Martin Vinæs Hansen.

Det er eksempelvis partier som Front National i Frankrig, der gik fra tre til 24 mandater, og United Kingdom Independence Party i Storbritannien, der gik fra 13 til 24.

Storbritannien er dog ifølge undersøgelsen ikke samlet set blevet mere skeptisk, men blandt gruppen af skeptikere er meget kritiske Ukip gået frem.

FacebookTwitter