GRAFIK EU-skepticisme overdrevet: Her får kritikerne tæsk

Det nye Europa-Parlament er ikke så skeptisk som først antaget. Østeuropa trækker i den modsatte retning.

EU
-kritikerne har haft et supervalg, og mere end hvert femte medlem af det nye Europa-Parlament er
EU
-skeptiker.

Men det er faktisk kun en lille andel mere end i 2009. Hvor skeptikerne efter valget i søndags udgør 21 procent af

parlamentet
, så udgjorde de i 2009 18 procent. Der er altså tale om en forskel på blot tre
procentpoint
.

Det viser en undersøgelse, som

DR
Nyheder har lavet på baggrund af data fra valgforskere Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Hansen fra Københavns Universitet.

- Det er overraskende lidt. Man har talt om en kæmpe bevægelse mod

EU
, men når man ser på tværs af Europa, har bevægelsen ikke i definerende grad sat præg på
Europa-Parlamentet
. Det er nogenlunde en uændret situation, som parlamentarikerne står i efter valget, siger Martin Vinæs Hansen.

Modsatrettede kræfter på spil

Valgforskerne har i samarbejde med det hollandske selskab Kieskompas lavet partitesten

EU
Vox, og ud fra denne test kan forskerne beregne, hvor store tilhængere eller modstandere af
EU
partierne er - og dermed hvor kritisk sammensætningen af
Europa-Parlamentet
samlet set ender med at være.

At forholdet mellem

EU
-skeptikere og
EU
-tilhængere ikke har rykket sig mere på trods af fremgangen for de højrenationalistiske partier skyldes især, at der er modsatrettede kræfter på spil i Europa.

-

EU
-skepticisme er en vesteuropæisk historie, men det er ikke hele historien. Nogle steder stiger skepticismen, men andre steder i Europa falder den, forklarer Martin Vinæs Hansen.

Når de

nyvalgte
parlamentarikere indtager deres pladser i Bruxelles, vil 161 ud af de i alt 751 medlemmer tilhøre et
EU
-skeptisk parti. I 2009 var tallet 132, og i mellemtiden er selve
parlamentet
vokset fra 736 til 751 pladser.

For cirka 30 af

mandaterne
har det ikke været muligt at opgøre vedkommendes position i forhold til det europæiske samarbejde ud fra
EU
Vox.

Otte lande er blevet mindre skeptiske

Men selv om andelen af parlamentsmedlemmer med skeptisk syn på

EU
ikke har ændret sig meget siden seneste valg, så er sammensætningen af skeptikere ny.

I otte ud af de 28

EU
-lande blev der stemt 26 færre
EU
-skeptiske politikere ind i
parlamentet
i 2014 i forhold til 2009.

I andre otte

EU
-lande blev der stemt i alt 55 flere skeptikere ind, og i de sidste lande var andelen uændret.

Det betyder, at gruppen af

EU
-skeptikere er vokset med 29
mandater
ved valget.

Mens lande som Frankrig, Tyskland og Italien er blevet langt mere skeptiske, er mange lande i Østeuropa gået den modsatte vej. De er blevet mere positivt stemt over for

EU
.

Østeuropa er pro EU

Eksempelvis var 13 ud af Tjekkiets 22 medlemmer i 2009 skeptikere, mens det kun gælder for tre ud af deres 21 medlemmer i dag.

Også vælgerne i Belgien, Estland, Letland, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien har stemt flere pro-

EU
parlamentarikere ind ved det netop overståede valg i forhold til 2009.

I Portugal skrumper antallet af skeptiske medlemmer ligeledes, og landet ligger derfor i tråd med naboen Spanien, som er tilhænger af

EU
-samarbejdet.

Krisen har sat sit præg

Det stemmer godt overens med det, vi har set i Europa de seneste fem år på grund af krisen, fortæller valgforsker Martin Vinæs Hansen.

EU
er delt i to.

- I de klassiske

EU
-lande er vi bekymrede for, hvad vi roder os ud i. I det sydlige og østlige Europa og de nye
EU
-lande er de mere begejstrede for
EU
, som kan give økonomisk fremgang og legitimitet, siger Martin Vinæs Hansen.

De østeuropæiske lande har fået meget ud af at være en del af

EU
, og de står ifølge valgforskeren til at vinde på eksempelvis den fri bevægelighed. Det smitter af på forholdet til det europæiske samarbejde.

Skeptikerne er blevet mere skeptiske

Man kan dog alligevel godt tale om, at

Europa-Parlamentet
er blevet mere skeptisk efter valget. For især de meget
EU
-kritiske partier er gået frem.

- Der er kommet flere

EU
-skeptikere ind, og hvis man kigger på de partier, der er meget skeptiske, har de vundet betydeligt flere
mandater
og udgør en større andel af skeptiker-gruppen, siger Martin Vinæs Hansen.

Det er eksempelvis partier som Front National i Frankrig, der gik fra tre til 24

mandater
, og United Kingdom Independence Party i Storbritannien, der gik fra 13 til 24.

Storbritannien er dog ifølge undersøgelsen ikke samlet set blevet mere skeptisk, men blandt gruppen af skeptikere er meget kritiske Ukip gået frem.

Facebook
Twitter